Krachtige mensen blijven onder alle omstandigheden staan omdat ze hun identiteit in Jezus hebben gevonden. In deze stream ontdek je wie je bent, wat je talenten zijn en hoe God naar je kijkt. Je leert om je grenzen te bewaken, hoe je omgaat met geld en hoe je je relatie met God verder kunt uitdiepen in je dagelijks leven.

MODULE ‘INTIMITEIT’ (Start maart 2018)

Dit zijn de onderwerpen die in deze module aan bod komen:

Les 1: Het Vaderhart van God
We noemen God onze Vader, maar wat houdt dat nu in en wat betekent dat voor ons leven? Klopt het beeld dat wij van God als Vader hebben wel, of is God een andere Vader dan wie wij verwachten?


Les 2: Wie is God?
De Bijbel laat verschillende eigenschappen van God zien. Tijdens deze les willen we samen kijken naar wie God is.

Les 3: Hart synchronisatie
Het is belangrijk dat wij ons hart regelmatig laten synchroniseren met Gods hart want dan zullen we vrucht zien in ons leven. Soms lijkt ons hart in de verste verte niet op Zijn hart. Tijdens deze les willen we kijken naar vrucht van de Geest en hoe we ervoor zorgen dat ons hart synchroon loopt met het hart van God, zodat we meer op Hem gaan lijken.

Les 4: Gods stem verstaan
God wil tot ons spreken in ons dagelijks leven. Toch vinden we het vaak moeilijk om te horen wat God tegen ons zegt. God spreekt op verschillende manieren tot mensen. Tijdens deze les willen we kijken op welke manieren God spreekt en je helpen te ontdekken op welke manieren God tot jou spreekt en hoe je Hem kunt verstaan.

Praktische zaken: De kosten voor het volgen van de gehele module zijn 20 euro (incl. boek ‘Intimiteit’ van Jan Pool).

Aanmelden Module Intimiteit:

 

Cleansing Stream Basiscursus (start januari 2018)

Deze basiscursus is een intensief discipelschapsprogramma dat je van binnenuit vernieuwt, herstelt en bevrijdt! Je wordt begeleid door de coaches Michel en Ada Wilbrink.
De Basiscursus bestaat uit:

  • Vier maandelijkse cursusbijeenkomsten
  • Een werkmap met zelfstudie en werkopdrachten
  • Audio-onderwijs
  • Acht maandelijkse ontmoetingsavonden voor en na de retraite
  • Een retraite van twee dagen op de Kroeze Danne

Voor 1e jaars cursisten van Shelter als partnerkerk van Cleansing Stream geldt een korting op de cursus en de retraite. Voor meer informatie, prijzen en aanmelding zie de website www.cleansingstream.nl.

 

MODULE ‘IDENTITEIT’ (najaar 2018)

Dit zijn de onderwerpen die in deze module aan bod komen:

Les 1: Echtheid, doe je masker af
God heeft ons goed gemaakt. Het gevaar is dat wij ons anders voor doen dan wie we werkelijk zijn. Dat doen we ook als we onszelf vergelijken met anderen. Jij bent uniek. Doe daarom je masker af en laat zien wie je echt bent!

Les 2: Deel van de gemeente

Waarom is de gemeente in Gods ogen belangrijk? Wat is Zijn doel met de gemeente en wat is jouw rol daarin? Dat ontdek je in deze les.Les 3: Wie je bent in Christus

Wanneer je ervoor kiest om Jezus te volgen, noemt de Bijbel je een nieuwe schepping. Wat houdt dat in en wat betekent dat voor wie jij bent?


Les 4: Jouw unieke gaven en talenten
God heeft je gemaakt en mooie dingen in je gelegd. In deze les ontdek je wat jouw gaven en talenten zijn en hoe jij die kunt gebruiken in Zijn koninkrijk.

Praktische zaken: De kosten voor het volgen van de gehele module zijn € 20,- (incl. het boek ‘identiteit’ van Jan Pool)

Aanmelden Module Identiteit: