skip to Main Content

Welkom bij 20something!

De 20something is de plek waar de jeugd tussen de 20 en 30 bij elkaar komt om, tussen alle beginnende carrières, drukke studies en andere bezigheden door, elkaar te ontmoeten en bemoedigd te worden in hun geloof.

De leiding bestaat uit David en Mattanja van der Stoep, Kaarn Stepanosian en Barnie Lutgerink. Eén keer in de maand komen we bij elkaar voor een avond waarbij de focus ligt op discipelschap. We behandelen onderwerpen als Leven in het Koninkrijk, God is goed, de Heilige Geest en Wat is waarheid. Hierbij duiken we diep de Bijbel in om te zien wat daar over deze onderwerpen te vinden is. En natuurlijk hebben we ook veel tijd voor gezelligheid en bidden we voor en met elkaar.

VISIE

Wij als groep willen deze jongeren helpen met volwassen worden in Christus en hun plek in deze wereld te vinden.
Dit gaan we bereiken door:

Bij elkaar te komen als groep om uit de Bijbel te leren en elkaar te bemoedigen, troosten en aan te vuren.
De jongeren te coachen op individuele of mini-groepsbasis (1-3 personen)
Klaar te staan voor de jongeren in leuke en vooral ook in moeilijke tijden

DE PIJLERS VAN 20SOMETHING

Het woord van God staat centraal in alles wat wij ondernemen.

  • We spreken er niet alleen over maar maken het ook praktisch.
  • Wij staan klaar voor elkaar door de leuke en maar ook de moeilijke tijden.
  • We bemoedigen, troosten en versterken.
  • We bouwen aan een relatie met God.
  • We zijn vervuld met de Heilige Geest.
  • We streven ernaar om te ontdekken wat God voor onze leven in gedachten heeft en ernaar te leven.
  • Wij geven de Heilige Geest ruimte in onze leven.De pijlers van 20something.Volg ons op Facebook.

    Agenda Wild Saints

Back To Top