skip to Main Content

KINDEREN ZIJN BELANGRIJK!

Dit vinden niet wij alleen, maar in de bijbel valt te lezen dat Jezus dit ook meerdere malen heeft laten merken. De kinderen in onze gemeente horen er dan ook helemaal bij. Het is daarom dan ook belangrijk om in hen te investeren, zodat ook zij de liefde van Jezus mogen ervaren.

Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is.
Spreuken 22:6

Visie en missie

Visie.
Dit is waar wij voor gaan:
De kinderen kennen God persoonlijk, weten zich geliefd, functioneren op hun eigen niveau als volgelingen van Jezus en beïnvloeden hun leefomgeving.

Missie.
Dit is waar wij voor staan:
De kinderen bemoedigen en uitdagen om Jezus’ voorbeeld te volgen, te vertrouwen op Gods onvoorwaardelijke liefde en zich te laten leiden door de Heilige Geest.

ONS TEAM

Het kinderwerk wordt door een grote groep kinderwerkers en hulptieners praktisch uitgevoerd. Zij zijn herkenbaar aan hun blauwe Shelterkids t-shirt.
Om Shelterkids verder te ontwikkelen en de visie concreet te maken, is er een teamleider kinderwerk en kernteam. Zij werken nauw samen en brengen input van gemeenteleiders, kinderwerkers, kinderen en ouders bij elkaar.
Ook organiseren zij teamtrainingsdagen en kinderwerkersavonden. Zo bouwen we aan onze teams en bevorderen we de kwaliteit van het kinderwerk.

Inschrijven

Er liggen presentielijsten klaar op de kindergroepen waarop naam, 06 nummer van een ouder en evt. bijzonderheden van je zoon/dochter genoteerd worden.

Contact

Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met:
Sanne Zweers, teamleider Shelterkids. (Aanwezig op dinsdag en donderdag.)
shelterkids@shelter-haarlem.nl of (023) 5390204

Tijdens de samenkomst kunnen alle kinderen terecht bij de diverse kindergroepen die Shelterkids heeft. De kinderen worden vanaf 9.50 gebracht en na de dienst opgehaald.

 Programma:
Er wordt een gevarieerd programma aangeboden, meestal gebaseerd op de lessen van Bijbel Basics. Op de 1e zondag van de maand kijken de kinderen naar een film of serie van New Faith Network.
De kinderen van basisschool groep 1 t/m 4 in zaal 4 en van groep 5 t/m 8 in zaal 2. De begeleiding ligt met name bij de ouders.

0 – 2,5 JAAR

(Deze groep komt samen in zaal 3)

Programma:
Het crècheteam vangt de allerkleinsten op en zorgt voor een veilige en geborgen omgeving. Naast spelen en zingen wordt er ook voorgelezen uit B-boekjes vanuit de lesmethode ‘LEEF’ van de IBB.

Coördinator: Renate Quispel

2,5 – 4 JAAR

(Deze groep komt samen in zaal 3)

Programma:
Elke zondag bieden we de peuters een afwisselend programma aan rond een thema o.b.v. de lesmethode ‘LEEF’. In de kring wordt er gebeden, gezongen, verteld en soms spelen we het verhaal na met de kinderen. Na een creatieve opdracht is er nog gelegenheid om lekker met elkaar te spelen.

Coördinator: Renate Quispel

Basisschool groep 1 en 2

(Deze groep komt samen in zaal 5, de trap op na het herentoilet)

Programma:
Bij de kleuters gebruiken we de lessen van Bijbel Basics van de NBG. Met een verhaal, creatieve opdracht of spelletjes en een gesprek in de kring wordt het thema op verschillende manieren overgebracht.

Coördinator: Sanne Zweers

Basisschool groep 3 t/m 6

(De groepen 3 en 4 komen samen in zaal 4)
(De groepen 5 en 6 komen samen in kantoor 3)

Coördinators: Peter en Jeltje van der Wal

Basisschool groep 7 en 8

(De groepen 7 en 8 komen samen in het Wild Saints kantoor, de trap op in de hal voor zaal 1)

Coördinators: Peter en Jeltje van der Wal

Na de zomervakantie stromen de kinderen door naar de volgende groep, zoals op school. Peuters die 4 worden stappen wel meteen over naar de kleutergroep Bouncy Balls.

Programma:
Er wordt een gevarieerd programma aangeboden, meestal gebaseerd op de lessen van Bijbel Basics. Op de 1e zondag van de maand kijken de kinderen naar een film of serie van New Faith Network.
De kinderen van 
basisschool groep 1 t/m 4 in zaal 4 en van groep 5 t/m 8 in zaal 2. De begeleiding ligt met name bij de ouders.

We vinden het belangrijk dat het op elke groep veilig is en het klimaat uitnodigt om te leren, ontdekken, plezier te hebben en vriendschappen op te bouwen.


Veiligheid binnen het kinderwerk vinden wij erg belangrijk en heeft onze aandacht. Hoe maken we dit zichtbaar in de praktijk?

  • Praktisch (bijv. afgeschermde radiatoren en stopcontacten, veilig speelgoed, registratie aanwezige kinderen)
  • Emotioneel (kinderen mogen zichzelf zijn, persoonlijke aandacht)
  • Afspraken m.b.t. omgang van kinderwerkers met de kinderen (min. 2 kinderwerkers bij de kinderen, open deur bij toilet bezoek, camerabewaking bij slaapkamer)
  • Privacy (zonder toestemming wordt geen beeldmateriaal gemaakt dan wel verspreid)
  • SEM (Shelter is aangesloten bij Stichting SEM (Stichting Evangelisch Meldpunt)


Voor pastorale hulp voor uw kind of gezin kunt u zich aanmelden via e-mailadres: care@shelter-haarlem.nl
Er wordt contact met u opgenomen om een afspraak te maken voor een gesprek met een pastoraal medewerker.

We proberen de informatie op de website goed up to date te houden. Daarnaast wordt actuele informatie gedeeld met leden via de gemeentemail en met ouders via appgroepen of mailing vanuit Churchsuite.

Wat leuk dat je interesse hebt om te komen helpen bij Shelterkids. Of je nu een ervaren kinderwerker bent, een ouder of als hulptiener voor het eerst gaat helpen, je bent van harte welkom. Er is vast een plek binnen Shelterkids die goed bij jou past.

Meld je aan via shelterkids@shelter-haarlem.nl of het aanmeldformulier dat bij de informatiebalie te krijgen is. Sanne Zweers neemt contact met je op. Wil je eerst een keer komen kijken op een groep of bij verschillende groepen? Dat kan altijd. We horen graag van je!

We vinden het belangrijk dat het op elke groep veilig is en het klimaat uitnodigt om te leren, ontdekken, plezier te hebben en vriendschappen op te bouwen. Hiervoor hebben we o.a. voldoende medewerkers nodig op de groepen. We verzoeken dan ook de ouders die hun kind naar de programma’s brengen, om -waar mogelijk- ook praktisch een steentje bij te dragen aan het kinderwerk. 

Wil je vast een indruk opdoen van ons kinderwerk? Bekijk hieronder onze Shelterkids film!

Promo Shelterkids

Back To Top