skip to Main Content
Twijfel Nooit Aan Zijn Liefde

Twijfel nooit aan Zijn liefde

Paulus schrijft in Romeinen 8:38-39 ‘Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.’

Er zijn perioden in mijn leven geweest waarin God mijlen ver weg leek en waarin ik zijn liefde absoluut niet voelde. In die moeilijke momenten kon ik soms niet begrijpen hoe een God die van mij hield, toestond dat er zulke moeilijke dingen in mijn leven plaatsvonden. Ik begreep ook niet waarom Hij mijn problemen niet meteen wilde oplossen, zodat ik niet zo’n pijn hoefde te lijden.

God handelt niet altijd zoals wij vinden dat Hij dat, vanuit zijn liefde, zou moeten doen. Het lijkt er soms zelfs op dat ons lijden hem koud laat, maar dat is niet zo. Ook als de omstandigheden in je leven tegenzitten: Zijn liefde voor jou verandert nooit. Je hoeft nooit te twijfelen aan Zijn liefde!

Ik heb geleerd om mijn omstandigheden, hoe die ook zijn, altijd te bezien tegen de achtergrond van het kruis. Als je over het offer van Jezus nadenkt, raak je vanzelf verwonderd over Gods liefde voor jou. De omstandigheden in je leven veranderen niet altijd als je zo van Gods liefde drinkt, maar je voelt je wel gesterkt en je staat anders in die omstandigheden.

Back To Top