skip to Main Content
Een Andere Kijk Op Visie

Een andere kijk op visie

Het zal je niet verbazen dat ik het afgelopen jaar bezig ben geweest met visie. Bij het woord visie leven sommige van ons op terwijl anderen er niet zoveel mee kunnen. Als zij de vraag krijgen ”wat is jouw visie voor het komende jaar? ” dan klinkt er een zachte zucht… Als je bij de laatste groep behoort, weersta de verleiding om deze column weg te klikken maar neem de moeite om even door te lezen, misschien verandert het jouw kijk op visie.

Even voor de duidelijkheid, ik ben ervan overtuigd dat elke organisatie een duidelijke visie nodig heeft om te groeien of op z’n minst vooruit te gaan. Toch begrijp ik de verzuchtenden onder ons ook wel weer. Visie kan soms zo bestuurlijk, technisch en doelgericht overkomen en inderdaad dat is niet voor iedereen weggelegd.

Waar ik steeds meer achter kom is dat de Bijbelse betekenis van visie veel meer relationeel is dan technisch. Bijbelse visie heeft niet zo veel te maken met doelen stellen. Visie is zien. Een inspirerend plaatje in je gedachten hebben voor de toekomst.

Paulus bidt voor de gemeente in Efeze dat de Vader van de Heerlijkheid hun de geest van wijsheid en openbaring geeft om God werkelijk te kennen. Dat is Bijbelse visie! God de vader geeft jou de geest van wijsheid en openbaring. Weet je wat dat betekent? Dat Hij jou een plaatje wil geven van hoe God de vader kijkt naar jou en naar jouw omstandigheden. En de plaatjes die de Vader geeft, zijn altijd hoopvol en getuigen altijd van de goedheid van Hem!

Visie is een onmisbaar instrument om het leven van volheid te leven, het normale christelijke leven! De norm voor ons leven als kinderen van God is dat we leven vanuit die goddelijke openbaring van onze Vader.

Als we niet leren om onze omstandigheden te zien vanuit Gods perspectief, als we geen openbaring hebben van Zijn wil, komen we ergens terecht waar we niet willen zijn. Kijk maar wat er in Spreuken staat: Als er geen visioen is raakt het volk losgeslagen.

Ik weet niet hoe het met jou zit maar ik kom regelmatig situaties tegen die me aangrijpen, waardoor ik geneigd ben me zorgen te maken en waardoor ik niet direct weet wat ik er mee moet doen. De tekst uit Spreuken zegt niet dat geld gebrek of een ziekte, een slecht rapport van je kind, een conflict met een vriend of familielid je uit het lood zal slaan. Nee! Het zijn niet de situaties zelf maar het gebrek aan openbaring over die situaties die je wakker houden. God wil je laten zien hoe Hij kijkt naar jouw situatie. Hij wil ons leren om te leven vanuit openbaring. Hij wil je visie geven voor elk gebied van je leven. En als je het plaatje ziet mag je het uitbidden en vol verwachting uitzien naar de vervulling.

Stop met piekeren en vraag de Heilige geest, de geest van wijsheid en openbaring, de visie van de Vader voor jouw te laten zien.

Wat een geweldig avontuur is toch om met de Vader te leven!

Back To Top