skip to Main Content

Samen tegen eenzaamheid

Afgelopen zondag heb ik de aftrap gedaan om als gemeente samen iets te doen tegen eenzaamheid. Eenzaamheid is een thema wat de laatste weken steeds vaker klinkt, ik meen dat dit iets is wat op Gods agenda staat. 

Wat in maart begon als een sprint bleek een marathon te zijn. Heel wat mensen ervaren de gevolgen van deze tweede golf in hun leven. De één heel praktisch en concreet, de ander ervaart het meer in emoties en gemoedstoestand. Meer dan ooit hebben mensen behoefte aan vriendschap, verbondenheid en betekenisvolle relaties. Nog steeds klinken de woorden van de Schepper, het is niet goed dat je alleen bent! Na al die eeuwen is dat nog steeds het hart van God de Vader. Hij wil hierin ook voor jou overvloedig voorzien.

Dat mensen behoefte hebben aan kameraadschap blijkt wel uit een artikel wat ik laatst tegenkwam. Het artikel ging over een zekere Chuck Mc Carthy uit Los Angeles. Chuck bedacht een ludieke nieuwe bron van inkomsten. Hij plaatse een advertentie waarin hij voor zeven dollar per uur met mensen in plaats van met huisdieren wilde wandelen! Na het plaatsen van zijn grappig bedoelde advertentie werd hij, nietsvermoedend, bedolven onder de vele serieuze reacties. In gedachte zie ik Chuck dagen lopen met mensen die hij helemaal niet kent. Chuck had een gat in de markt gevonden! Dat is mooi voor hem maar het is ook wel verdrietig om te constateren dat er zoveel mensen behoefte hebben aan een eenvoudige wandeling en niemand anders konden vinden dan deze vreemdeling.

Volgens de cijfers van de GGD ervaart 41% van de Haarlemmers eenzaamheid. Dit zijn cijfers van vòòr de crisis en tot een leeftijd van 65 jaar! Ik durf te wedden dat dit getal momenteel hoger ligt. Denk daar eens over na. Ongeveer de helft van de mensen in jouw straat, de helft van je collega’s, de helft van de klanten in de supermarkt. Eenzaamheid komt voor in alle lagen van de samenleving. Rijk, arm, hoog- of laag opgeleid, christen of ongelovig.

Dat is iets waar we ons druk over zouden mogen maken, want eenzaamheid roept het tegenovergestelde van het evangelie van het koninkrijk.  En om die reden geloof ik dat eenzaamheid een demonische strategie is van de vijand om mensen weg te houden bij God en Zijn koninkrijk. Een strategie die ontworpen is door een geest van het wees zijn en zijn boodschap luidt:

“je doet er niet toe, je doet niet mee, niemand ziet jou, je bent betekenisloos, je bent alleen, je bent tot overlast en niemand zit op jou te wachten”.

Allemaal leugens die mensen geloven en hen steeds verder in isolement drukken. Die leugens staan haaks op de prachtige boodschap van het koninkrijk. God denkt altijd inclusief. De rode draad door de Bijbel is dat God Zijn kinderen terug wil!

Het is het evangelie wat gaat over thuiskomen, over liefde, acceptatie, zoonschap, genade, verbondenheid, bestemming, betekenis, vriendschap en waardevolle relaties! Dat is onze boodschap! Dat is exact wat wij mogen laten zien aan de mensen om ons heen!

Iets doen tegen eenzaamheid is meer dan even een bloemetje brengen. Het is een geestelijke strijd. Wanneer jij langs komt in Zijn naam dan doorbeek je de neerwaartse spiraal van eenzaamheid. Wanneer je de geestelijke macht over iemands leven doorbreekt dan zal dat groot effect hebben op zijn of haar leven. Ik geloof dat één bezoekje, één vriendelijk kaartje op het juiste, door de heilige Geest geïnspireerde moment, levens weer op de rit kan zetten.

Er is de laatste tijd veel geschreven over de maatregelen waar we allemaal mee te maken hebben.  In plaats van te vechten tegen mondkapjes of besluiten van de overheid lijkt het me veel zinvoller om samen te strijden tegen eenzaamheid. Eenzaamheid is een macht die mensen laat geloven in leugens over wie zij werkelijk zijn en hen steeds dieper in isolement duwt. Het is de hoogste tijd dat dit in onze samenleving gaat veranderen!

De komende twee maanden zal dit onze gezamenlijke focus zijn. Ik hoop dat je mee doet.

Ik zegen je met nieuwe, waardevolle vriendschappen

Walfried Giltjes

Back To Top