skip to Main Content

Je bent van harte welkom in ons gebouw. Kerk zijn doe je niet alleen in een kleine groep, maar met meerdere gemeenteleden.

Deze pagina informeert jou over de maatregelen die wij nemen en de verwachtingen die wij richting jou hebben, zodat we met z’n allen prettig kunnen samenkomen.
Deze pagina wordt gedurende de ontwikkelingen rondom COVID bijgewerkt. Alle laatste informatie rondom jouw bezoek en het mogelijk organiseren van activiteiten vind je op deze pagina.
We zien ernaar uit om je te ontmoeten,

Staf Shelter Haarlem

Versoepelingen

Omdat de cijfers blijven dalen hebben wij ervoor gekozen om verder te versoepelen op zondag. Aankomende zondag zullen wij maximaal 100 personen toelaten en we zullen niet meer met regio’s werken.

DUS IEDEREEN KAN ZICH AANMELDEN!

Ook zal er na de dienst weer koffie gedronken worden! In een filmpje vertelt Stephan hier meer over.

Wil je komen, meld je dan aan via de agenda op ChurchSuite of de website van Shelter. Dit kan vanaf maandagochtend 9.00 uur.
Zorg dat je zondag voor 9.15 uur aanwezig bent.
Ook de Shelterkids die naar de opvang of het kinderprogramma gaan, moeten aangemeld worden via een kinderticket.

Voor alle mensen die meekijken via livestream: om 9.30 uur zijn we online. 

Alle algemene vragen en antwoorden over Covid i.r.t. Shelter Haarlem

Kunnen we op zondag zingen?
Het zal je niet ontgaan zijn dat de meningen behoorlijk uiteen lopen. Er is een duidelijk advies om, vanwege verspreidingsgevaar, niet te zingen. Verschillende deskundigen hebben hier onderzoek naar gedaan en zijn tot deze conclusie gekomen. Niet zo gek dus dat er gemeente leden zijn die zich aan dit advies willen houden. Aan de andere kant zijn er twijfels over de onderzoeken en ervaren mensen lofprijs en aanbidding als een wezenlijk onderdeel van wat we doen als gemeente. Zingen is al eeuwen dé manier om uiting te geven aan onze aanbidding voor God. Voor hen gaat het echt te ver om niet te zingen in de kerk.

We gaan niet in op de theorieën en onderbouwingen van beide kanten. In plaats daarvan willen we enkele uitgangspunten delen die boven de hele kwestie staan:
 • Er zit verschil tussen niet zingen en niet aanbidden. Iemand kan voor mij besluiten dat ik niet mag zingen, maar niemand zal kunnen besluiten dat ik niet mag aanbidden;
 • God heeft ons voldoende creativiteit gegeven om ons in staat te stellen manieren te vinden om Hem samen te aanbidden;
 • We staan niet toe dat wel of niet zingen de gemeente verdeelt. Dat is het simpelweg niet waard;
 • We geloven dat het belangrijk is om als gemeente rekening te houden met elkaar. We leggen onze persoonlijke overtuiging niet op aan anderen;
 • We zijn bereid om onze eigen persoonlijke overtuiging ondergeschikt te maken aan het belang van het geheel;
 • We oordelen niet, maar geven elkaar ruimte. Iemand die wil zingen, is niet per definitie nonchalant of onverstandig. Iemand die niet wil zingen, is niet direct angstig;
Wat betekent dit concreet?
 1. We nemen geen algemeen geldend besluit voor alle activiteiten binnen de gemeente. We laten dat over aan de teamleiders van een activiteit, omdat zij het beste de juiste inschattingen kunnen maken voor de activiteit waar zij verantwoordelijk voor zijn. Dat betekent dat er de komende tijd activiteiten zullen zijn waar gezongen wordt èn activiteiten waar niet gezongen wordt;
 2. We verwachten van leiders van evenementen en activiteiten dat ze bovenstaande uitgangspunten meenemen in hun besluit. Daarbij zijn oudsten en leiders van het leidersteam altijd beschikbaar om leiders te helpen een besluit te nemen;
 3. Sinds september is het mogelijk om in zaal 1 en 2 te zingen. Na een periode van 2 gescheiden zalen hebben we gezien dat er nauwelijks animo is voor een zaal zonder zingen. Daarom zal op zondag zowel in zaal 1 als in zaal 2 gezongen worden.

Hoeveel mensen zijn er welkom?
Conform de RIVM richtlijnen mogen we vanaf 1 juli zonder limiet mensen ontvangen mits de 1,5 meter gewaarborgd is, mensen zich vooraf aanmelden (registratie) en zij een controlevraag omtrent hun gezondheid bij de entree krijgen. Concreet betekent het dat we niet direct terug kunnen schakelen naar vroeger”, maar dat we met inachtneming van de regelgeving, zoveel mogelijk willen faciliteren.

Welke route moet ik lopen en hoe zit het met de zitplaatsen?
Volg de blauwe pijlen door het gebouw en je komt op je bestemming uit.

We vragen je om bij binnenkomst de instructies van het Hospitality team op te volgen. Aanvullend verzoeken we je om niet in de gangpaden te staan, ook al is dat prettig tijdens bijvoorbeeld het zingen. Daardoor kunnen we 1,5 meter als richtlijn aanhouden.

Hoe zit het met de hygiene?
Aan de hygiëne wordt zeker gedacht. We hebben bij de entree en bij de sanitaire ruimten desinfectiemiddelen staan, zodat bij binnenkomst en na toiletbezoek handen gereinigd kunnen worden.

Aanvullend tref je bij iedere WC sprays aan om de toiletbril af te nemen.

We verzoeken elk gemeentelid om zich zelf beschikbaar te stellen om mee te helpen met het schoonmaken van het gebouw. Na een activiteit wordt aan elk organiserend comité gevraagd om de gebruikte ruimten schoon te maken en netjes achter te laten.

Kan ik mijn jas ophangen?
Nee, er wordt geadviseerd om je jas mee te nemen naar je plek. Het is niet wenselijk om de garderobe te gebruiken.

Kan ik gebruik maken van het toilet?
Ja, maar toch adviseren wij, net zoals de overheid, indien mogelijk thuis gebruik te maken van het toilet. Op dit moment zijn enkele toiletten afgesloten vanwege de 1,5 meter regelgeving.

Mogen we samen koffie drinken na de dienst?
Helaas, vooralsnog niet. Hoe graag we je ook koffie en thee zouden aanbieden na de samenkomst, we doen dat op dit moment niet. We willen eerst kijken hoe het ontvangen van grote groepen op zondag gaat. Indien dit goed gaat en mensen gewend zijn, zullen we dit heroverwegen.

Hoe meld ik mij aan?

Versoepelingen (juni 2021)

Omdat de cijfers blijven dalen hebben wij ervoor gekozen om verder te versoepelen op zondag. Aankomende zondag zullen wij maximaal 100 personen toelaten en we zullen niet meer met regio’s werken.

DUS IEDEREEN KAN ZICH AANMELDEN!

Ook zal er na de dienst weer koffie gedronken worden! In een filmpje vertelt Stephan hier meer over.

Wil je komen, meld je dan aan via de agenda op ChurchSuite of de website van Shelter. Dit kan vanaf maandagochtend 9.00 uur.
Zorg dat je zondag voor 9.15 uur aanwezig bent.
Ook de Shelterkids die naar de opvang of het kinderprogramma gaan, moeten aangemeld worden via een kinderticket.

Voor alle mensen die meekijken via livestream: om 9.30 uur zijn we online. 

Zondagse samenkomsten

Processtappen toegang tot het gebouw:

 • Je wordt verwelkomd bij de entree door een hospitality medewerker die jou de vraag stelt of je conditioneel (volgens RIVM richtlijnen) gezond bent i.r.t. de corona kenmerken.
  • Je registratie wordt gecheckt en indien jij en je mogelijke familieleden ingeschreven staan, verwelkomen wij jullie verder.
  • Mochten jij of je familieleden conditioneel niet fit zijn, dan vragen we je om weer richting huis te keren en verwelkomen wij je graag een volgende keer.
 • Bij binnenkomst wordt je geattendeerd op de desinfectie-middelen en dien je na gebruik hiervan de blauwe pijlen te volgen (volg de pijlen en je komt in Zaal 1 of 2 terecht).
 • Volg de instructies op de posters op of de instructies die aanvullend gegeven worden door het “personeel” (lees: medewerkers, Hospitality team, etc).
 • Bij binnenkomst van de zaal wordt je ontvangen door een hospitality medewerker die jou (en je familie) een plek gaat toewijzen; Dit is een enorme puzzel. Dit betekent dus helaas dat je niet per definitie op je oude en vertrouwde plek kunt zitten. Gezinnen en huisgenoten zitten altijd bij elkaar.
 • Voor de start van de dienst ontvang je een korte instructie over follow up tijdens en na de dienst.
 • Na de dienst verlaat je, indien mogelijk, direct het gebouw en probeer je drukke zones te voorkomen. Indien nodig wacht je totdat het rustiger is geworden en je met gepaste afstand het gebouw kunt verlaten.

Als gemeentelid wordt je uitgenodigd volgens een bepaald schema. Dit schema is onderhevig aan allerlei punten (denk aan regio, plaats, aantal bewoners in een gebied, etc). We doen ons best om jou zo snel mogelijk te verwelkomen, maar we zullen handelen binnen het kader dat de overheid gegeven heeft.

Concreet betekent dit:
 • Je opent je Churchsuite app of je gaat naar shelterhaarlem.churchsuite.com/my en bekijkt de agenda op de zondagen;
 • Op de zondagen waar je welkom bent, zie je een evenement verschijnen waar jij je kunt inschrijven;
 • Je hebt tot vrijdagochtend 08.00 uur voorafgaand aan de samenkomst de tijd om jezelf aan te melden via: de Churchsuite app of via shelterhaarlem.churchsuite.com/my;
 • Later op de vrijdag (mogelijk tussen 08:00 – 12:00) zal de inschrijving open gaan voor alle mensen, om de plekken die beschikbaar zijn, te vullen;
 • Wanneer je jezelf vergeet in te schrijven voor vrijdagochtend 08:00 uur betekent het dus dat je afhankelijk bent van anderen die in de virtuele wachtrij staan om zich snel aan te melden bij beschikbare plekken.
We houden voor gasten een marge van 10-15% aan. Dat betekent dat gasten zich niet hoeven/kunnen aanmelden. Zij worden bij het betreden van het gebouw geregistreerd als bezoeker. Idealiter zouden we vaste gasten (veelal frequente bezoekers, maar nog geen leden) willen aanmoedigen om niet wekelijks te komen om zo ruimte te houden voor andere bezoekers.

Jazeker, We houden voor gasten een marge van 10-15% aan op het maximale aantal. Dat betekent dat gasten zich niet hoeven/kunnen aanmelden voorafgaand aan de zondag. Zij worden bij het betreden van het gebouw geregistreerd als bezoeker.

Het betekent wel dat je op volgorde van aankomst geregistreerd wordt. Mocht jij nu net buiten die 10-15% vallen, dan kunnen we je niet toelaten. Wel kun je even wachten tot 09:15 – half 10. Mocht een gemeentelid niet komen, dan kunnen we jou misschien toelaten.
Idealiter zouden we gasten wel aanmoedigen om niet wekelijks te komen om zo ruimte te houden voor andere bezoekers.

Allereerst vervelend dat je te laat bent. We zien er naar uit om iedereen te ontmoeten. Helaas moeten we je op dit moment teleurstellen en dien je te wachten tot de volgende uitnodiging.

Het is niet toegestaan als lid jezelf aan te melden als gast. We willen gastvrij zijn naar onze bezoekers en het zou jammer zijn als deze plekken gevuld worden door onze eigen mensen.

Er wordt op zondag in een andere vorm collecte gehouden. Hieronder de weergave:

 • Geef via de GIVT app;
 • Doe een automatische overschrijving;
 • Ga naar de website, geef via het kopje gift”;
 • Tot slot: aan het einde van de dienst staan we met een collectebakje. Ook daar heb je de mogelijkheid om via GIVT, machtiging of geld te geven.

Kinderwerk op zondag

Omdat we een vakantieperiode ingaan, betekent dat per definitie dat we een ander programma draaien. In de periode van 5 juli tot 1 september zullen er 2 groepen zijn.

Leeftijd: 0 – 4 jaar: Komen samen in zaal 3;
Leeftijd 5 – 12 jaar: Starten in de dienst en gaan na de aanbidding naar zaal 4.

Conform de RIVM richtlijnen zijn kinderen tot 18 jaar niet gehouden aan de 1,5 meter richtlijn. Weliswaar adviseert de overheid natuurlijk wel om dit, indien mogelijk, de 1,5 meter afstand te bewaren.

Formeel maakt de overheid geen onderscheid tussen volwassenen en kinderen. Technisch gezien wordt er gesproken over personen. Dat maakt dat wij zowel volwassenen als kinderen tellen als zelfstandige eenheden.

Jazeker, omdat wij registratie van zitplaatsen doen, dienen kinderen vanaf 4 jaar geregistreerd te worden en een “ticket” te hebben. Mocht je een kind hebben onder de 4 jaar, dan is het niet nodig om je kind te registreren. Dit wordt overigens wel gedaan bij de groep van het kind.

Wat nu als ik mijn kinderen vergeten ben aan te melden? Dan moeten we kijken naar een oplossing. De mogelijke oplossingen zijn dat je (buiten) wacht tot de dienst begint en dan bij het hospitality team checkt of het maximale aantal mensen bereikt is. Indien dit niet het geval is, kan je op dat moment geregistreerd worden. Indien dat niet mogelijk is, ontvangen we je graag op een ander moment.

Kleinere samenkomsten - ontmoetingen

Het zal je niet ontgaan zijn dat de meningen behoorlijk uiteen lopen. Er is een duidelijk advies om, vanwege verspreidingsgevaar, niet te zingen. Verschillende deskundigen hebben hier onderzoek naar gedaan en zijn tot deze conclusie gekomen. Niet zo gek dus dat er gemeenteleden zijn die zich aan dit advies willen houden. Aan de andere kant zijn er twijfels over de onderzoeken en ervaren mensen lofprijs en aanbidding als een wezenlijk onderdeel van wat we doen als gemeente. Zingen is al eeuwen dé manier om uiting te geven aan onze aanbidding voor God. Voor hen gaat het echt te ver om niet te zingen in de kerk.

We gaan niet in op de theorieën en onderbouwingen van beide kanten. In plaats daarvan willen we enkele uitgangspunten delen die boven de hele kwestie staan:
 • Er zit verschil tussen niet zingen en niet aanbidden. Iemand kan voor mij besluiten dat ik niet mag zingen maar niemand zal kunnen besluiten dat ik niet mag aanbidden.
 • God heeft ons voldoende creativiteit gegeven dat wij in staat zijn manieren te vinden om samen God te aanbidden.
 • We staan niet toe dat wel of niet zingen de gemeente verdeeld. Dat is het simpelweg niet waard.
 • We geloven dat het belangrijk is om als gemeente rekening te houden met elkaar. We leggen onze persoonlijke overtuiging niet op aan anderen.
 • We zijn bereid om onze eigen persoonlijke overtuiging ondergeschikt te maken aan het belang van het geheel.
 • We oordelen niet maar geven elkaar ruimte. Iemand die wil zingen is niet per definitie nonchalant of onverstandig. Iemand die wel wil zingen is niet direct angstig.
Wat betekent dit concreet?
 1. We nemen geen algemeen geldend besluit voor alle activiteiten binnen de gemeente. We laten dat over aan de teamleiders van een activiteit, omdat zij het beste de juiste inschattingen kunnen maken voor de activiteit waar zij verantwoordelijk voor zijn. Dat betekent dat er de komende tijd activiteiten zullen zijn waar gezongen wordt èn activiteiten waar niet gezongen wordt;
 2. We verwachten van leiders van evenementen en activiteiten bovenstaande uitgangspunten mee te nemen in hun besluit. Daarbij zijn oudsten en leiders van het leidersteam altijd beschikbaar om leiders te helpen een besluit te nemen;
 3. We verwachten dat leiders duidelijk vooraf communiceren naar de deelnemers van desbetreffende activiteit of er wel of niet gezongen wordt. Voor nu lijkt ons dit de beste manier om hier mee om te gaan. Mochten de richtlijnen veranderen, dan zal dat mogelijk invloed hebben op ons standpunt.

Zie de toelichting bij samenkomsten

Aan de hygiëne wordt zeker gedacht. We hebben bij binnenkomst en bij de sanitaire ruimten desinfectiemiddelen staan, zodat bij binnenkomst en na toiletbezoek handen gereinigd kunnen worden.

Aanvullend tref je op de WC sprays aan om de toiletbril af te nemen.
We verzoeken elk gemeentelid zichzelf beschikbaar te stellen om mee te helpen met schoonmaken van het gebouw. Na elke activiteit wordt elke organiserend comité gevraagd om de gebruikte ruimten schoon te maken en netjes achter te laten.

Nee, er wordt geadviseerd om je jas mee te nemen naar je plek. Het is niet wenselijk om de garderobe te gebruiken.

Ja, met in achtneming van de RIVM richtlijnen mag een teamleider – organisator kiezen om koffie en thee te schenken.

In de basis volg je de instructies zoals omschreven bij de zondagssamenkomsten. De routing door het gebouw kan anders zijn vanwege het gebruik van andere zalen. Het is aan de teamleider die het organiseert om de routing dermate in te richten dat deze voldoen aan de RIVM richtlijnen.

We hebben afgesproken met alle teamleiders dat we na gebruik van ruimten ook de verantwoordelijkheid nemen om deze schoon te maken.

Concreet betekent dit:
 • Bepaal de routing in het gebouw die van toepassing is;
 • Houd rekening met het totaal volume van alle bezoekers in het gebouw. Indien nodig stem je dit af met de andere aanwezige teamleiders;
 • Geef duidelijk aan de bezoekers aan wat je wel en niet doet en hoe je de afspraken toepast;
 • Je ruimt alle gebruikte spullen netjes op na gebruik;
 • Je houdt bij wie je bezoekers zijn; eventueel maak je gebruik van een evenement in Churchsuite (aanvraag kan via receptie);
 • Schoonmaken van gebruikt sanitair (zie instructie op de schoonmaakkar)
 • Schoonmaken van Algemene zalen & Keuken (zie instructie op de schoonmaakkar)

Back To Top