skip to Main Content

Vrijheid!

Door: Walfried Giltjes

Vrijheid! Een veelgehoord begrip in de media. Zeker afgelopen jaar waarin veel van wat we gewend waren te doen, even niet meer kan. Ontelbare keren heb ik gehoord, gelezen en gezien hoe mensen opkomen voor hun vrijheid!

Een tijdje geleden moest onze kat, Tommy, naar de dierenarts. We hebben met ons gezin de afspraak gemaakt dat ik voor Tommy betaal en dat zij de rest doen. Een uitstekende deal, als je het mij vraagt. Dus als ik je vertel dat onze kat naar de dierenarts moest, dan bedoel ik eigenlijk dat Maria met Tommy naar de dierenarts moest. Die korte autorit ging minder makkelijk dan ze had gedacht, want “onze” Tom vertikt het om in de reismand te gaan. De afspraak met de arts moest worden gecanceld omdat het simpelweg niet lukte om die tijger in een mand te krijgen. Wat een heerlijk beest is het toch!

Soms lijken we allemaal wel een beetje op Tommy. Als we vrijheid hebben geproefd dan willen we niet meer terug in een kooi. Voor mij is een belangrijk kenmerk van vrijheid: de mogelijkheid hebben om te kunnen kiezen. Het hebben van minimaal twee opties. Ik ben er van overtuigd dat dit ook voor God een belangrijk kenmerk is, want vanaf het begin van de mensheid heeft Hij er voor gezorgd dat we mogen en kunnen kiezen. We hebben de vrijheid om te kiezen tussen de boom van het  leven en de boom van kennis. Als ik in een situatie terecht dreig te komen waarin ik geen keuze meer heb, dan kom ik van binnen in opstand. Ik heb dan de neiging om mijn ‘vrijheidskaart’ te trekken, mijn klauwen uit te slaan om te voorkomen dat ik in een kooi terecht kom. Hoewel ik geloof dat keuzevrijheid een kenmerk is van vrijheid, betekent dat nog niet dat ik in deze wereld recht heb op die vrijheid. Hoe graag ik ook zou willen dat het anders is.

De vrijheid die ik heb is geen recht, maar ontvangen door genade. Die vrijheid is niet van het koninkrijk van deze wereld maar van het Koninkrijk van God en die ontvang ik van Jezus. Die vrijheid gaat veel dieper dan slechts de keuze hebben om te kunnen kiezen. Laten we eens zien wat de Bijbel hier over zegt.

Galaten 5:13
Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde.

Aan het begin van hoofdstuk 5 van Galaten lezen we dat Jezus ons bevrijd heeft om een leven te leven van vrijheid! In vers 13 vertelt Paulus wat de basis is van die vrijheid. De vrijheid die Jezus geeft is niet bedoeld om onze eigen verlangens na te jagen, om maar te doen wat we willen, maar om anderen te dienen! Paulus wijst het misbruiken van vrijheid voor eigen plezier af. Dat doet hij met stevige woorden in vers 19-21:

Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God.

Even voor de duidelijkheid. Paulus heeft het hier niet over het deelhebben aan de hemelse eeuwigheid! Je eeuwige redding ontvang je door geloof. Denken dat we onze redding kunnen verdienen door de juiste dingen te doen is juist waar Paulus voor waarschuwt in Galaten 5:1. Wat Paulus hier zegt is dat het onmogelijk is om de vrijheid van het Koninkrijk (elkaar kunnen dienen) te kunnen ervaren als we onze vrijheid gebruiken voor eigen plezier.

Vrijheid van het koninkrijk van God dat Jezus geeft, stelt mij in staat om in alle omstandigheden de ander met liefde te dienen. Zelfs als ik, als een Tommy, het gevoel heb in een kooi terecht te komen. Is dat makkelijk? Nee, beslist niet. Paulus beseft dat zelf maar al te goed, hoe moeilijk dat is voor ons als mens. En daarom sluit hij hoofdstuk 5 af met een geweldige waarheid!

Galaten 5: 22
Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen.

Wanneer je optrekt met Jezus, vervuld bent met Zijn geest, dan gaat de vrucht van Zijn geest in je leven groeien. Vrucht die het mogelijk maakt om met die echte vrijheid van Jezus te kunnen leven. En nog steeds is een kenmerk van vrijheid de mogelijkheid om te kunnen kiezen, kiezen om de ander te dienen.

Back To Top