skip to Main Content

Western Girls Training Center

Door: Gina Rodenburg

Mijn naam is Gina Rodenburg. Het is alweer 7 jaar geleden dat ik Nederland verliet en terug emigreerde naar Ghana, mijn moederland, om jonge kansarme meisjes te helpen door liefde en geloof in actie. Ik ben actief in de Apowa in de Westelijke Regio van Ghana.

De stichting (Western Girls Training Centre) waar ik het hoofd van ben, geeft deze jonge meisjes training in het maken van kleding(naaien), het maken van vloeibare zeep en we vertellen hen over het goede nieuws en de liefde van Jezus Christus. We leren hen om een fatsoenlijk en rechtvaardig leven te leiden. Het is geweldig om te zien dat de meisjes die uit een straal van 30 km van het trainingscentrum komen, het trainingsprogramma ingaan en na 3 jaar vertrekken als zelfverzekerde, onafhankelijke en geliefde meiden. Ongeveer 13 meisjes zijn afgestudeerd sinds ik naar Ghana kwam. De afgestudeerden geven ook minstens één tienermeisje in hun dorp een gratis beroepsopleiding, waardoor er een sneeuwbaleffect ontstaat.

De reis is echter niet gemakkelijk geweest. We hebben soms te maken met financiële spanningen, maar God brengt altijd oplossingen op wonderbaarlijke wijze. Op dit moment kunnen we maximaal 12 meisjes opnemen vanwege ruimtegebrek.  Deze 12 jonge meisjes slapen allemaal in het centrum en gaan in het weekend naar huis voor proviand. Wij voorzien hen dagelijks van een lunch. We hopen meer sponsors te krijgen zodat er meer meisjes opgenomen kunnen worden.

Het Bijbelvertalingsproject

De westelijke regio van Ghana is de thuisbasis van ongeveer 160.000 mensen van de Ahanta-stam. De Ahanta-taal is hun lingua franca, maar omdat de Ahanta-taal niet is geschreven, kunnen de mensen de Bijbel niet in hun eigen taal lezen. De Bijbel wordt gelezen in het Engels of Fanti. Ik maak deel uit van een commissie om de Bijbel in Ahanta-taal te vertalen.  Afgodendienst is bijna een manier van leven is in dit deel van Ghana en ik denk dat dit een gevolg is van het feit dat ze de Bijbel niet begrijpen. Het Nieuwe Testament is al vertaald. We zijn op dit moment druk bezig met de vertaling van het Oude Testament, maar helaas werden we geconfronteerd met ernstige financiële beperkingen. Ons verlangen is om de volledige Bijbel naar de Ahanta-stam te brengen, zodat zij het Goede Nieuws in hun eigen taal kunnen lezen en begrijpen. Hier hebben we hulp voor nodig om deze missie te vervullen.

Ik wil Shelter graag bedanken voor jullie gebed en hulp.

Ik hoop jullie allemaal weer te zien wanneer de reisbeperkingen over de hele wereld worden versoepeld.

 

Warme knuffels uit Ghana

Gina Rodenburg

Back To Top