Gods plan met ons leven ontdekken is niet zo eenvoudig, maar echt wel mogelijk. Los daarvan staat vast dat God wil dat we Zijn Koninkrijk verder uitbouwen op de plaats waar we leven en werken. Maar hoe doe je dat dan? In deze stream leer je te leven vanuit autoriteit, door de kracht van de Heilige Geest en hoe je mensen kunt liefhebben zoals God dat doet.

MODULE ‘GELOOF’ (start september 2017)

In deze module komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Les 1: Geloof en het woord
Wat zegt de Bijbel over geloof?

Les 2: Leven met wonderen
Hoe pas je geestelijke principes toe in je leven zodat wonderen normaal worden?

Les 3: Geloof delen
Op welke manieren kun je jouw geloof delen met je omgeving? Deze avond geeft je praktische handvatten om jouw geloof te delen in je familie, met je buren in de straat, collega’s op het werk of een onbekende die je onderweg ontmoet.

Les 4: Geloof uitleven
Het evangelie in actie op school, op je werk, bij de bakker of gewoon onderweg. Breng je geloof in actie in jouw dagelijks leven door de kracht van de Heilige Geest! Ontvang verschillende handvatten om hiermee zelf aan de slag te gaan.

Praktische zaken: De kosten voor het volgen van de hele module zijn €20. Je kan er ook voor kiezen één of meerdere lesavonden te volgen. De kosten per lesavond zijn dan €5. Vermeld even bij je aanmelding welke les je wil volgen.

 

Profeteren, hoe doe je dat? (december 2017)

Wat zegt de bijbel over profetie en hoe kan je profeteren? Tijdens deze les krijg je praktische tools om mee aan de slag te gaan.

Praktische zaken: De kosten voor deze lesavond zijn €5.

Aanmelden Profeteren, hoe doe je dat?:

 

Voorbede en Profetie (januari 2018)

Hoe kunnen wij als krachtige mensen leven als koningen en priesters in de roeping om te heersen op aarde en Jezus uit te ademen? En wat is de plek van gebed en profetie hierin?

Praktische zaken: De kosten voor deze lesavond zijn €5.

Aanmelden Voorbede en Profetie:

 

Krachtevangelisatie (januari 2018)

Bij krachtevangelisatie is de focus er op om het koninkrijk van God te demonstreren door wonderen en tekenen. Dankzij de kracht van Jezus mogen wij hier in wandelen in ons dagelijks leven. Deze avond gaan we in hoe te bidden voor genezing en zullen we het direct met elkaar in de praktijk brengen.

Praktische zaken: De kosten voor deze lesavond zijn €5.

Aanmelden Krachtevangelisatie:

 

Worship (mei 2018)

Tijdens twee lesavonden gaan we dieper in op wat lofrpijs en aanbidding inhoudt, welke vormen er zijn en hoe je dit kan toepassen in je dagelijkse leven.

Praktische zaken: De kosten voor deze twee lesavonden zijn €10.

Aanmelden Worship:

 

Treasure hunting (juni 2018)

Treasure hunting is een vorm van profetische evangelisatie, waarbij het gaat om het luisteren naar God voor aanwijzingen (Denk bijvoorbeeld aan woorden en beelden) en het benaderen van de mensen en situaties naar wie je geleid wordt. Hierin krijg je vaak de kans om je geloof te delen, voor de zieken te bidden en het Koninkrijk van God te verwelkomen.

Praktische zaken: De kosten voor deze lesavond zijn €5.

Aanmelden Treasure Hunting:

 

MODULE ‘AUTORITEIT’ (Voorjaar 2019)

In deze module komen de volgende onderwerpen aan de orde:Les 1: Geestelijke wereld
De wereld is groter dan de wereld die we zien. Er is ook een onzichtbare wereld. Hoe ziet die er dan uit? Zonder dat we het beseffen kan deze onzichtbare wereld een grote invloed op ons leven hebben.Les 2: Krachtige mensen

Wat zijn dat nu precies voor mensen? Super mensen of mensen die geen zwaktes meer kennen? In deze les gaan we daar verder op in.

Les 3: Vernieuwing van je denken
Anders leren denken is makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe doe je dat nu eigenlijk? Tijdens deze les komt ook de kracht van woorden aan de orde.

Les 4: De gaven van de Geest
De bijbel spreekt over verschillende gaven van de Geest. In deze les leer je wat die gaven zijn en hoe je daarin uit kunt stappen.

Praktische zaken: De kosten voor het volgen van deze module zijn €20 (incl. Boek ‘Autoriteit’ van Jan Pool).

Aanmelden Module Autoriteit: