skip to Main Content
Verwijtbare Aantasting Van Shalom

Verwijtbare aantasting van Shalom

Ik schrijf deze column tijdens een reflectieweek. Het is een week, of beter gezegd een periode van drie dagen, waarin ik tijd neem om te herijken. Dat doe ik een aantal keer in het jaar. Dit keer heeft mijn lieve vrouw besloten dat ik dat dan maar in een B&B in de buurt van Soest moest doen.

Diepere lagen in mijn hart
In die paar dagen werk ik opgelopen achterstand weg, maar neem ik vooral de tijd om met God te zijn. Samen met Hem vraag ik me dan af waarom ik de dingen doe zoals ik ze doe. Ik kijk terug op de afgelopen tijd en denk na over de toekomst. Ergens in die week komt er altijd een moment waarin de Heilige Geest de diepere lagen in m’n hart laat zien. Dat is lang niet altijd prettig. Wat ik vooral lastig vind is wanneer de Heilige Geest me bewust maakt van zonde. Zonde heeft voor de meesten van ons een negatieve klank.

Zonde is je doel missen
Bij het woord zonde kunnen we denken aan iedere afwijking, elke overtreding, elk gebrek aan volledige gehoorzaamheid aan Gods volmaakte wetten. Althans, dat is de definitie van zonde volgens Johannes Calvijn. Een meer moderne definitie van zonde is je doel missen. En dan ligt de nadruk vooral op het woord missen. Elke keer als we geconfronteerd worden met zonde in ons leven dan horen we afkeuring en afwijzing.  De grote onzichtbare buzzer klinkt in ons hoofd.  Eeeehh!! fout, je hebt het niet goed gedaan, je mist je doel. 

Ik merk dat ik in mijn gesprekken die ik heb met mensen, op m’n hoede ben wanneer ik met hen spreek over zonde. Heel wat mensen reageren als door een bij gestoken op het woord zonde en zij koppelen dit, onterecht, direct aan oordeel. 

Ik denk dat deze reactie komt, omdat we niet goed begrijpen dat het niet alleen lastig maar juist ook mooi en waardevol is wanneer we gewezen worden op zonde in ons leven. 

Je bent vrij! Zondig niet meer!
Jezus geeft ons een perfect voorbeeld. Hij benoemd zonde in iemands leven op zo’n manier dat de persoon die er mee geconfronteerd wordt er totaal geen aanstoot aan neemt!  Een mooi voorbeeld lees je in Johannes 8:1-11 waarin Jezus tegen een overspelige vrouw zegt dat Hij haar niet veroordeelt, Hij geeft haar de vrijheid om verder te gaan èn Hij geeft haar de opdracht mee om niet meer te zondigen!  Deze vrouw ervaart de woorden van Jezus als leven! Ze is vrij!

Ik heb me lang afgevraagd wat Jezus, in dit voorbeeld, anders doet dan ik. Hoe komt het dat als ikzelf de combinatie van de woorden genade, vrijheid en zonde gebruik ik meestal niet zo’n positieve reactie krijg. Ik ben erachter gekomen dat het grote verschil vooral zit in wat het woord zonde doet in ons denken en wat het doet bij de vrouw in het verhaal.

Ik kwam een bijzondere definitie tegen over zonde van Cornelius Plantinga, een Amerikaanse theoloog. Hij schrijft:

Zonde is verwijtbare, aantasting van Shalom.

Ik vind dit een hele mooie omschrijving.

Meer dan vrede
Shalom is het Hebreeuwse woord voor vrede. Maar het betekent veel meer dan vrede. Het is een ontzettend rijk woord wat we in het Nederlands niet goed kunnen vertalen. Het omvat heelheid, harmonie in relaties, compleetheid, voorspoed en overwinning.

Shalom is Gods doel voor de mens. Dat is dezelfde vrede die we terugvinden in de hof van Eden. Perfecte harmonie, heelheid, vrede, compleetheid! Shalom is Gods doel voor je leven.

En zonde is alles wat we als mensen doen om Gods Shalom in ons leven te verstoren.

Houdt vast!
De vrouw uit het verhaal hoort geen afkeuring of oordeel in de woorden van Jezus maar een aanmoediging! Zij hoorde Jezus zeggen dat Hij niet veroordeelde, maar genade gaf. Zij hoorde Hem zeggen dat hij haar vrijheid en leven schonk! Tot slot hoorde zij de aanmoediging om de Shalom die zij net had ontvangen vast te houden! Wat Jezus tegen haar zegt is niet een sneer, maar het zijn woorden van kracht, hoop en leven!

Wanneer ik met de Heilige Geest aan het wandelen ben door het buitengebied van Soest en Hij wijst mij op zonde dan hoor ik geen afwijzing maar een aanmoediging. Een liefdevolle aanmoediging van mijn hemelse Papa om Zijn Shalom in mijn leven te herstellen.

Drie stappen naar Shalom
Ik doe dat door drie eenvoudige stappen. Het eerste is erkennen dat ik fout zat, dat heet berouw tonen. Daarna vraag ik Hem vergeving in de wetenschap dat Hij dat altijd geeft! Tot slot kies ik ervoor om anders te denken. Anders denken over mijzelf, over anderen of over God.  Dat noemt de Bijbel bekering.

Wat een kostbaar geschenk is het als je ontdekt dat er verwijtbare aantasting van Shalom in je hart is geslopen. Want dat wil je niet! En hoe waardevol en bevrijdend is wanneer je Zijn Shalom in je leven mag herstellen! Ik wens je heel veel van Zijn Shalom in je leven.

Back To Top