skip to Main Content

Bijbels  voor Oeganda

Door: Jan en Ruth de Haan

Het werk van Rotsvast in Oeganda groeit! Wat fantastisch om te zien dat er zoveel (jonge) mensen een hartsverlangen hebben om te groeien in hun relatie met Jezus en te groeien in discipelschap! De deelnemers en stafleden zijn gretig en superenthousiast, omdat het programma precies aansluit bij het gat wat er al jarenlang is tussen de kerk en de jongeren.

Veel van de deelnemers leven echter onder de armoedegrens, en kunnen hun deelname aan Firm Foundation(Rots Vast) ternauwernood bekostigen. Als je van minder dan 1 dollar per dag moet rondkomen, kun je je voorstellen dat de aanschaf van een Bijbel een aanslag is op het familiebudget.

Heel graag zouden we elke deelnemer van Firm Foundation Bible School daarom willen voorzien van een eigen Bijbel. Als we de Bijbels bij het Oegandeese Bijbelgenootschap aanschaffen, kosten deze ongeveer €7 per stuk.

Ons streven is om in januari 2022 300 Bijbels uit te kunnen delen.

Helpt u/jij mee??

Doneer via: rotsvastbijbelschool.nl/bibles-for-uganda/

Back To Top