Wie zijn wij?

Wij zijn een enthousiaste evangelische gemeente die bestaat uit zo’n 650 leden van jong tot oud. En onze gemeente bestaat al meer dan 50 jaar. Wij willen lijken op degene waar de naam christenen naar verwijst: Jezus Christus. Wij geloven dat Jezus naar de aarde kwam om God de Vader een gezicht te geven. Wij willen als Shelter hetzelfde doen als Jezus deed: God zichtbaar maken in deze tijd.

Onze missie.

Iedere gemeente heeft een eigen persoonlijkheid, kleur en identiteit. Deze eigen identiteit kennen en uitdragen geeft ons als gemeente bestaansrecht. Als eerste willen wij dat Gods tegenwoordigheid merkbaar aanwezig is in onze samenkomsten. Ten tweede willen wij een schuilplaats zijn voor mensen die een schuilplaats nodig hebben.
Onze missie hebben we als volgt verwoord:
Net als Jezus wandelen in de liefde van de Vader en mensen bij Zijn hart brengen zodat zij herstel, waarde, identiteit en bestemming in God vinden.

Oudstenraad.

De oudsten in de oudstenraad van onze gemeente zijn verantwoordelijk voor de visie en de vertaling ervan naar de gemeente.

Staf.

Al enige tijd is er vanuit de oudstenraad besloten om de dagelijkse gang van zaken te delegeren aan de staf van onze gemeente. Deze bestaat uit de drie voorgangers: Walfried Giltjes, Jan Pool, Michiel Santman, Carla van Soest (office manager). Zij vergaderen iedere maandag, bespreken actuele zaken en bereiden agendapunten voor de oudstenraadvergaderingen voor en werken genomen besluiten verder uit.

Walfried Giltjes

Senior voorganger. Aanwezig op kantoor op maandag, woensdag t/m vrijdag.

Michiel Santman

Voorganger. Aanwezig op maandag t/m vrijdag.

Jan Pool

Voorganger. Aanwezig op kantoor maandag en vrijdag.

Carla van Soest

Office manager. Aanwezig op maandag en vrijdag.