skip to Main Content

Nieuwe strategische thema’s

Door: Walfried Giltjes

Aan het begin van dit jaar stelden we als oudsten de vraag aan elkaar. Hoe willen we gemeente zijn als alles weer kan? Gaat er wat veranderen? Gaan er mensen weg, komen er mensen bij? Wat leren we van deze tijd?  Gaan we gewoon weer terug naar hoe het was of missen we dan een kans. Ergens klonk daar de verwachting dat er iets gaat veranderen al in door.

God liet mij zien dat de kracht van de kerk niet zit in een aantal leiders maar in het collectief. De potentie in deze gemeente is waanzinnig en is instaat om Haarlem blijvend te veranderen!

Wat ik geloof is dat God de kerk binnenste buiten gaat keren zodat de potentie van de hele gemeente benut wordt. Hoe dat er precies uit zal zien weet ik niet. Dat gaan we ontdekken maar we zullen moedig moeten zijn om nieuwe, nooit eerder vertoonde structuren van kerk zijn te omarmen.

We hebben een missie: Gods koninkrijk zichtbaar in onze wereld

We hebben een visie: We geloven dat dit het best tot zijn doel komt door krachtige mensen.

Dat is onveranderd gebleven. Het zou ook gek zijn als missie en visie veranderen in een crisis. De eindbestemming blijft gelijk alleen de manier hoe we daar heen gaan kan wel veranderen. Ik heb het in ons team vergeleken met zeilen. Ik vind het heerlijk om te zeilen. Als je op het water bent dan heb je een doel. Je wilt bijvoorbeeld aanmeren bij een steiger aan de andere kant van het meer. Meestal kun je daar niet in een rechte lijn heen, omdat je niet tegen de wind in kunt zeilen en je ook niet in alle windrichtingen aan kunt meren. Je hebt een strategie nodig om op die bestemming te komen. Afgelopen periode is de bestemming hetzelfde gebleven. Onze missie is nog steeds ‘Gods koninkrijk in onze wereld’, alleen de wind is gedraaid. De omstandigheden zijn veranderd. En dat betekent dat je als stuurman een ander plan moet hebben om bij die steiger uit te komen.

Onze strategie

Zo hebben we als leiders ook nagedacht over onze strategie. Werkt het nog, wat moet anders in onze aanpak? Daar zijn drie nieuwe strategische thema’s uit voortgekomen. De drie thema’s zijn bedoeld voor de komende jaren.

Deze drie nieuwe strategische thema’s zijn:

  • Community (gemeenschap)
  • Discipelschap
  • Zichtbaar worden / impact in de samenleving

Community

Het eerste thema is community, of in het Nederlands gemeenschap. We zijn een gemeente en een gemeente bestaat uit mensen. We zijn niet een collectie individuen, maar we zijn verbonden met elkaar. We vormen een lichaam, een huisgezin, een familie. De gemeente is de plek voor relaties, ontspanning en diepgang. Community is geen activiteit, je mag gewoon verbonden zijn met elkaar zonder dat daar een heel programma aan vast zit.

Discipelschap

Het tweede thema is discipelschap. De kernvraag voor discipelschap is: ‘Wat zegt God tegen je en wat heb je ermee gedaan?’. Wij, de gemeente, zijn geroepen om mensen te discipelen. Ik geloof dat elk persoon die zegt Jezus te volgen, ergens betrokken zou moeten zijn bij het voortbrengen van discipelen van Jezus. De grote opdracht in Mattheus 28 geldt ook voor jou!

De voorwaarde voor discipelschap is relatie. In Lucas 19 staat het verhaal over Jezus en Zacheüs. Jezus komt niet met theologie het leven van Zacheüs binnen maar met relatie. Het eerste wat Hij vraagt is of Hij bij Zacheüs mag eten! Ik denk dat Jezus genoeg te zeggen had over het leven van Zacheüs, maar hij kiest ervoor om eerst met hem op te trekken. Community is het begin van discipelschap.

Zichtbaar worden

Het derde thema is zichtbaar worden, met als doel; impact hebben in onze samenleving.  Wij zijn het licht van de wereld! Licht heeft impact op plekken die duister zijn. Licht geeft zicht, vrede, maakt dingen duidelijk, verdrijft angst en zorgt voor een aangename sfeer. Een discipel van Jezus is iemand die een licht is in de wereld. En zo wordt Gods koninkrijk zichtbaar in onze wereld.

Shelter van de toekomst is een hechte, warme en open community van ware discipelen van Jezus, mannen en vrouwen die doen wat Jezus deed. Gewone mensen die moed hebben om op allerlei gebieden visie te ontwikkelen voor onze stad! Zodat bedrijven, scholen, zorginstellingen plaatsen worden van gerechtigheid, leven, hoop, liefde, vreugde en heelheid.

Hoe we daar gaan komen? Wat ik weet is dat God ons nu drie strategische thema’s geeft om mee aan de slag te gaan. We mogen Hem vertrouwen dat Hij, wanneer het nodig is, nieuwe instructies zal geven.

Back To Top