skip to Main Content
Hoe Je Denkt Laat Zien Wat Je Gelooft

Hoe je denkt laat zien wat je gelooft

De mens hecht waarde aan overtuigingen en aan wat ze gelooft. Die overtuigingen en geloofswaarheden verzamelen we o.a. door ervaringen die we opdoen in het leven. Door de jaren heen ontstaat er een flinke hoeveelheid van overtuigingen die invloed hebben op de manier hoe we naar de wereld om ons heen kijken. Iemand die verschillende keren is opgelicht kan de overtuiging ontwikkelen dat je maar beter niemand kan vertrouwen. Deze overtuiging heeft uiteraard invloed op de relaties van deze persoon.

Als christen doen we dit uiteraard ook alleen hebben we een extra uitdaging die bepalend is voor wat we geloven. De Bijbel, Gods woord maar ook profetische woorden die we ontvangen, het persoonlijk gesproken woord van God aan ons. We lezen de Bijbel, laten ons inspireren en ontvangen persoonlijke woorden van God en leren daar lessen uit. Elke gelovige heeft een bepaalde mate van Bijbelse waarheden verzameld voor het leven.

De uitdaging die dit geeft, is dat de door God geïnspireerde waarheden soms haaks staat op onze overtuiging die we hebben opgedaan door ervaring. Laat me een voorbeeld geven.

In Richteren 6 lees je het verhaal van Gideon.
Gideon leefde in diepe armoede. Zeven jaar lang werd alles wat op het land groeide geroofd door de Midjanieten. In het hele land was er geen vee meer te vinden. Gideon was het bij elkaar geraapte kleine beetje tarwe wat hij nog kon vinden aan het dorsen in een wijnpers. Dat deed hij om te voorkomen dat de Midjanieten het zouden vinden. Gideon was bang en voelde zich door God verlaten in deze moeilijke tijd. Terwijl hij daar in de wijnpers bezig was, was hij op zijn hoede voor de vijand toen plotseling een man verscheen die zei: ” Gideon, dappere held, de Heer is met je. ”

Deze woorden van God veroorzaakte een enorm conflict in het denken van Gideon. Hoe bedoel je, ik een dappere held en God is met me? Klets toch geen onzin, mijn ervaring en de realiteit laten duidelijk iets anders zien!

Dit voorbeeld van Gideon laat de spanning zien die jij misschien ook wel kent als God komt met zijn waarheid die haaks staat op je ervaring. Gideon was niet in één keer overtuigd. Hij kon de woorden van de man niet zomaar geloven, ondanks dat de woorden van de man waarheid waren. Gideon hoorde de waarheid dat hij een held was, maar kon die waarheid pas uitleven door te denken als een held. We weten dat Gideon de Midjanieten versloeg, maar denk je zelf ook niet dat hij dat nooit had kunnen doen als hij bleef denken als de bange, onzekere man in de wijnpers? Gideon kon het altaar van Baäl vernietigen en de Midjanieten verslaan, omdat hij leerde te denken als de held waar God over sprak!

Hoe je denkt laat zien wat je gelooft. Het is niet moeilijk om te geloven dat we koningskinderen zijn, maar als je een armoedige mindset hebt, zal je de volheid van die waarheid niet ervaren.

Ken je het verschil tussen iemand die denkt als een slachtoffer of iemand die denkt als een overwinnaar? Beiden kunnen de tekst proclameren: wij zijn meer dan overwinnaars……. Maar wie van deze twee zal het werkelijk ervaren in zijn leven? Natuurlijk, alleen degene die denkt als een overwinnaar.

Ik kan weten dat ik een koningskind ben, maar als ik denk als een wees zal mijn leven er nooit uitzien als dat van een koningskind.

In de kerk zijn we er goed in om met elkaar vast te stellen wat we geloven, maar als we ons denken niet in lijn brengen met Gods waarheid zullen we de kracht van Gods waarheid maar deels ervaren.

Leer te denken als een koningskind, een overwinnaar. Leer te denken als een onbevangen kind die het verwacht van de goedheid van je hemelse Vader. Elke dag mag jij Zijn gunst en zegen voor je leven verwachten! Vraag de Heilige Geest om je te helpen bij dit proces. Hij wil je denken vernieuwen zodat je leven in overeenstemming komt met Gods waarheid.

Back To Top