Deze stream veronderstelt een bepaalde basiskennis. Binnen deze stream ga je dieper in op verschillende onderwerpen. Je krijgt lessen over de achtergrond van de Bijbel, hoe je kunt groeien in leiderschap en lessen die dieper ingaan op je persoonlijke ontwikkeling.
 

Training ‘Discover Your Bible’ (start november 2017)

De Bijbel is het woord van God en nog steeds het fundament van ons geloof. Maar hoe lees je de Bijbel en hoe kun je deze toepassen vandaag de dag? Hoe is de Bijbel eigenlijk die verzameling boeken geworden zoals we die nu kennen? Hoe zit het met verschillende visies op allerlei onderwerpen en hoe weet ik wat ik moet geloven? In deze module helpen we je op weg. Dit seizoen komt het Nieuwe Testament aan bod.

Les 1: De evangeliën
In wat voor een wereld kwam Jezus terecht en wat betekende Zijn boodschap voor de mensen? Hoe moet ik dit vandaag de dag lezen en begrijpen?


Les 2: Handelingen
De eerste kerk maakte een snelle groei mee, dat zorgde voor de nodige problemen. In deze les staan we daarbij stil en worden handvatten geboden om dit boek zelf beter te begrijpen.

Les 3: De brieven
Het Nieuwe Testament staat vol met brieven, geschreven aan verschillende personen en gemeenten. Hoe pas ik de dingen die geschreven staan vandaag toe in mijn leven?

Les 4: Openbaring
Misschien wel een van de meest ingewikkelde boeken van de Bijbel, tijdens deze les hopen we je meer inzicht te geven in hoe je dit boek moet begrijpen. Wat betekende het voor de mensen in de eerste eeuw, en wat betekent het dan voor ons vandaag?

Praktische zaken: De kosten voor het volgen van deze training zijn €20 of €5 per avond.

 

Aanmelden Discover your Bible:

Leven in de eindtijd (februari 2018)

De eindtijd is een onderwerp dat veel mensen bezighoudt. Jouw kijk op de toekomst van de wereld beïnvloedt de keuzes die je dagelijks maakt. Kijk jij met een negatieve bril naar de wereld om je heen en denk je dat alles steeds slechter gaat, dan zul je sommige keuzes daarop baseren. Kijk je met een positieve blik naar de toekomst en verwacht je dat het steeds beter gaat met de wereld om je heen, dan baseer je jouw keuzes daarop en kijk je met meer positieve verwachtingen vooruit.

Tijdens twee avonden willen we ingaan op dit onderwerp en samen kijken wat de Bijbel zegt over de (hoopvolle) toekomst die voor ons ligt.

Praktische zaken: De kosten voor het volgen van deze twee lesavonden zijn €10.
 

Aanmelden Leven in de eindtijd: