skip to Main Content
Krachtige Beslissingen 

Krachtige beslissingen 

Door: Stephan Zweers

Zondag 12 februari deelde ik dat er een doorbraak beschikbaar is om krachtige beslissingen te maken. Dat twijfel doorbroken zal worden en ogen open zullen gaan om de richting te zien waarheen Gods weg wijst. Maar hoe werkt dit nu precies, een beschikbare genade voor krachtige keuzes?

Soms kan het zijn dat de keuzes die we moeten maken en de omstandigheden in ons leven ervoor zorgen dat we verlamd raken en we moeite hebben om stappen vooruit te zetten. Als daar een openbaring over is kan God dit soms gelijk wegnemen en wijsheid geven over een situatie, maar vaak zie ik in mijn eigen leven dat dit een proces is waarin ik God de ruimte geef om doorheen te werken.

Door de jaren heen heeft God mij sleutels gegeven om krachtige beslissingen te maken, daar wil ik je graag in meenemen.

Wat doet twijfel en angst met je?

Krachtige mensen weten welke kant ze op gaan. Als jij niet weet waar je heen gaat, dan zijn er genoeg mensen om je heen die je zullen vertellen waar je naar toe zou moeten gaan. Zonder visie over je leven raak je verlamd.

Twijfel, dubbelhartigheid en angst in ons leven zorgt er eigenlijk voor dat we ten prooi vallen aan de vijand om in te spreken in ons leven en rooft ons van ons enthousiasme en de vreugde waar we voor geroepen zijn.

Twijfel houd je weg van je bestemming, zoals in Jakobus 1:5-8 staat dat wanneer je richting ontvangen hebt maar dubbelhartig bent, je net zoals de zee je laat meevoeren van links naar rechts waardoor je weinig vrucht draagt.

Dat ligt natuurlijk wat genuanceerder, maar het principe wat God ons uitlegt is dat wanneer we de richting kiezen waar God ons heen leidt, we vaak zien dat we daar vrucht gaan dragen. Dit kan zich uiten in bijvoorbeeld een bovennatuurlijke vrede die je ontvangt, maar ook dat voorziening en voorspoed in je leven kunnen gaan stromen.

Wanneer maak je geen beslissing?

Krachtige beslissingen maken betekent soms ook dat je weet wanneer je geen beslissingen moet maken. Er zijn soms seizoenen in je leven waar we doorheen moeten en we beter kunnen blijven zitten waar we zitten.

Sanne en ik gaan al vanaf het begin van de geboorte van onze tweeling door een zware tijd. Het krijgen van kinderen is voor sommigen zo’n periode die best pittig kan zijn. Weinig slaap en hormonen zorgt ervoor dat we soms niet de beste versie van onszelf zijn. De nachtelijke avonturen van de baby’s zorgen ervoor dat we soms maar 2 uur slaap krijgen per nacht. Doordat dit 6 maanden lang doorging, kan je je voorstellen dat dat erg uitputtend is. Slaap is een van die basisbehoeften van de mens.

De sleutel die we ontvangen hebben wanneer we geen beslissing maken vat ik samen in: HALT (wat ook wel stop betekent). HALT is een Engelse afkorting voor: Hungry, Angry, Lonely, Tired. Dit zal ik kort uitleggen: wij maken geen grote beslissingen in ons leven wanneer we (H)Honger hebben, (A)Boos, (L)eenzaam of (T)moe zijn.

Dit zorgt ervoor dat we geen impulsieve, overhaaste, gemanipuleerde of gefrustreerde keuzes maken. Kortom: heb je koppie erbij wanneer je keuzes maakt.

Je hebt elkaar nodig (community)

Allereerst moeten we open staan voor input van anderen met de intentie dat we altijd iets kunnen leren. 

Ik geloof ook dat het maken van eenzijdige keuzes soms een rode kaart is vooral als het om grote beslissingen of richting gaat. Het heeft wijsheid nodig om de juiste mensen om je heen te betrekken. Een te grote groep betrekken zorgt voor te veel ongevraagd advies maar een te kleine groep (of alleen) laat je soms niet het hele plaatje zien en geeft een te eenzijdig inzicht. Wij hebben als regel, bespreek geen dingen met mensen wanneer ze niet onderdeel zijn van de oplossing.

Krachtige mensen vragen om hulp en betrekken anderen in hun keuzes 

De tweede sleutel die we ontvangen hebben als het gaat om richting in ons leven zijn de mensen die we om input vragen. 

Richting bepalende input of advies leggen wij altijd neer bij: 1. Geestelijke vaders en moeders; 2. Beste vrienden of gelijkgestemden; 3. Heilige geest

Deze 3, gecombineerd met onze eigen gedachten en de profetieën over ons leven zorgen ervoor dat we een helikoptervlucht krijgen over de situatie. 

Uitnodiging van God

De derde sleutel is de uitnodiging van God.

Wanneer ik grote beslissingen moet maken is het altijd een uitnodiging om vaker bij God op schoot te zitten. Hij verlangt ernaar dat we in hem zijn. In zijn tegenwoordigheid ontvangen we vrede, vreugde, identiteit, liefde en onze bestemming. Hij verlangt ernaar om met ons te praten en bij ons te zijn.

Profetieën

In deze tijd neem ik bewust de tijd om te luisteren (i.p.v. te praten) en neem ik de profetieën door die aan me gegeven zijn. Profetieën zijn altijd positief, opbouwend en richting gevend. Niet elke profetie die we ontvangen is voor het moment dat het gegeven wordt. Ik koester elk woord dat gegeven wordt; is het niet voor nu, dan misschien wel voor later. Door al mijn profetieën te bekijken vraag ik de heilige geest te highlighten of er een woord voor dit nieuwe seizoen in zit.

Heb je nog niet veel profetieën ontvangen? Er is in ieder geval elke zondagochtend de gelegenheid om aan het ministry- of oudstenteam om een profetie te vragen. Genoeg gelegenheid om wellicht nieuwe richting te ontvangen.

Wij zijn integer

We zijn geroepen om daadkrachtig en standvastig te zijn. Laat onze ja een ja en onze nee een nee zijn. Onze keuzes hebben ook consequenties. Ik hoop voor je dat de keuzes die je maakt goed uitpakken. Helaas is dat niet altijd zo. Wanneer we een keuze maken moeten we ook de gevolgen daarvan dragen. Laten we de verantwoordelijkheid over onze keuzes op ons nemen. Vergeving vragen wanneer we iemand pijn doen, afmaken waar we mee begonnen zijn ondanks dat dit soms pijn doet. Ik noem dit: de rommel opruimen voordat je verder gaat met je leven. Dit is een onderdeel van integriteit. Soms is dit nodig voordat we stappen vooruit kunnen zetten.

Maar wat wil jij?

De laatste sleutel die we ontvangen hebben om krachtige beslissingen te maken ligt in vrijheid. Aan de basis van ons geloof ligt keuzevrijheid. Zo ook met het maken van de keuzes in ons leven. God wil en zal helpen om ons in de juiste richting te krijgen, maar we moeten toch altijd zelf de beslissingen maken.

Soms is het zo dat we meerdere opties hebben en God niet heel duidelijk een richting aangeeft. Dat is misschien wel het moment waar we juist verlamd van raken? Wat nu als de Heilige Geest eigenlijk zegt: maar wat wil je zelf? Waar ligt jouw hart en jouw verlangen? Als wij in Hem zijn en Hij in ons, dan spreekt God tot onze gedachten en ons hart. Ik geloof dat God ons vertrouwt om de juiste keuzes te maken en dat we soms ook gewoon zelf mogen kiezen. We zijn geen poppen die zelf geen keuzes durven te maken, maar krachtige zonen en dochters die proactief weten waar ze naartoe gaan.

God legt een geweldige roeping op ons leven, maar er zijn wel 1000en wegen om daar te komen. Daarnaast is God veel beter in het opruimen van ons leven dan dat wij zijn in rommel maken. Een slechte beslissing die we in geloof maken heeft meer impact dan goede beslissing in twijfel.

Kortom: Neem geen beslissingen in je “HALT” en maak daadkrachtige keuzes o.b.v. je eigen gedachten, Heilige Geest, inzicht van geestelijke ouders en mensen die dichtbij staan. Je kan dit!

Als afsluiter bid ik dat je vrede en vreugde mag ervaren in het maken van alle beslissingen in je leven. Ik bid dat je zelfvertrouwen mag krijgen, wijsheid en inzicht over elke situatie. Maar bovenal dat je in intimiteit mag leven met God de vader, want dat is de reden dat we hier op aarde zijn.

Back To Top