skip to Main Content

Wees welkom op zondagochtend!

Op zondag hebben wij om 10.00 uur samenkomst.

Wij geloven dat Jezus naar de aarde kwam om God de Vader een gezicht te geven. Wij willen als Shelter hetzelfde doen als Jezus deed: God zichtbaar maken in deze tijd en ons laten raken door God zelf. Elke zondag is de dienst ook live online te bekijken.
Onze gemeente wordt gebouwd op twee pijlers: onze samenkomsten, deze kennen 2 belangrijke onderdelen: de tijd van aanbidding en de preek (zoals de samenkomst in de tempel in de bijbel) en onze Shelter@home-groepen (zoals de huissamenkomst).

Aanbidding

Tijdens de tijd van aanbidding maken wij God groot en richten wij ons op Hem. We zingen eigentijdse liederen en willen God de eer geven. Je zult merken dat er mensen zijn die tijdens het zingen op hun eigen manier uiting geven aan hun liefde voor God. Sommigen zitten, anderen staan, klappen of steken hun handen omhoog, die ruimte is er. Ook zijn er momenten waarop je God met je eigen woorden kunt eren. Hierin worden we begeleid door ons aanbiddingsteam, een enthousiaste band. Tijdens dit onderdeel van de dienst is er ruimte voor profetische woorden en tijd van gebed voor mensen.

Preek

Het tweede onderdeel is een inspirerende preek. Gemeenteleden en gasten worden gemotiveerd om te leven naar de uitgangspunten van Gods woord, de bijbel. Hier worden bijbelse principes vertaald naar het leven van vandaag. Dit gebeurt op een levendige en praktische manier. Er is ruimte voor interactie met de zaal, humor, kortom: met deze preek kan je direct aan de slag!


Shelterkids

De kinderen in onze gemeente horen er helemaal bij! Elke zondag hebben zij een leuk, eigen programma in ons eigen gebouw. Bekijk hier op onze kids pagina alles over het kinderwerk.

GEBED

Wanneer er een nood in je leven is, zijn er mensen van het gebedsteam die graag met jou willen bidden. Aan het eind van de dienst staan zij vooraan bij het podium en kun je vrijblijvend naar hen toe lopen om samen met hen te bidden.

TOLK NEDERLANDSE GEBARENTAAL

Regelmatig is er een tolk NGT aanwezig. Als je hier gebruik van wilt maken, neem dan contact op met de receptie.

VERTALING

De samenkomsten worden vertaald in het Engels als hier behoefte aan is en op verzoek ook in enkele andere talen.  Bij binnenkomst kun je bij het informatiepunt om een headset vragen.

GET BAPTIZED

Een leerling van Jezus is iemand die Jezus erkent als Heer en van Hem wil leren. Als jij hierop “ja” kunt zeggen ben je er klaar voor om gedoopt te worden. Dopen hoort bij het begin van je christelijke leven. Dat lees je onder meer terug in het zendingsbevel uit (Matteus.28:19).

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.

We organiseren een aantal keer per jaar een feestelijke doopdienst. Door de doop zetten volgelingen van Jezus publiekelijk een stap in hun geloof. Door de onderdompeling worden zij symbolisch met Christus begraven en staan zij op in een heel nieuw leven

Ben jij nog niet gedoopt?
Als jij van Jezus houdt, hem ziet als koning en van Hem wilt leren dan ben je er helemaal klaar voor om  gedoopt te worden!
Meld je aan via receptie@shelter-haarlem.nl. We zullen je dan verder informeren over de praktische kant (hoe en wat en wanneer) en de geestelijke kant (het waarom) van de doop. De doopbespreking vindt plaats op de zondagochtend voorafgaand aan het dopen.

ONTMOET ELKAAR

Leuk als je een kopje koffie of thee komt drinken om andere mensen te ontmoeten. Onze barista is open vanaf 11.30 uur. Wanneer je nieuw bent kun je altijd terecht bij mensen van het welkomstteam (te herkennen aan een badge) die je graag te woord staan en verder willen helpen. Mocht je vragen hebben dan kan je terecht bij het informatiepunt in de hal.

LIVESTREAM EN DIENST GEMIST

Iedere zondagochtend om 10.00 is er een livestream opname te zien via onze website of YouTube. Er wordt zorgvuldig met de privacy omgegaan. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat persoonlijke zaken niet in beeld worden gebracht. Wel is het voor u van belang om te realiseren dat wanneer u in de zaal zit of naar voren gaat, de kans groot is dat u in beeld komt. Voor mensen die niet in beeld willen komen hebben we drie videovrije zones in het gebouw. Deze zijn aangegeven door middel van bordjes. Ook kan het voorkomen dat er een gedeelte van de samenkomst, vanwege de vertrouwelijke informatie, niet wordt uitgezonden. Dit wordt natuurlijk van tevoren aangekondigd. U kunt de dienst terugkijken onder het kopje MEDIA.

Back To Top