Gods plan met ons leven ontdekken is niet zo eenvoudig, maar echt wel mogelijk. Los daarvan staat vast dat God wil dat we Zijn Koninkrijk verder uitbouwen op de plaats waar we leven en werken. Maar hoe doe je dat dan? In deze stream leer je te leven vanuit autoriteit, door de kracht van de Heilige Geest en hoe je mensen kunt liefhebben zoals God dat doet.

 


Geestelijk Leven (geest, ziel en lichaam)

Datum: 30 oktober 2018
Kosten: €12,50
Lesgever: Walfried Giltjes
Tijd: 20:00 (19:30 koffie en thee)

Aanmelden Geestelijk leven:


Voorbede

Datum: 9 april 2019
Kosten: €12,50
Lesgever: Eric en Ineke Koster


Bevrijding (wat is het en hoe doe je het?)

Datum: 4 en 7 juni 2019
Lesgever: Eveline Hoftijzer
Tijd: 20:00 (19:30 koffie en thee)

Jezus geeft ons de opdracht om demonen uit te drijven. Dit is een opdracht waarvan we niet altijd goed weten hoe we dat moeten doen. Het onderwerp roept vaak veel vragen op en soms ook angst.
We gaan met elkaar kijken hoe Jezus en de discipelen dit deden en je krijgt handvaten hoe je dit zelf in de praktijk kunt brengen. Aansluitend op deze avond zullen we op 7 juni tijdens de shelter herstel / down to earth een bevrijdingsdienst organiseren. Deze avond is toegankelijk voor iedereen in de gemeente en natuurlijk gratis.


Islam (Angst of kans?)

Datum: 18 september 2018
Kosten: €12,50
Lesgever: Rien van de Toorn
Tijd: 20:00 (19:30 koffie en thee)

‘De komst van moslims wordt ook door veel christenen gezien als een bedreiging. Maar wat laat de Bijbel zien over de uitdaging en kansen die migratie de kerk biedt? Wat is een Bijbelse houding? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen islam en christendom?’