skip to Main Content
U Hebt Een Groot Geloof

U hebt een groot geloof

Op een dag komt er een wanhopige vrouw naar Jezus toe. Ze vraagt hem of hij haar dochter wil bevrijden van een demon die haar kwelt. De discipelen vinden haar maar een lastig mens en vragen Jezus om haar weg te sturen. Zij toonden geen enkel medelijden met de vrouw. Jezus lijkt haar in eerste instantie ook af te wijzen. Misschien wilde Jezus haar geloof op de proef stellen of gebruikte hij de situatie om nog eens duidelijk te maken wat volhardend geloof kan doen.

De vrouw behoorde niet tot het volk Israël en Jezus zegt haar dat hij alleen gezonden is naar de verloren schapen van het volk Israël. De vrouw werpt zich vervolgens aan zijn voeten en roept uit:‘Heer help mij!’  Matteüs 15: 25

Jezus zegt haar dan dat het niet goed is om het brood van de kinderen af te nemen en aan de honden te geven. De term hond werd in het Hebreeuws vaak gebruikt voor heidenen. Jezus maakt haar op deze manier opnieuw duidelijk dat hij in eerste instantie is gekomen voor het volk Israël.

Maar de vrouw houdt vol en zegt dan: ‘Zeker, Heer, maar de honden eten toch de kruimels op die van de tafel van hun baas vallen.’

De vrouw liet zich niet afschrikken door de houding van Jezus. Ze was wanhopig en wist dat er maar één iemand was die haar kon helpen. Uiteindelijk luistert Jezus naar haar en geeft haar wat ze verlangt.

De reden hiervan is niet om van haar ‘gezeur’ af te zijn. Nee, Jezus zag haar geloof! Hij zei tegen haar: : ‘U hebt een groot geloof!’ En vanaf dat moment was haar dochter genezen.’ Matteüs 15:28

De hindernissen die Jezus voor haar opwierp hadden haar geloof slechts doen toenemen. Haar vasthoudendheid kwam voort uit een vast vertrouwen dat Jezus voor haar een wonder zou doen.

Er staan vele voorbeelden in de Bijbel van mensen die ondanks allerlei hindernissen en beproeving bleven vertrouwen op God. Eén van de mooiste voorbeelden is natuurlijk Abraham. God had hem de belofte gegeven dat hij een zoon zou krijgen. Het heeft uiteindelijk 25 jaar geduurd voordat die belofte vervuld werd. Abraham kreeg wat God beloofd had door zijn volharding.

‘En zo heeft Abraham, dankzij zijn standvastig vertrouwen, gekregen wat beloofd was.’ Hebreeën 6:15 Het Boek

Back To Top