Veiligheid binnen het kinderwerk vinden wij erg belangrijk en heeft onze aandacht. Hoe maken we dit zichtbaar in de praktijk?

  • Praktisch (bijv. afgeschermde radiatoren en stopcontacten, veilig speelgoed, registratie aanwezige kinderen)
  • Emotioneel (kinderen mogen zichzelf zijn, persoonlijke aandacht)
  • Afspraken m.b.t. omgang van kinderwerkers met de kinderen (min. 2 kinderwerkers bij de kinderen, open deur bij toilet bezoek, camerabewaking bij slaapkamer, lopen naar dependance onder herkenbare begeleiding)
  • Privacy (zonder toestemming wordt geen beeldmateriaal gemaakt dan wel verspreid)
  • SGL (Shelter is aangesloten bij Stichting Gedragscode Leidinggevende en heeft vertrouwens personen aangesteld)