skip to Main Content

Interview met Eric Koster

Door: Maria Giltjes

  1. Wie ben je en sinds wanneer ben je lid van Shelter?

Ik ben Eric Koster, getrouwd met Ineke, vader van Jason en ons volgende kindje verwachten we midden februari. Al 55 jaar ben ik een geboren en getogen Velsenaar. Januari 1993 kwam ik tot geloof en van het begin af aan ben ik lid van de gemeente, toen nog Berea geheten. Ik heb dus al veel meegemaakt 😊

  1. Wat is jouw passie?

Wat ik merk als God tegen me spreekt, rechtstreeks of door anderen, is dat ik datgene wat kapotgemaakt is, tot herstel wil brengen. Met andere woorden; dat wat God oorspronkelijk ontworpen heeft, terug te brengen in originele staat.

  1. Wat zijn je voornaamste taken binnen de gemeente?

Samen met Ineke ben ik verantwoordelijk voor het veld Profetie en gebed. Profetie is van levensbelang voor de gemeente en gebed is de basis van ons geestelijk leven. Een supermooie taak, dacht ik zo.

  1. Wat voor werk doe je en/of wat voor hobby heb je?

In ben financieel manager, de laatste 6 jaar voor Lindenhoff, groothandel in topkwaliteit producten voor de horeca. Ik hou van lezen en ik heb een brede interesse. Maar een echte hobby is het spelen van golf. Supermoeilijk en tevens vrij verslavend, maar heerlijk om in de buitenlucht bezig te zijn.

  1. Wat is jouw droom voor Shelter?

Dat we een gemeente worden zoals God bedoeld heeft. Dat we een gezonde en volwassen gemeente worden en daardoor relevant zijn voor de samenleving. Dat we Gods’ liefde en wijsheid doorgeven aan elkaar en aan de mensen om ons heen.

  1. Wat was een bijzonder moment in je relatie met God?

Dat Hij een doorbraak gaf in mijn relatie met Hem in het dieptepunt van mijn leven, nu 9 jaar geleden. Voor dat moment ervoer ik Zijn aanwezigheid sporadisch, na die tijd zeer regelmatig! Mijn relatie met Hem heeft meer diepgang gekregen!

  1. Welk van de gemeentewaarden spreekt jou het meest aan?

Moeilijk kiezen, maar Goddelijk geïnspireerd zijn is voor mij de basis voor een gezond geestelijk leven. Jezus bouwt Zijn gemeente en waar zouden we zijn zonder Zijn stem?

  1. Welke Bijbeltekst is voor jou heel speciaal en waarom?

Jesaja 42:6-9. Ik had vrijwel geen Bijbelteksten in een profetie ontvangen maar deze opeens binnen 3 maanden door 2 verschillende mensen. De tekst somt in het kort op wat mijn motivaties zijn!

  1. Wat vind je zo bijzonder aan Shelter?

Bijzonder vind ik dat we zo graag een huis willen zijn waar God permanent verblijft, dat Hij zich thuis voelt. En dat we eerlijk en open zijn over onze tekortkomingen. En daardoor zo afhankelijk zijn van onze Vader.

Back To Top