skip to Main Content
Zwakke Geloofsovertuigingen

Zwakke geloofsovertuigingen

Zwakke geloofsovertuigingen 1

De Bijbel staat vol met waarheid. Maar ben je je bewust dat we soms jarenlang een uitleg kunnen geloven van die waarheid die niet of niet helemaal waar is. In deze serie besteden we aandacht aan een aantal veel voorkomende zwakke geloofsovertuigingen. Het is belangrijk dat we Gods waarheid ontrafelen van zelf toegevoegde theologie, zodat het woord werkelijk vrij maakt!

Als God het wil….

Jacobus 4:13-16
En nu dan u die zegt: Wij zullen vandaag of morgen naar die en die stad reizen, en daar een jaar doorbrengen en handeldrijven en winst maken, u, die niet weet wat er morgen gebeuren zal, want hoe is uw leven? Het is immers een damp, die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. In plaats daarvan zou u moeten zeggen: Als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen.

Maar nu roemt u in uw hoogmoed. Al zulk soort roem is slecht.

Misschien heb je wel eens de afkorting D.V. gezien onder een mail. Het staat voor Deo Volente en betekent, zo God het wil. Het wordt gebruikt wanneer er plannen gemaakt worden die in de toekomst liggen, maar waarvan we niet zeker weten of het ook wel door zal gaan. Denk bijvoorbeeld aan een voorgenomen huwelijk.

Als we deze uitspraak op deze manier gebruiken dan gaan we ervan uit dat alles wat er gaat gebeuren in de toekomst vastligt en door God bepaald wordt en dus Zijn wil is. Dit is een misvatting. Gods plan met de wereld staat vast maar er zijn vele miljoenen wegen die daarnaartoe leiden. God geeft ons de vrijheid om in die massa van mogelijkheden eigen keuzes te maken. We zijn niet gemaakt als een robot, maar als mensen met een vrije wil. We zijn niet voor geprogrammeerd, maar vervuld met de Heilige Geest die ons leidt! Het leven is een avontuur die we samen met Hem mogen leven. En dat betekent dus dat de keuzes die jij vandaag maakt invloed hebben op wat er morgen gebeurt. Als het voorgenomen huwelijk niet door gaat betekent dat nog niet dat dit ook Gods wil is. Er zijn vele keuzes te bedenken die ertoe kunnen leiden dat deze twee mensen, die eens zo verliefd waren, toch niet het huwelijksbootje instappen.

Een andere zwakke toepassing van deze uitspraak vinden we wanneer we bidden voor iets waarvan we weten dat het Gods wil is.  “Heer, als U het wil, zou U er dan voor willen zorgen dat mijn tante U leert kennen.” In 1 Timotheüs 2:3 staat dat het Gods wil is dat elk mens gered wordt. Ook die tante! De toevoeging “als U het wil” is dan meer een uiting van ongeloof of onwetendheid.

Het is Gods wil dat deze tante gered wordt, het is alleen aan haar of zij, in vrijheid, de juiste keuzes maakt.

Dit vers bevestigt dat niet alles wat gebeurt ook Gods wil is. Het is Gods wil dat elk mens gered wordt, maar we weten ook dat niet elk mens gered wordt. Voor God is onze vrijheid ontzettend waardevol.

Moeten we de uitspraak: “Als God het wil” dan maar helemaal niet meer gebruiken?  Belangrijk is dat we naar de context blijven kijken. Het gaat hier over beslissingen die we nemen voor eigen belang en ambitie. Dit is een vorm van hoogmoed. De schrijver wil ons erop wijzen en aanmoedigen om geen hoogmoedige beslissingen te nemen, maar krachtige besluiten die in lijn liggen met Gods wil.

En krachtige besluiten nemen is iets wat je kunt! Je hebt de Heiige Geest ontvangen en met Hem ben je instaat om briljante plannen te maken. Je bent een kind van God die de gedachten van Christus mag kennen. Je mag bidden met vrijmoedigheid en de zekerheid dat je in lijn loopt met Gods voornemen voor jouw leven!

Back To Top