skip to Main Content

De Projectband en het Zamar ensemble – Johan Bronsveld

Door: Johan Bronsveld

Stel je voor: een kleine gemeente, laten we zeggen 40 volwassenen, bijna geen mensen voor een muziekgroep, er is maar één klein team met beperkte bezetting dat elke zondag weer moet spelen… Dan is het toch geweldig als er zo nu en dan een gastband komt, een complete band met een drummer, bassist, pianist, gitarist, klarinettiste, violiste en vocalisten?

Dat doen we dus, met twee aanbiddingsteams die ik daarvoor begonnen ben. We spelen in dit soort kleine gemeenten. En dan is men enorm dankbaar als wij komen. Het is echt ‘een gat in de markt’. We beseffen in Shelter misschien niet hoe rijk wij gezegend zijn met vocalisten en instrumentalisten, zodat er elke zondag een fijne band op het podium staat!

Immers, als een groep gelovigen God gaat prijzen en aanbidden met zang en muziek, dan gebeurt er iets! Gezamenlijke lofprijzing en aanbidding in de dienst op zondagochtend is verwelkoming van de Heilige Geest en leidt tot een enorme zegen: verdieping, vrijheid, geloof. Het is prachtig om als band daar deel aan te hebben door de samenzang te ondersteunen.

De twee teams zijn samengesteld uit mensen uit verschillende gemeenten en zelfs mensen zonder gemeente. Voorop staat toewijding aan God en aan onze taak. Muzikaal talent en muzikale vaardigheden zijn uiteraard van belang, maar zeker ook de onderlinge relaties! We willen niet alleen met onze taak bezig zijn, maar ook een gemeenschap vormen: aandacht en zorg voor elkaar, elkaar kennen. Als je weet wat je aan de anderen hebt, begrijp je elkaar goed tijdens het spelen en zingen en ik denk dat de gemeente dat ziet en voelt.

Kort iets over de ontstaansgeschiedenis van deze ‘bediening’.

Tientallen jaren heb ik als pianist gediend in mijn eigen kerk, Beréa Haarlem, de kerk die nu Shelter heet, en daarna ook Beréa Amsterdam, waar we, op uitnodiging, 15 jaar in de muziek gediend hebben. Eigenlijk speelde ik bijna altijd in groepen die door anderen samengesteld waren. Prima, maar ik wilde iets anders. In 2008 besloot ik dat ik mijn eigen groep mocht vormen, met muzikale vrienden.

De eersten die ik vroeg, waren vriend en drummer Dick Plaatsman en fijne gitarist en zangleider Mark Brussee, beiden kende ik van onze tijd in de muziek van Beréa Haarlem. Maar ook muziekvrienden uit andere gemeenten of gemeente-lozen benaderde ik. Een gouden vondst! Een groot plezier om samen te werken met mensen die je goed kent. Heel effectief ook voor het resultaat. Het interkerkelijke aspect werkt verrijkend. Omdat we van project naar project gingen, hadden we als werknaam ‘De Projectband’.

Toen ik in 2015 met pensioen ging, kreeg ik tijd een tweede band op te starten. Dat was nodig, vanwege de grote vraag naar onze dienstverlening. Dat werd Building Bridges (waar ik niet zelf in speelde), in de beginjaren onder de enthousiaste leiding van Petra Brussee.

Later kwamen er meer muzikanten en vocalisten op mijn pad: strijkers en een klarinettiste, een wat klassiekere bezetting, en onstond het Zamar Ensemble, waarin ik gitaar speel.

Wat doet God door deze twee aanbiddingsgroepen, de Projectband en het Zamar Ensemble? We zien elke keer weer dat mensen in de zangdiensten zich op God kunnen richten, zich uiten voor Hem in lofprijzing en aanbidding. Mensen geven ons vaak zeer positieve feedback waar uit blijkt dat we bijdragen in hen mee te nemen in het aanbidden van God. In een van de eerste gemeenten waar we gingen spelen, zagen we in de loop van de jaren een positieve ontwikkeling. De dienst was daar aanvankelijk vrij formeel, traditioneel. En we hadden het gevoel dat veel mensen niet zo veel konden met ons repertoire (vooral Opwekking). In de loop van de jaren zagen we in deze gemeente groei in vrijheid om zich voor God te uiten, groei in blijdschap, geloof en beleving. Zo mooi om dat te mogen meemaken!

Jaren geleden sprak God door een profeet tot mij: “Ik zal je een veelheid van muzikanten geven”. En die belofte heb ik bewaarheid zien worden! We zijn er enorm dankbaar voor dat we aan elkaar gegeven zijn en zien dat door ons werk mensen geholpen worden steeds vrijer te worden in lofprijzing en aanbidding van onze Heer. Groeien in vrijheid en geloof!

Back To Top