skip to Main Content

Kledingbank Shelter

Door: Kristian Kollaard

Matteüs 5:16 ‘Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel’

Zaterdag 29 oktober organiseert Shelter opnieuw een kledingbank najaarseditie voor mensen in de omgeving die het financieel zwaar hebben. Heel gaaf dat we dit als gemeente al meerdere jaren organiseren, maar wat is onze visie hierbij?

Als Shelter vinden wij het belangrijk dat we zichtbaar zijn voor de omgeving. De vraag die wij ons daarbij stellen is; Hoe kunnen wij connectie maken met mensen in de omgeving en onze christelijke identiteit daarin laten zien?

Wij geloven in evangelisatie en dat doen we op verschillende manieren. Door het evangelie te verkondigen op straat, op de plek waar God ons heeft geplaatst en door praktisch mensen in nood te helpen. Dat laatste doen we o.a. door de kledingbank te organiseren. Nu met twee edities in het jaar, zien we dat we steeds meer hulpbehoevenden kunnen zegenen. Aan de ene kant is dit schrijnend, maar aan de andere kant is het fantastisch dat wij dit laagdrempelig kunnen organiseren en daarmee een licht in de wereld mogen zijn! Vanuit Shelter Care vinden wij het belangrijk dat we ons geloof praktisch maken en dichtbij de mensen komen. In dergelijke contactmomenten proberen en kunnen we echt connectie maken! Vaak is een nood niet alleen praktisch, maar een omstandigheid waarin iemand verkeert die ook een geestelijke nood heeft. Het is een voorrecht om in een dergelijke situaties iemand tot zegen te kunnen zijn. En wat kostte het je? Tijd en aandacht. Dat is het. Hoe mooi dat we dit voor onze omgeving kunnen doen en daarmee Gods liefde kunnen laten zien.

Even Praktisch. Wat doen we als Shelter dan?

Het is ons doel om dit initiatief de komende jaren verder uit te breiden. We zijn onlangs gestart met het voorzien van een lunch op de dag zelf en hebben de ambitie om nog beter aan te sluiten op de nood van de mensen die dit nodig hebben. Dat kan bijvoorbeeld ook zijn op het gebied van uitdelen van voedingsmiddelen.

Daarnaast is er deze najaarseditie ook weer een cadeautafel waar we nieuw speelgoed inpakken en uitdelen voor de decembermaand. Donaties zijn daarom zeer welkom! Naast het aanschaffen van cadeaus, zal er eten en drinken voor de dag van uitgifte van bekostigd worden. Vind je het tof om de kledingbank financieel te ondersteunen dan kan je een donatie doen op:

NL82INGB0000717702
t.n.v. Shelter Haarlem, onder vermelding van de kledingbank.

We zagen de afgelopen editie dat niet alleen mensen uit de buurt komen, maar bijvoorbeeld ook vluchtelingen uit Oekraïne. Om ook deze mensen te bereiken hadden we de uitnodiging in het Oekraïens verspreid. Dat zullen we de komende periode blijven doen. Uiteraard houdt het daar niet op! De komende periode zullen er ook meer Syrische vluchtelingen in onze regio geplaatst worden. Voor de komende editie zullen we daarom de uitnodiging in het Arabisch verspreiden onder onze moslim broeders en zusters.

We organiseren de kledingbank nu twee keer per jaar en doen dit samen met een grote groep vrijwilligers. Niet alleen vanuit Shelter, maar ook vanuit de buurt. Dat is enorm gaaf, aangezien dit ons nog meer verbindt met de buurt!

Wil je ook helpen? Dat kan natuurlijk! Meld je aan via de website www.shelter-haarlem.nl/kledingbank en help bij het sorteren van kleding, op de dag zelf en wees een getuige van de goedheid van God!

Back To Top