Kinderen zijn belangrijk!

Dit vinden niet wij alleen, maar in de bijbel valt te lezen dat Jezus dit ook meerdere malen heeft laten merken. De kinderen in onze gemeente horen er dan ook helemaal bij. Het is daarom dan ook belangrijk om in hen te investeren, zodat ook zij de liefde van Jezus mogen ervaren.

Spreuken 22:6

Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is.

Nieuw kinderprogramma

Op dit moment zijn wij druk bezig met een nieuw, uitgebreid, gezellig en leerzaam kinderprogramma in elkaar te zetten.
Meer informatie hierover is al gegeven op de gemeenteochtend van 11 juni en is nu ook hier te vinden.

Beschikbaar?

Uiteraard zijn er mensen voor nodig om dit te kunnen realiseren.
Bent u beschikbaar, wordt u hier ook zo enthousiast van? Dan vragen wij u dit formulier in te vullen zodat wij ons plan verder kunnen gaan uitwerken.
Alvast hartelijk dank!

SK_Babies

BABY'S

(Alleen tijdens eerste dienst kinderopvang)
Locatie: Gele zaal
Brengen: Tussen 09:15u en 10:00u
Halen: Vanaf 10:30u tot 11:00u

 

Baby's vanaf 0 tot 2,5/3 jaar zijn welkom in de creche, in de gele zaal.
De baby groep wordt gecoördineerd door Marleen Kousbroek. Samen met haar team vangen ze de allerkleinste Sheltergangers op en zorgen ze voor een veilige en geborgen sfeer.
Er zijn bedjes beschikbaar voor slaapjes.

SK_WalkyTalkies

PEUTERS

(Alleen tijdens eerste dienst kinderopvang)
Locatie: Kantoor boven
Brengen: 09:45u
Halen: Vanaf 10:30u tot 11:00u

 

De peuters mogen na de aankondiging in de dienst naar hun eigen groep. Hun ruimte bevindt zich boven, in de hal (naast de toiletten) de trap omhoog.
De coördinatoren van de peuter groep zijn Willemien Haverdings en Els Benard.
Hier wordt er iedere zondag een leuk, gezellig programma aangeboden door het team.

SK_BouncyBalls

KLEUTERS

(Alleen tijdens eerste dienst kinderopvang)
Locatie: Rode zaal
Brengen: 09:45u
Halen: Vanaf 10:30u tot 11:00u

 

Groep 1 en 2 komen samen in de rode zaal. Vaak beginnen de kinderen met samen zingen. Als de kinderen binnen komen is er gelegenheid om even een boekje te lezen en rustig afscheid te nemen van de ouders. Het geeft een gezellige sfeer en de kinderen komen dan ook met plezier. De verhalen en thema’s worden op een creatieve manier uitgewerkt. Soms met poppenkast of drama. Mieke Vellekoop coördineert de kleuters.

Groep 3-8

Locatie: De Brink (Jan Gijzenkade, dit is ongeveer 8 minuten lopen)
Brengen: De kinderen worden onder begeleiding om 09:45 naar de Brink gebracht.
Halen: Om 11:00 worden de kinderen weer teruggebracht.

 

Groep 3 t/m 8 komen samen in De Brink (Jan Gijzenkade). Hier is er genoeg ruimte voor een mooi programma voor de kids. Het programma is afwisselend met alle kinderen tezamen of in kleine groepen. Er wordt studie gedaan, gezongen, gebeden maar ook spelletjes, creatieve activiteiten en sporten komen geregeld aan bod. Deze afwisseling maakt het uitdagend en plezierig.

Taakomschrijvingen kinderwerk

Wilt u meewerken met het kinderwerk van ShelterKids? Klik hieronder voor meer informatie.

Kinderwerker
taak-kinderwerker

Praktische kinderwerker
taak-praktische-kinderwerker

Programma maker
taak-programma-maker

Teamleider
taak-teamleiderKinderpastoraat

Wij (Hanneke, Grace en Danielle) maken deel uit van het team kinderpastoraat in Shelter Haarlem. Graag willen wij er zijn voor de kinderen in de gemeente die extra zorg en aandacht nodig hebben.
De gemeente is te vergelijken met een kudde schapen waar de Herder zorg voor draagt. Binnen de kudde zijn ook de lammetjes (de kinderen) opgenomen. Onze zorg en aandacht richt zich vooral op de verwonde lammetjes. Jezus zelf heeft ons opgedragen om de lammetjes te weiden (Joh. 21: 15-17). Wij willen in Zijn opdracht deze kinderen liefdevolle zorg geven en hen begeleiden in het herstel.

Het kinderpastoraat binnen Shelter Haarlem heeft als doel het (al dan niet langdurig) begeleiden van kinderen binnen de gemeente die een hulpvraag hebben. Het team wil hulp bieden in scheefgelopen situaties, waardoor kinderen de kans krijgen om geestelijk te herstellen. Vanuit die herstelde basis kan het kind verder groeien in zijn relatie met God en met anderen.

Het kinderpastoraat is in de eerste plaats gericht op de kinderen van Shelter Haarlem in de leeftijd van 4 tot 12 jaar (basisschoolleeftijd).
Onze werkvormen zijn divers. Te denken valt aan het behandelen van een thema in kleine groepjes, één op één gesprekjes voeren, spel, creatieve verwerking en gebed. Steeds wordt gekeken wat voor welk kind de beste methode is.

Het contact verloopt via ikzoekhulp@shelter.nl, een speciale brievenbus voor de kinderen (bij de ingang van Shelter-Haarlem) en we zijn aanwezig op de zondagochtend.


Groetjes,
Grace Dinkelman (leerkracht)