Kinderen zijn belangrijk!

Dit vinden niet wij alleen, maar in de bijbel valt te lezen dat Jezus dit ook meerdere malen heeft laten merken. De kinderen in onze gemeente horen er dan ook helemaal bij. Het is daarom dan ook belangrijk om in hen te investeren, zodat ook zij de liefde van Jezus mogen ervaren.

Spreuken 22:6

Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is.

BABY’S

(Alleen tijdens eerste dienst kinderopvang)

 • Leeftijd: 0 tot 2,5 jaar
 • Locatie: Gele zaal
 • Brengen: Tussen 09:15u en 09:45u
 • Halen: Vanaf 11:00u
 • Coördinator: Judith van der Brugge-Mulder.
 •  

   

 • Eten/drinken: Tijdens programma water en soepstengel
 • Slapen: Vaste stapelledikantjes in slaapruimte, zelf hoeslaken en slaapzak meenemen
 • Programma: In een veilige en geborgen sfeer mogen de allerkleinste lekker spelen. Het is mogelijk om je kindje te laten slapen. Er is ook een kringmoment waar we gezellig wat zingen, eten en drinken.
 • PEUTERS

  (Alleen tijdens eerste dienst kinderopvang)

 • Leeftijd: 2,5-4 jaar
 • Locatie: Kantoor boven (naast de toiletten)
 • Brengen: Na sein in de dienst 09:30u/09:45u
 • Halen: Vanaf 11:00u
 • Coördinatoren: Willemien Haverdings en Els Benard.
 •  

   

 • Eten/drinken: Tijdens programma water en soepstengel
 • Programma: Elke week is er weer een gezellig programma in elkaar gezet met wat spelen, knutselen en voorlezen.
 • KLEUTERS

  (Alleen tijdens eerste dienst kinderopvang)

 • Leeftijd: Groep 1-2 (4-5 jaar)
 • Locatie: Rode zaal
 • Brengen: Na sein in de dienst 09:30u/09:45u
 • Halen: Vanaf 11:00u
 • Coördinator: Mieke Vellekoop.
 •  

   

 • Eten/drinken: Tijdens programma water en biscuitje
 • Programma: Bij binnenkomst mogen de kinderen eerst spelen of tekenen, dit geeft een gezellige sfeer. De verhalen en thema’s worden op een creatieve manier uitgewerkt. Soms met poppenkast of drama.
 • Groep 3-8

 • Leeftijd: Groep 3-8
 • Locatie: Jan Gijzenkade 303, dit is ongeveer 8 minuten lopen)
 • Verzamelen: Na sein in de dienst (09:30u/09:45u) verzamelen in koffiezaal. De kinderen lopen onder begeleiding naar Jan Gijzenkade 303.
 • Halen: Zelfde loopouders vertrekken om 11:00 uit Shelter om kinderen weer op te halen.
 • Coördinator: Marleen Kousbroek.
 •  

   

 • Eten/drinken: Tijdens programma water en een snoepje
 • Programma: Op de Jan Gijzenkade 303 is er genoeg ruimte voor een mooi programma voor de kids. Het programma is afwisselend met alle kinderen tezamen of in kleine groepen. Er wordt studie gedaan, gezongen, gebeden maar ook spelletjes, creatieve activiteiten en sporten komen geregeld aan bod. Deze afwisseling maakt het uitdagend en plezierig.
 • Taakomschrijvingen kinderwerk

  Wilt u meewerken met het kinderwerk van ShelterKids? Klik hieronder voor meer informatie.

  Kinderwerker
  taak-kinderwerker

  Praktische kinderwerker
  taak-praktische-kinderwerker

  Programma maker
  taak-programma-maker

  Teamleider
  taak-teamleider  Kinderpastoraat

  Graag willen wij er zijn voor de kinderen in de gemeente die extra zorg en aandacht nodig hebben.
  De gemeente is te vergelijken met een kudde schapen waar de Herder zorg voor draagt. Binnen de kudde zijn ook de lammetjes (de kinderen) opgenomen. Onze zorg en aandacht richt zich vooral op de verwonde lammetjes. Jezus zelf heeft ons opgedragen om de lammetjes te weiden (Joh. 21: 15-17). Wij willen in Zijn opdracht deze kinderen liefdevolle zorg geven en hen begeleiden in het herstel.

  Het kinderpastoraat binnen Shelter Haarlem heeft als doel het (al dan niet langdurig) begeleiden van kinderen binnen de gemeente die een hulpvraag hebben. Het team wil hulp bieden in scheefgelopen situaties, waardoor kinderen de kans krijgen om geestelijk te herstellen. Vanuit die herstelde basis kan het kind verder groeien in zijn relatie met God en met anderen.

  Het kinderpastoraat is in de eerste plaats gericht op de kinderen van Shelter Haarlem in de leeftijd van 4 tot 12 jaar (basisschoolleeftijd).
  Onze werkvormen zijn divers. Te denken valt aan het behandelen van een thema in kleine groepjes, één op één gesprekjes voeren, spel, creatieve verwerking en gebed. Steeds wordt gekeken wat voor welk kind de beste methode is.

  Het contact verloopt via ikzoekhulp@shelter.nl, een speciale brievenbus voor de kinderen (bij de ingang van Shelter-Haarlem) en we zijn aanwezig op de zondagochtend.


  Groetjes,
  Grace Dinkelman (leerkracht)