Er zijn opklaringen op komst!

Een paar weken geleden had ik last van gevoelens van neerslachtigheid. Donkere wolken pakten zich boven mij samen. Ik was moe, gespannen, somber, maakte me zorgen en had last van negatieve gedachten. Sir Winston Churchill, de premier van Engeland tijdens de Tweede Wereldoorlog, had regelmatig last van neerslachtigheid. Hij noemde...

Lees verder

U hebt een groot geloof

Op een dag komt er een wanhopige vrouw naar Jezus toe. Ze vraagt hem of hij haar dochter wil bevrijden van een demon die haar kwelt. De discipelen vinden haar maar een lastig mens en vragen Jezus om haar weg te sturen. Zij toonden geen enkel medelijden met de vrouw....

Lees verder

Twijfel nooit aan Zijn liefde

Paulus schrijft in Romeinen 8:38-39 ‘Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus,...

Lees verder

Maar dat kan ik helemaal niet!

‘Misschien denkt u bij uzelf: Die volken zijn groter dan wij, hoe zouden wij ze kunnen verslaan? Wees niet bang voor hen; bedenk wat de HEER, uw God, de farao en heel Egypte heeft aangedaan. De Heer zal u de overwinning schenken. Deuteronomium 7:17-18 en 23 In het eerste hoofdstuk...

Lees verder

Moed om verder te bouwen

In het boek Ezra kunnen we lezen hoe een groep van 43.000 Israëlieten onder leiderschap van Zerubbabel enthousiast begon te bouwen aan de verwoeste tempel in Jeruzalem. Ze waren super-gemotiveerd en gaven alles. Maar op een bepaald moment kwam er tegenstand. Die tegenstand was zo heftig dat ze ontmoedigd raakten...

Lees verder

Je bent uitgenodigd

We leven in een drukke, hectische wereld. Altijd maar rennen, werken, leren, bezig zijn, denken, bereiken, streven, onderweg zijn. De tv, de radio, computers, mobiele telefoons. We worden voortdurend gebombardeerd met prikkels, geluiden en stemmen. Als we Gods stem willen horen, dan zullen we toch echt dichter bij Hem moeten...

Lees verder

Stel je voor…

Stel je voor dat Jezus de aarde nooit verlaten had… Dat zou toch fantastisch zijn! Dan zou ik nu in een vliegtuig kunnen stappen om naar Israël te vliegen en Jezus gewoon kunnen opzoeken. Ik zou net als Maria aan zijn voeten kunnen zitten om ademloos naar Hem te luisteren....

Lees verder

Littekens van Christus

Veel mensen in de Bijbel maken een grote verandering mee, maar die van de apostel Paulus is ongetwijfeld één van de spectaculairste. Na een ontmoeting met Jezus verandert hij van een genadeloze christenvervolger tot een vurige navolger van Christus. Van een fanatieke pleitbezorger van de wet wordt hij een fanatieke...

Lees verder

Een leven van toewijding

Een van de grootste opwekkingspredikers van de 19de eeuw, Charles Finney, heeft eens het volgende gezegd: ‘Ik heb veel hoop voor de bruikbaarheid van iemand die koste wat kost dagelijkse gemeenschap met God zoekt, die ervoor knokt om de hoogste geestelijke verworvenheden te vinden, die niet leeft zonder dagelijkse volharding...

Lees verder

Jezus koos jou uit

Toen Jezus zijn discipelen koos, was hij niet op zoek naar perfecte mensen. Hij koos mensen die door zijn liefde veranderd konden worden. Kijk maar eens naar Petrus. Als Jezus hem voor het eerst ontmoet dan zegt hij: ‘Jij bent Simon, de zoon van Johannes, maar voortaan zul je Kefas heten’...

Lees verder