skip to Main Content

Anders denken

Bediening van Michiel en Marjoke Santman

In 2014 startte ik mijn eigen bedrijf: Anders denken. Het leek me leuk en mooi anderen te begeleiden en te helpen anders te leren denken. Wat ik toen nog niet wist was dat ik eerst zelf nog een aantal stappen hierin kon verdiepen. Want daar geloven we écht in: we leven vóór wat het betekent om steeds te blijven groeien en ontwikkelen. We zijn juist ook als discipelen nooit uitgeleerd. Inmiddels zijn we zeven jaar verder, jaren die op alle gebieden groei hebben opgeleverd. Wat verscheidenheid aan opdrachten betreft, groei in het aantal klanten, en de gemeenteteams die ik heb mogen begeleiden. Sinds 2021 werk ik drie dagen voor Anders denken en twee dagen voor Shelter. Anders denken is een bedrijf, maar opereert vaak ook als een bediening. Hoe dat zit leg ik hieronder uit.

Individuele trajecten

We coachen mensen die dreigen vast te lopen of zich uitstrekken naar verdere groei. Dat doen we in individuele coaching gesprekken, relatie coaching en team coaching. Coachen onderscheidt zich hierin van therapie, het gaat uit van de kracht en de potentie die God in mensen gelegd heeft. Dáár focussen we op, minder op problemen en wat er in het verleden is gebeurd. Wat niet wil zeggen dat coaching niet diep kán gaan. De leervraag van de coachee staat centraal, wij zetten tools uit onze gereedschapskist in om het leerdoel van degene die we begeleiden haalbaar te maken. We spreken mensen vaak in een crisis (bijvoorbeeld bij overspanning of burn-out) of in een transitie waarin oude gedragingen niet meer werken en nieuwe vaardigheden of inzichten nodig zijn voor ‘het nieuwe’. We geloven in universele Koninkrijk principes die we ruimhartig uitdelen, juist ook aan mensen die God niet kennen. We kijken met geestelijke ogen en roepen profetisch naar voren wat we zien in mensen. De individuele trajecten worden betaald door werkgevers of coachees zelf, dit is onze bron van inkomsten.

Gemeenteteams

Ik heb als gemeenteleider nu meer dan 20 jaar ervaring en die deel ik graag uit in team trajecten met gemeenteleiders uit andere kerken. Via mijn netwerk kom ik in contact met oudstenteams die ondersteuning van buitenaf kunnen gebruiken in dat leidinggeven aan een gemeente. Want leidinggeven aan een gemeente is erg complex. Dat komt vooral doordat veel rollen en relaties door elkaar heen lopen waardoor het extra ingewikkeld kan worden. Situaties waar wij onze ervaring gewenst kan zijn: een crisissituatie, het ontbreken van een heldere visie of het verbeteren van de communicatie en samenwerking in het team. In deze team coaching staat de leervraag van het team centraal, net zoals dat in de individuele trajecten het geval is. Voor deze teams hanteer ik een aangepast tarief of een onkostenvergoeding omdat veel kerken hier geen budget voor hebben gereserveerd. Dit is het bedieningsgedeelte van Anders denken en het heeft ons al op mooie plekken gebracht in heel Nederland!

Toekomst

Marjoke gaat in de komende jaren meewerken vanuit Anders denken. Nu werkt ze nog als Medior bij de dagbesteding van de Hartenkamp. Ze is eind augustus een coachingsopleiding begonnen van twee jaar bij Groundwork.

Wil je meer weten over wat we als Anders denken doen? Kijk dan eens op onze website: www.andersdenken.nu Heb je vragen of wil je een vrijblijvend advies? Zoek contact met ons, we helpen je graag een stap verder.

Back To Top