VISIE SHELTER KINGDOM BUILDERS

Shelter Kingdom Builders is een avondschool waar wekelijks onderwijs wordt aangeboden. Studenten leren meer over God, de bijbel en zichzelf. Het doel is krachtige mensen op te leiden die vol passie achter Jezus aan gaan en mee bouwen aan Gods koninkrijk.

Het lesmateriaal is direct toe te passen in het dagelijks leven. We gebruiken de volgende pijlers waaraan we de lessen koppelen:

Grow

Onze lessen zullen je helpen te groeien in je relatie met God, in je kennis over de Bijbel en in relaties met anderen.

Impact

Onze lessen zullen je aanmoedigen om met vrijmoedigheid uit te stappen waardoor je impact toeneemt daar waar jij komt.

Change

Onze lessen zullen je helpen om anders te leren denken en je anders te gaan gedragen waardoor mensen je als een Kingdom Builder zullen gaan herkennen.
Het onderwijs is geschikt voor iedereen die wil groeien in zijn geloofsleven en wandel met God.

 

OPBOUW VAN DE LESSEN

De lessen van Shelter Kingdom Builders zijn opgebouwd uit verschillende ‘streams’. Op deze manier bieden we verschillende thema’s en onderwerpen aan.
Er zijn vijf streams die je helpen om te groeien in je geloof:

Basics

Personal Life

Kingdom Life

Family Life

Next Level

Praktische zaken

Shelter Kingdom Builders wordt geleid door Arjen en Eveline Hoftijzer. Alle lessen vinden plaats op de dinsdagavond, tenzij anders vermeld wordt. Wanneer er sprake is van een module kun je je opgeven voor de hele module of voor een avond binnen de module. Aan de lesavonden zijn kosten verbonden, deze staan vermeld bij de lessen op de website. Je betaalt vooraf met een machtigingskaart. Geld wordt niet teruggestort, ook niet als je ziek bent of door andere omstandigheden een les moet missen. Je kunt je aanmelden via onze website. 

Heb je vragen? Stuur dan een mailtje naar kingdombuilders@shelter-haarlem.nl.

 

DOE MEE AAN ONZE TRAININGSSCHOOL SHELTER KINGDOM BUILDERS!

Het eerste jaar van onze nieuwe trainingsschool zit er op!  Steeds meer wordt Kingdom Builders een vertrouwde naam in de gemeente. Verschillende gemeenteleden hebben één of meerdere modules gevolgd en zijn daardoor opgebouwd en gegroeid in het zijn van een discipel van Jezus. In het opstartjaar hebben Arjen en Eveline Hoftijzer heel duidelijk hun plek ingenomen als schoolleiders van Kingdom Builders.  Door hun inzet en toewijding is er een goede start gemaakt met onze trainingsschool.  Dit alles maakt mij bijzonder dankbaar en maakt dat ik vol verwachting naar de toekomst kijk. Ook voor komend jaar hebben we interessante en versterkende modules ontwikkeld die je kunnen helpen om een krachtig leven te leven. Praktisch en direct toepasbaar onderwijs en training die je helpen om in je dagelijks leven Gods Koninkrijk uit te breiden. Dat is het doel van Kingdom Builders: Een instrument zijn voor de uitvoering van onze nieuwe missie: Gods Koninkrijk in onze wereld. Blijf groeien en blijf je uitstrekken naar meer van God in je leven. Hij wil het je geven!
 
Ik zie je graag tijdens één van de lessen van Shelter Kingdom Builders.
 
 
Walfried Giltjes
Voorganger Shelter Haarlem