skip to Main Content
Jezus Koos Jou Uit

Jezus koos jou uit

Toen Jezus zijn discipelen koos, was hij niet op zoek naar perfecte mensen. Hij koos mensen die door zijn liefde veranderd konden worden. Kijk maar eens naar Petrus. Als Jezus hem voor het eerst ontmoet dan zegt hij: ‘Jij bent Simon, de zoon van Johannes, maar voortaan zul je Kefas heten’ (dat is Petrus, ‘rots’).’ Johannes 1:42

Jezus kende Simon door en door. Hij wist alles van hem. Hij zei tegen hem: ik ken je verleden, ik weet wie je nu bent en ik weet wat jij kunt worden! Voor Jezus is niets verborgen.

Simon had een karakter als een rietstengel. Er was slechts een zuchtje wind nodig om hem heen en weer te laten zwiepen, Simon was ontzettend wisselvallig van aard. Maar Jezus koos hem evengoed uit. Jezus had geloof in Petrus. Jezus zou van deze rietstengel een rots maken.

Vrienden van Simon hebben misschien wel tegen elkaar gezegd: ‘Dat krijgt Jezus toch niet voor elkaar. Leer ons Simon kennen. Wij hebben samen met hem gevist. Wij kennen hem! Simon is impulsief en waait met alle winden mee. Het is heus geen slechte vent hoor, maar een rots, nee, dàt zal hij nooit worden!

Maar Jezus kijkt met andere ogen, hij ziet wat Simon kan worden door Gods vernieuwende kracht en met dat perspectief voor ogen geeft hij hem alvast de naam Petrus.

Jezus zocht heel gewone mensen uit. De mannen die hij uitkoos, waren niet bijzonder getalenteerd en hadden ook geen hoge opleiding gehad. Het waren eenvoudige, onopvallende mannen. Jezus koos voor het onvolmaakte, het verbrokene, ja, hij koos zelfs iemand als Judas uit.

Zo koos Jezus ook jou uit! Hij kent je door en door. Hij kent je verleden, je pijn en je verdriet. Hij kent ook je heden. Hij weet precies waar jij nu staat. Hij kent je fouten, zonden, misstappen en mislukkingen. Maar als hij naar jou kijkt, dan ziet hij potentieel, dan ziet hij een mooie toekomst, dan ziet hij bestemming. Vergeet dat nooit!

– Jan Pool

Back To Top