Inspiratiedag voor leiders

Event details

  • 16th maart 2019
  • 10:00 am

Inspiratiedag: Transitie in leiderschap

Leiderschap overdragen aan de volgende generatie, hoe doe je dat?

Doelgroep: voorgangers/predikanten en hun teams.

Geef je op via dit formulier.
 
 

Programma

9.30u inloop met koffie en thee

10.00u blok aanbidding

10.30u Sessie 1 Jan Pool
‘Hoe bouw je aan leiderschap dat toekomstbestendig is?’
Leiders zullen zich steeds weer opnieuw moeten afvragen hoe ze de nieuwe generatie leiders kunnen voorbereiden op hun taak. Als leiders is het daarom belangrijk om een hoge prioriteit te geven aan het helpen ontwikkelen van nieuw leiderschap. Dus: hoe bouw je aan leiderschap dat toekomstbestendig is?
 
11.30u Sessie 2 Michiel Santman
‘Verschillende niveaus van leiderschap.’
Het is niet altijd makkelijk een leider te zijn die ertussenin staat. Na de intensieve samenwerking met Jan kwam Walfried erbij. Wat als je niet een eerste man bent en God je roept om een eerste man te dienen? Hoe bewaar je je hart als Gods plan anders is dan je dacht?

12.30u Verwerkingsopdracht met eigen team

13.00u Lunch buffet

14.00u Sessie 3 Walfried Giltjes
‘Voortbouwen op het fundament.’
Als nieuwe voorganger van een gemeente met ruim 50 jaar geschiedenis, heb je te maken met een erfenis. En die erfenis, hoe die er ook uit ziet, kun je niet zomaar naast je neer leggen. Wat heeft hij geleerd in de eerste jaren na deze overdracht? Hoe kun je de oude generatie leiders eren, zonder de focus en visie voor de toekomst uit het oog te verliezen. Dit is geen studie maar een persoonlijk verhaal van de reis van het nieuwe leidersteam van Shelter.

15.00u Sessie 4 Vraag en antwoord en gebed
• Vraag en antwoord.
• Aanbidding. Profetisch gedeelte/band, gebedsteam vragen voor ministry.

16.00u Afsluiting