Wie zijn wij?

Wij zijn een enthousiaste evangelische gemeente die bestaat uit zo'n 650 leden van jong tot oud. En onze gemeente bestaat al meer dan 50 jaar. Wij willen lijken op degene waar de naam christenen naar verwijst: Jezus Christus. Wij geloven dat Jezus naar de aarde kwam om God de Vader een gezicht te geven. Wij willen als Shelter hetzelfde doen als Jezus deed: God zichtbaar maken in deze tijd.

Onze missie.

Na de overdracht van het leiderschap van Jan Pool naar Walfried Giltjes (januari 2016) hebben wij met het nieuwe oudstenteam gekeken naar onze kernwaarden en onze missie. Die hebben we als volgt geformuleerd:

Missiestatement
We zijn krachtige mensen vol passie voor Jezus en zijn koninkrijk,
we willen dagelijks op een bovennatuurlijke manier met God leven
en samen vormen we een liefdevolle familie.

Missie slogan
Gods koninkrijk in onze wereld

Nieuw logo.

Zondag 29 oktober is het nieuwe logo van Shelter in de dienst gepresenteerd. Shelter Haarlem is een dynamische kerk, een evangelische gemeente in beweging. We geloven in Gods kracht die zichtbaar wordt in ons als familie.

Nu de leiding van de gemeente is overgedragen aan een jongere generatie met een eigentijdse visie ‘kerk zijn anno nu’ ontstond de behoefte aan een nieuw logo dat past bij een nieuwe generatie.

In de vorm kun je de S van Shelter zien maar het nieuwe beeldmerk wil in de eerste plaats beweging weergeven. Een verticale beweging die uitdrukking geeft aan de communicatie tussen God en mens. Het verbindt het hemelse met het aardse. Dat is precies waar we onze kracht vinden, in onze relatie met God, de schepper, de bron van onuitputtelijke liefde. Het Goddelijke (boven) is veel groter dan het menselijke (onder). We wilden geen standaard christelijke symbolen in het logo verwerken maar in de letter ‘t’ kun je subtiel de verwijzing zien naar het kruis en naar een zwaard (het Woord). Zonder dat dit te nadrukkelijk aanwezig is.

Oudstenraad.

De oudsten in de oudstenraad van onze gemeente zijn verantwoordelijk voor de visie en de vertaling ervan naar de gemeente.

Kantoor.

Al enige tijd is er vanuit de oudstenraad besloten om de dagelijkse gang van zaken te delegeren aan de staf van onze gemeente. Deze bestaat uit de drie voorgangers: Walfried Giltjes, Jeroen van Kampen, Michiel Santman, Annemarie Kaasenbrood (office manager). Zij vergaderen om de maandag, bespreken actuele zaken en bereiden agendapunten voor de oudstenraadvergaderingen voor en werken genomen besluiten verder uit.
Verder hebben wij enkele mensen parttime in dienst, zie hieronder. 

En zonder de geweldige inzet van een grote groep, enthousiaste vrijwilligers zouden wij het nooit zo goed draaiende kunnen houden!

Walfried Giltjes

Senior voorganger, staf.

Michiel Santman

Annemarie Kaasenbrood

Office manager, staf, financiële administratie.

Jeroen van Kampen

Voorganger, staf.

Maria Giltjes

Voorganger, secretaresse.

Brenda Hendriks

Secretaresse, PA van Jan Pool (Stichting Heartlink) en Michiel (groeicursussen, seminars en events).

Marleen Kousbroek

Hoofd kinderwerk.

Irene Hazeleger

Grafisch vormgever, webdesigner.