skip to Main Content
Door: Marleen Kousbroek

Op het moment dat u deze nieuwsbrief leest is de conferentie ‘kinderen hebben geen kleinere Heilige Geest’ alweer achter de rug. Nu zit ik nog in de voorbereidingstijd en druppelen de aanmeldingen binnen. Heel bijzonder om te merken dat er van buiten Shelter veel mensen voor de conferentie komen. God is niet alleen het kinderwerk in Shelter aan het schudden en aanspreken, maar in heel Nederland is deze beweging zichtbaar.

Ik ben onder de indruk van een samengestelde band die in de ochtend speciaal voor de kinderen de aanbidding komt leiden. Een aantal bandleden zit 2 uur in de auto om in Shelter te komen. Ze hebben veel ervaring met het begeleiden van de worship bij de kinderprogramma’s op Vrij Zijn Zomerconferenties. En wat mij betreft is het niet toevallig dat zij bij ons komen spelen, nu wij plannen hebben om Shelterkids Worship te gaan starten.

Hierover wil ik nog iets meer vertellen. In januari is er een bijeenkomst geweest waarop we informatie hebben gedeeld over de visie en uitvoering van Shelterkids Worship. Omdat de wand tussen zaal 1 en 2 zeer waarschijnlijk aangepast moet worden om voldoende geluid tegen te houden, starten we nog niet komende maand. Maar geoefend wordt er al wel en ook zijn de voorzieningen in zaal 2 al klaar gemaakt. Stukje bij beetje komen we steeds dichter bij de aftrap.

Al deze mooie, nieuwe stappen worden gedragen door gebed. In januari heeft het profetisch gebedsteam de hele avond gewijd aan het kinderwerk. We hebben veel kunnen delen en elke kinderwerker werd gezegend en bekrachtigd voor zijn taak. Wat geweldig dat dit gebedsteam zo voor ons klaar staat! En bij de kinder aanbidding zullen we ook gaan samenwerken. Ervaren bidders uit het gebedsteam zullen kinderen gaan begeleiden om hen op termijn mee te laten bidden bij de samenkomst. Zo willen wij eraan bijdragen dat we een gemeente zijn waarin kinderen een volwaardige plek innemen en we als familie, dus jong en oud, elkaar dienen en van elkaar leren.

Afgelopen zomer liet God me zien dat Shelterkids best op een eilandje –lijkt- te zitten. En ik kreeg de uitnodiging om eens om me heen te kijken. Er zijn diverse bedieningen in Shelter met wie we samen zouden kunnen werken of die het kinderwerk kunnen ondersteunen. We zijn nu een half jaar verder en ik zie dat we ons aan het verbinden zijn; we hebben ondersteuning en samenwerking gehad van het hospitality team, beamer- en geluidsteam, van Shelter Worship Band, het ministry team, het vertaalteam. En niet te vergeten de voorgangers die afgelopen maanden tijd en aandacht besteedden aan de kinderen van groep 7 en 8 om in gesprek te gaan over actuele thema’s. Deze opsomming is verre van volledig. Er is ook voor ons gekookt, afgewassen, opgeruimd, schoon gemaakt. Ik vind het fantastisch en hoop dat er nog veel meer verbinding zal komen. Want samen werken maakt het lichter en leuker!

Back To Top