skip to Main Content

KINDEREN ZIJN BELANGRIJK!

Dit vinden niet wij alleen, maar in de bijbel valt te lezen dat Jezus dit ook meerdere malen heeft laten merken. De kinderen in onze gemeente horen er dan ook helemaal bij. Het is daarom dan ook belangrijk om in hen te investeren, zodat ook zij de liefde van Jezus mogen ervaren.

Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is.
Spreuken 22:6

Visie en missie

Visie.
Dit is waar wij voor gaan:
De kinderen kennen God persoonlijk, weten zich geliefd, functioneren op hun eigen niveau als volgelingen van Jezus en beïnvloeden hun leefomgeving.

Missie.
Dit is waar wij voor staan:
De kinderen bemoedigen en uitdagen om Jezus’ voorbeeld te volgen, te vertrouwen op Gods onvoorwaardelijke liefde en zich te laten leiden door de Heilige Geest.

ONS TEAM

Het kinderwerk wordt door een grote groep kinderwerkers en hulptieners praktisch uitgevoerd. Zij zijn herkenbaar aan hun blauwe Shelterkids t-shirt.
Om Shelterkids verder te ontwikkelen en de visie concreet te maken, is er een teamleider kinderwerk en kernteam. Zij werken nauw samen en brengen input van gemeenteleiders, kinderwerkers, kinderen en ouders bij elkaar.
Ook organiseren zij teamtrainingsdagen en kinderwerkersavonden. Zo bouwen we aan onze teams en bevorderen we de kwaliteit van het kinderwerk.

Inschrijven

Voor kinderen moet een ticket gereserveerd worden in churchsuite. Het aanmelden via churchsuite verloopt voor gasten via de website van Shelter onder kopje Agenda. Selecteer daar voor welke datum je je kind aan wilt melden bij het kinderwerk en je wordt geleid naar de pagina om je kind in te schrijven.
Op de betreffende zondag liggen er presentielijsten op de kindergroepen waarop zo nodig bijzonderheden genoteerd kunnen worden.

Contact

Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met:
Marleen Kousbroek, teamleider Shelterkids. (Aanwezig op dinsdag en donderdag.)
shelterkids@shelter-haarlem.nl of (023) 5390204

0 – 2,5 JAAR

Programma:
Het crècheteam vangt de allerkleinsten op en zorgt voor een veilige en geborgen omgeving. Naast spelen en zingen wordt er ook voorgelezen uit B-boekjes vanuit de lesmethode ‘LEEF’ van de IBB.

Coördinator: Renate Quispel

2,5 – 4 JAAR

Programma:
Elke zondag bieden we de peuters een afwisselend programma aan rond een thema o.b.v. de lesmethode ‘LEEF’. In de kring wordt er gebeden, gezongen, verteld en soms spelen we het verhaal na met de kinderen. Na een creatieve opdracht is er nog gelegenheid om lekker met elkaar te spelen.

Coördinator: Renate Quispel

4 en 5 jaar (groep 1 en 2)

Programma:
Bij de kleuters gebruiken we de lessen van Bijbel Basics van de NBG. Met een verhaal, creatieve opdracht of spelletjes en een gesprek in de kring wordt het thema op verschillende manieren overgebracht.

Coördinator: Marleen Kousbroek

6 t/m 11 jaar (groep 3 t/m 8)

Programma:
Er wordt een gevarieerd programma aangeboden met o.a. sport/spel, les vanuit Bijbel Basics in kleine groepen, het doen van proefjes om de Bijbelse principes te leren begrijpen of het oefenen met luisteren naar de Heilige Geest.

Coördinator: Marleen Kousbroek

We vinden het belangrijk dat het op elke groep veilig is en het klimaat uitnodigt om te leren, ontdekken, plezier te hebben en vriendschappen op te bouwen.


Veiligheid binnen het kinderwerk vinden wij erg belangrijk en heeft onze aandacht. Hoe maken we dit zichtbaar in de praktijk?

  • Praktisch (bijv. afgeschermde radiatoren en stopcontacten, veilig speelgoed, registratie aanwezige kinderen)
  • Emotioneel (kinderen mogen zichzelf zijn, persoonlijke aandacht)
  • Afspraken m.b.t. omgang van kinderwerkers met de kinderen (min. 2 kinderwerkers bij de kinderen, open deur bij toilet bezoek, camerabewaking bij slaapkamer, lopen naar dependance onder herkenbare begeleiding)
  • Privacy (zonder toestemming wordt geen beeldmateriaal gemaakt dan wel verspreid)
  • SEM (Shelter is aangesloten bij Stichting SEM (Stichting Evangelisch Meldpunt)


Voor pastorale hulp voor uw kind of gezin kunt u zich aanmelden via e-mailadres: care@shelter-haarlem.nl
Er wordt contact met u opgenomen om een afspraak te maken voor een gesprek met een pastoraal medewerker.

Wil je de nieuwsbrief ook ontvangen, stuur dan een email naar shelterkids@shelter-haarlem.nl of noteer ‘nieuwsbrief’ op de presentielijst bij de naam van je kind.

Wat leuk dat je interesse hebt om te komen helpen bij Shelterkids. Of je nu een ervaren kinderwerker bent, een ouder of als hulptiener voor het eerst gaat helpen, je bent van harte welkom. Er is vast een plek binnen Shelterkids die goed bij jou past.

Meld je aan via shelterkids@shelter-haarlem.nl of het aanmeldformulier dat bij de informatiebalie te krijgen is. Marleen Kousbroek neemt contact met je op. Wil je eerst een keer komen kijken op een groep of bij verschillende groepen? Dat kan altijd. We horen graag van je!

We vinden het belangrijk dat het op elke groep veilig is en het klimaat uitnodigt om te leren, ontdekken, plezier te hebben en vriendschappen op te bouwen. Hiervoor hebben we o.a. voldoende medewerkers nodig op de groepen. We verzoeken dan ook de ouders die hun kind naar de programma’s brengen, om -waar mogelijk- ook praktisch een steentje bij te dragen aan het kinderwerk. 

Back To Top