Kindergroepen

Voor alle groepen geldt dat er alleen tijdens de 1e samenkomst opvang of een programma is. De kinderen krijgen op alle groepen water te drinken aangeboden. Daarbij een soepstengel voor de jongsten, of een snoepje voor de kinderen van 6 jaar en ouder.
(vermelding ‘alleen tijdens 1e samenkomst kan weg gelaten worden) Kopjes eten/drinken kunnen ook weg, wordt al in inleiding uitgelegd.

Baby's. Dreumesen (Shelter Babies):

  • Programma: Het crècheteam vangt de allerkleinsten op en zorgt voor een veilige en geborgen omgeving. Naast spelen en zingen wordt er ook voorgelezen uit B-boekjes vanuit de lesmethode ‘LEEF’ van de IBB.

Peuters (Walkie Talkies):

  • Programma: elke zondag bieden we de peuters een afwisselend programma aan rond een thema o.b.v. de lesmethode ‘LEEF’. In de kring wordt er gebeden, gezongen, verteld en soms spelen we het verhaal na met de kinderen. Na een creatieve opdracht is er nog gelegenheid om lekker met elkaar te spelen.

Kleuters (Bouncy Balls):

Coördinator: Hanneke v.d. Horst

  • Programma: bij de kleuters gebruiken we de lessen van Bijbel Basics van de NBG. Met een verhaal, creatieve opdracht of spelletjes en een gesprek in de kring wordt het thema op verschillende manieren overgebracht.

Basisschoolleeftijd (Lighthouses):

  • Programma: er wordt een gevarieerd programma aangeboden met o.a. sport/spel, les vanuit Bijbel Basics in kleine groepen, het doen van proefjes om de Bijbelse principes te leren begrijpen of het oefenen met luisteren naar de Heilige Geest.

We vinden het belangrijk dat het op elke groep veilig is en het klimaat uitnodigt om te leren, ontdekken, plezier te hebben en vriendschappen op te bouwen.