skip to Main Content
Een Nieuwe Eyeopener

Een nieuwe eyeopener

Door: Stephan Zweers

Afgelopen weekend was er een goede vriend uit Zwitserland bij mij op bezoek. Wij hebben samen BSSM gedaan inclusief een bijzondere missie naar Zimbabwe waar we God ontzettend veel mensen hebben zien genezen en bevrijden. Hij wilde graag op zijn verjaardag naar een echte “pentecostal” vurige conferentie in het pinksterweekend. 3x raden wat voor ons dus de enige optie was om naar toe te gaan? Opwekking natuurlijk.

Eerlijkheidshalve was ik afgelopen jaren misschien niet de allergrootste fan van Opwekking. Het woord opwekking heet revival en dat ziet er voor mij op een bepaalde manier uit en dat zag ik niet op de conferenties of in de aanbidding. Revival staat voor mij voor een krachtige uitwerking van de Heilige Geest. Zijn aanwezigheid, kracht, wonderen en tekenen. Ik denk dan vooral aan Handelingen 2 waarin staat dat de Geest van God op hun kwam en de kerk zoals wij die nu kennen is ontstaan.

Toen ik bij Opwekking rondliep heeft God me echter opnieuw gegrepen en op een liefdevolle manier kreeg ik de overtuiging dat de mindset die ik had wel wat vernieuwing kon gebruiken. Net als dat elke gedachte die niet hoopvol is, geworteld is in een leugen. De verwachting die ik had, hoe God zou moeten werken op de conferentie of waar de focus van de bezoekers zou moeten liggen, lagen meer in oordeel dan in vrijheid. Oef, dat deed pijn. God vroeg aan mij om te zien wat Hij wel aan het doen was in plaats van wat Hij niet aan het doen was.

Opeens werden mijn ogen geopend. Ik zag meer dan 60.000 mensen uit verschillende kerken en achtergronden samenkomen en in eenheid God aanbidden. Kerken en jeugdgroepen waren daar gezamenlijk naartoe gegaan als community, om op te trekken en fun te hebben als broers en zussen. Het was een prachtig voorbeeld van hoe eenheid eruit kan zien en hoe waardevol het ook is om eenheid binnen de kerk te zien. Ik zag ook hoe 5000 tieners samen God zochten en 8000 jongeren een ontmoeting hadden met Jezus. 

In gesprek met mijn maatje kwam ik erachter hoe bijzonder deze plek eigenlijk is voor Nederland. Er is geen enkele plek in Europa waar zoveel mensen bij elkaar komen om God te aanbidden en te zoeken naar zijn aanwezigheid. Waar zichtbaar en onzichtbaar ruimte gemaakt wordt voor Gods Geest. Deze plek ziet er misschien anders uit dan wat ik zou verwachten van revival, of het geestelijk voedsel wat ik zelf misschien nodig heb. Maar als ik dat allemaal eens aan de kant zet en focus op wat God wel aan het doen is, dan zie ik een plek die een bruggenbouwer is. Die mensen meeneemt naar Gods aanwezigheid vanuit de plek waar ze op dit moment staan. Mensen die nog nooit een ontmoeting hebben gehad met de Heilige Geest storten in huilen uit, omdat ze de liefde ervaren die ze nog nooit gehad hebben. Honderden tieners en jongeren die op deze conferentie hun hart aan de Heer gegeven hebben. Wat geweldig, krachtig en belangrijk is dat voor Nederland.

Laten we als Shelter de uitdaging aangaan om in eenheid te leven, zowel met onze eigen mensen als in relatie met andere kerken. Laten we de kracht en vreugde ervaren die voorkomt uit eenheid in de geest door als kerk breed dat licht te zijn. Door onze onderlinge eenheid zullen de mensen om ons heen de liefde van God zien.

Ik ben in ieder geval overtuigd van de belangrijke plek die Opwekking in Nederland heeft, dat we dit moeten koesteren en een warm hart toedragen en misschien, heel heel heel misschien zouden we als Shelter eens een weekend moeten pakken als kerk. Ik weet in ieder geval zeker dat het voor meer eenheid zorgt en dat we samen een ontmoeting met Jezus zullen hebben. Wat is er mooier dan dat.

Back To Top