skip to Main Content

Shelterkids trainingsdag en conferentie 1 februari 2020

Begin november was er voor alle kinderwerkers een trainingsdag in Shelter.

Het thema was: kinderen en de Heilige Geest. Afgelopen zomer las ik het boek van Jennifer Toledo hierover en sprak God duidelijk dat we in beweging moesten komen. Dit is waar we in het nieuwe seizoen mee aan de slag moesten! En zo werd er een trainingsdag georganiseerd om alle kinderwerkers te onderwijzen en toe te rusten.

We begonnen de training met gebed in kleine groepen. Indrukken die werden opgedaan konden opgeschreven en gedeeld worden. Daarna volgde bijbels onderwijs over het onderwerp; want zolang er twijfel bestaat of het wel Gods wil is dat kinderen onder leiding van zijn Geest mee werken in zijn Koninkrijk kunnen we ons er niet aan over geven. Rebecca van der Hoeven liet aan de hand van verschillende bijbel teksten en persoonlijke ervaringen zien dat de Heilige Geest net zo goed door kinderen heen werkt als door volwassenen. En dit geldt ook voor baby’s en peuters!

Na de theorie was het tijd voor praktijk. De deelnemers werden opgesplitst in 2 groepen en gingen met elkaar oefenen in het luisteren naar Gods stem en reageren op zijn leiding. Er waren meteen een aantal kinderwerkers die inspiratie opdeden voor het programma de volgende dag. Wat eerst niet duidelijk was, werd nu geopenbaard en de volgende dag bij de kinderen in praktijk gebracht. Hoe enthousiast en daadkrachtig kun je reageren op wat je geleerd hebt!

We sloten de training af met een gezamenlijke lunch en het uitdelen van het boek ‘Kinderen hebben geen kleinere Heilige Geest’ van Jennifer Toledo. Alle kinderwerkers kregen dit boek cadeau en kunnen dit lezen als voorbereiding op ons volgende evenement.

 

Op zaterdag 1 februari 2020 is er een conferentie voor kinderwerkers, (groot)ouders én kinderen over dit thema. Hiervoor wil ik je graag uitnodigen!

Wil je meer weten én ervaren hoe God kinderen gebruikt in zijn Koninkrijk, kom 1 februari dan naar de conferentie in Shelter. Komende tijd zal er meer informatie gedeeld worden en kun je je aanmelden. En wil je ook graag dit boek; kom naar de kidssteward bij de informatiebalie en vraag er een. Als we als (groot)ouders én kinderwerkers gaan leren herkennen hoe God door kinderen heen werkt en we kunnen hen hierin ondersteunen, zijn we echt op weg naar ‘krachtige kinderen die doen wat Jezus deed’!

Back To Top