skip to Main Content

Shelter Care

Als Shelter Haarlem vinden we het belangrijk om naar elkaar om te zien. We geloven dat bij God alles mogelijk is en verwachten dan ook alles van Hem!

Hieronder kan je lezen waar we voor staan en wat we kunnen bieden.

Kernwaarden

Binnen Shelter Care werken we vanuit de volgende kernwaarden:

Opbouwend
Alles is mogelijk bij God, hoe uitzichtloos de situatie ook lijkt. De focus ligt op een hoopvolle toekomst.

Uitdagend
Iedereen heeft een volgende stap. We geloven dat je zelf de regie over je leven kunt nemen.

Vernieuwend
We geloven dat je denken vernieuwd kan worden met hoopvolle gedachtes. We focussen op volledig herstel van pijn uit het verleden.

Bevrijdend
We zijn gemaakt om in volledige vrijheid te leven. Door dichter bij en met God te leven kan je het goud wat God in je heeft gelegd volledig gaan benutten.

Vrijgevig
We zijn er om een zegen te zijn voor anderen.

Zorg binnen Shelter Haarlem

Shelter Herstel

We geloven dat het bezoek aan ShelterHerstel zal bijdragen in herstel voor geest, ziel en lichaam! We ervaren elke keer de tegenwoordigheid van God tijdens de avonden en zien dat God altijd wat moois doet! Iedereen die gebed wil en genezing, bevrijding, troost of bemoediging nodig heeft is welkom.

Op onze ShelterHerstelpagina vind je meer informatie hierover.

Wij willen graag voor je bidden en je in de gelegenheid stellen om tot rust en herstel te komen. Je kunt je hieronder of via de agenda aanmelden voor een afspraak. We zijn er om de week op vrijdagavond van september tot en met mei in het gebouw van Shelter Haarlem, Eksterlaan 1.

Healing Night

Heb je een lichamelijk wonder nodig? Dan is deze Healing Night-Middageditie iets voor jou!

Wanneer: 30 januari
Toegang: GRATIS
Waar: Shelter Haarlem | Eksterlaan 1
Inloop: van 16.00 – 17.00 uur

Kledingbank

Meerdere keren per jaar organiseert Shelter Haarlem een kledingbank en diverse andere acties die hieraan gerelateerd zijn. Op onze speciale Kledingbankpagina vind je de laatste informatie hierover.

Financieel

Samen met jou onderzoeken we je inkomsten en uitgaven. We bekijken hoe jij verbetering in jouw situatie aan kunt brengen en wat je nodig hebt. Vanuit de diaconie kunnen wij eventueel financieel ondersteuning bieden.

Gebedsmail

Zeven dagen per week zijn er mensen die thuis meebidden voor de noden en behoeften van onze gemeenteleden. Wanneer je door ziekte niet in de gelegenheid bent om naar de diensten of naar Shelter Herstel te komen, is het mogelijk om een gebedsupdate te mailen naar care@shelter-haarlem.nl. We maken de Gebedsmail 1 keer per maand en zorgen dat hierin ieders eigen update komt te staan. Zo zijn de bidders op de hoogte van de gebedspunten, blijven zij de zieken in onze Shelter-familie dragen in gebed en bidden we voor bovennatuurlijk herstel en genezing in Jezus’ naam.

Via onderstaand emailadres kan je contact met ons opnemen:

care@shelter-haarlem.nl

Wij zijn SEM

Shelter-Haarlem wil transparant zijn en zich in conflicten corrigeerbaar opstellen.
Wanneer er sprake is van (een vermoeden van) machtsmisbruik door leidinggevenden dan kan er contact worden opgenomen met de onafhankelijke vertrouwenspersoon van SEM waarbij Shelter is aangesloten. Klik hier voor meer informatie.

Back To Top