skip to Main Content

WIE ZIJN WIJ?

Wij zijn een enthousiaste evangelische gemeente die bestaat uit zo’n 650 leden van jong tot oud. En onze gemeente bestaat al meer dan 50 jaar. Wij willen lijken op degene waar de naam christenen naar verwijst: Jezus Christus. Wij geloven dat Jezus naar de aarde kwam om God de Vader een gezicht te geven. Wij willen als Shelter hetzelfde doen als Jezus deed: God zichtbaar maken in deze tijd.

ONZE MISSIE

Na de overdracht van het leiderschap van Jan Pool naar Walfried Giltjes (januari 2016) hebben wij met het nieuwe oudstenteam gekeken naar onze kernwaarden en onze missie. Die hebben we als volgt geformuleerd:

Missiestatement
We zijn krachtige mensen vol passie voor Jezus en zijn koninkrijk,
we willen dagelijks op een bovennatuurlijke manier met God leven
en samen vormen we een liefdevolle familie.

Missie slogan
Gods koninkrijk in onze wereld

OUDSTENRAAD

De oudsten in de oudstenraad van onze gemeente zijn verantwoordelijk voor de visie en de vertaling ervan naar de gemeente.

Walfried en Maria Giltjes

Senior voorganger, oudsten

Jeroen en Annemiek van Kampen

Voorganger, oudsten

Michiel en Marjoke Santman

Voorganger, oudsten

Laurens en Lois Lagerwerf

Oudsten

Peter en Jeltje van der Wal

Oudsten

Eric en Ineke Koster

Oudsten

Stephan en Sanne Zweers

Oudsten

KANTOOR

Al enige tijd is er vanuit de oudstenraad besloten om de dagelijkse gang van zaken te delegeren aan de staf van onze gemeente. Deze bestaat uit de drie voorgangers: Walfried Giltjes, Jeroen van Kampen, Michiel Santman, Annemarie Kaasenbrood (office manager). Zij vergaderen om de maandag, bespreken actuele zaken en bereiden agendapunten voor de oudstenraadvergaderingen voor en werken genomen besluiten verder uit.
Verder hebben wij enkele mensen parttime in dienst, zie hieronder.

En zonder de geweldige inzet van een grote groep, enthousiaste vrijwilligers zouden wij het nooit zo goed draaiende kunnen houden!

Walfried Giltjes

Senior voorganger, staf

Michiel Santman

Voorganger, staf

Jeroen van Kampen

Voorganger, staf

Stephan Zweers

Voorganger, staf

Annemarie Kaasenbrood

Office manager, staf, financiële administratie

Maria Giltjes

Voorganger, secretaresse

Brenda Hendriks

Secretaresse, PA van Jan Pool (Stichting Heartlink) en Michiel (groeicursussen, seminars en events)

Marleen Kousbroek

Hoofd kinderwerk

Rianne van der Marel

Grafisch vormgever, webdesigner

Back To Top