skip to Main Content
Moed Om Verder Te Bouwen

Moed om verder te bouwen

In het boek Ezra kunnen we lezen hoe een groep van 43.000 Israëlieten onder leiderschap van Zerubbabel enthousiast begon te bouwen aan de verwoeste tempel in Jeruzalem. Ze waren super-gemotiveerd en gaven alles. Maar op een bepaald moment kwam er tegenstand. Die tegenstand was zo heftig dat ze ontmoedigd raakten en uiteindelijk kwam het werk daardoor stil te liggen.

Wanneer wij gaan bouwen, dan vindt de vijand dat niet leuk. Of je nu bouwt aan je persoonlijke relatie met God, aan je huwelijk, een bediening, het koninkrijk van God of aan de gemeente, er zal altijd tegenstand zijn.
De Bijbel leert ons dat we verwikkeld zijn in een geestelijke oorlog. We bevinden ons in een bovennatuurlijk conflict, een strijd met negatieve krachten. De duivel houdt ervan ons terneer te drukken en te ontmoedigen. Hij weet dat ontmoedigde christenen maar beperkte kracht hebben. Hij weet dat onze effectiviteit geneutraliseerd wordt wanneer we ontmoedigd zijn! Wanneer we ontmoedigd zijn, geven we het op en komt het werk waar we mee bezig zijn stil te liggen. Er is stilstand in de groei van onze persoonlijke relatie met God, het herstel van ons huwelijk vordert niet, de ontwikkeling van onze bediening stagneert en de bouw van de gemeente ligt stil. Wat nu?
Ezra vatte uiteindelijk weer moed om verder te gaan met de bouw van de tempel. Waar haalde hij die moed vandaan? Wat was zijn sleutel? Hij besefte dat hij er niet alleen voor stond, maar dat God met hem was. In Ezra 7 vers 28 staat: ‘Omdat de Here mijn God, met mij was, vatte ik weer moed…’
Je hoeft niet ontmoedigd door het leven te gaan. De keus is aan jou! Je kunt een ‘gewoon mens’ zijn of een ‘bijzonder mens’, net als Ezra. Bijzondere mensen weigeren eenvoudigweg om ontmoedigd te blijven. Zij weten niet wat het is om op te geven. Ze geven nooit op, zelfs niet wanneer ze veel kritiek krijgen, vermoeid en gefrustreerd zijn, gefaald hebben en bang zijn. Bijzondere mensen zijn gewone mensen met een ongewone hoeveelheid volharding. Ze houden gewoon vol en geven nooit op. En waarom houden ze het vol? Omdat ze beseffen dat God met hen is.
God is ook met jou! Hij wil je weer moed geven om het werk op te pakken en verder te bouwen aan je persoonlijke relatie met God, je huwelijk, je vriendschappen, de gemeente waar je lid van bent, kortom alles waar jij opnieuw aan bouwen wilt. Ga aan de slag!

Back To Top