skip to Main Content

LET OP! Aangepaste samenkomsten Shelter

In verband met de COVID-19 maatregelen zijn onze samenkomsten aangepast aan andere tijden én aan de RIVM-richtlijnen. Wij hebben hiervoor een speciale covid19-pagina ingericht op onze website. Hier vindt u alle informatie omtrent het bezoek aan onze samenkomsten.

Wees welkom op zondagochtend!

Elke zondagochtend komen wij samen. VANAF 5 SEPTEMBER 2021 starten wij weer met twee diensten! De eerste dienst begint om 09.00 uur en de tweede dienst om 11.00 uur. Wij geloven dat Jezus naar de aarde kwam om God de Vader een gezicht te geven. Wij willen als Shelter hetzelfde doen als Jezus deed: God zichtbaar maken in deze tijd en ons laten raken door God zelf. Elke zondag is de dienst ook live online te bekijken. Klik hier.
Onze gemeente wordt gebouwd op twee pijlers: onze samenkomsten (zoals de samenkomst in de tempel in de bijbel) en onze Shelter@home-groepen (zoals de huissamenkomst).
Onze samenkomsten kennen 2 belangrijke onderdelen: de tijd van aanbidding en de preek.

Aanbidding

Tijdens de tijd van aanbidding maken wij God groot en richten wij ons op Hem. We zingen eigentijdse liederen en willen God de eer geven. Je zult merken dat er mensen zijn die tijdens het zingen op hun eigen manier uiting geven aan hun liefde voor God. Sommigen zitten, anderen staan, klappen of steken hun handen omhoog, die ruimte is er. Ook zijn er momenten waarop je God met je eigen woorden kunt eren. Hierin worden we begeleid door ons aanbiddingsteam, een enthousiaste band. Tijdens dit onderdeel van de dienst is er ruimte voor profetische woorden en tijd van gebed voor mensen.

Preek

Het tweede onderdeel is een inspirerende preek. Gemeenteleden en gasten worden gemotiveerd om te leven naar de uitgangspunten van Gods woord, de bijbel. Hier worden bijbelse principes vertaald naar het leven van vandaag. Dit gebeurt op een levendige en praktische manier. Er is ruimte voor interactie met de zaal, humor, kortom: met deze preek kan je direct aan de slag!

Shelterkids

De kinderen in onze gemeente horen er helemaal bij! (Bijna) elke zondag hebben zij een leuk, eigen programma. De jongsten blijven in ons eigen gebouw. Bekijk hier op onze kids pagina alles over het kinderwerk.

GEBED

Wanneer er een nood in je leven is, zijn er mensen van het gebedsteam die graag met jou willen bidden. Aan het eind van de dienst staan zij vooraan bij het podium en kun je vrijblijvend naar hen toe lopen om samen met hen te bidden.

TOLK NEDERLANDSE GEBARENTAAL

Regelmatig is er een tolk NGT aanwezig. Als je hier gebruik van wilt maken, neem dan contact op met de receptie.

VERTALING

De samenkomsten worden vertaald in het Engels als hier behoefte aan is en op verzoek ook in enkele andere talen. Bij binnenkomst kun je bij het informatiepunt om een headset vragen.

BLIJF NOG EVEN!

Leuk als je nog een kopje koffie of thee blijft drinken om andere mensen te ontmoeten. Wanneer je nieuw bent kun je altijd terecht bij mensen van het welkomstteam (te herkennen aan een badge) die je graag te woord staan en verder willen helpen. Mocht je vragen hebben dan kan je terecht bij het informatiepunt in de hal.

LIVESTREAM EN DIENST GEMIST

Sinds 2012 maakt Shelter Haarlem video opnamen die live worden uitgezonden via het internet. Er wordt op zorgvuldig met de privacy omgegaan. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt dat persoonlijke zaken niet in beeld worden gebracht. Wel is het voor u van belang om te realiseren dat wanneer u in de zaal zit of naar voren gaat, de kans groot is dat u in beeld komt. Voor mensen die niet in beeld willen komen hebben we drie videovrije zones in het gebouw. Deze zijn aangegeven door middel van bordjes. Ook kan het voorkomen dat er gedeelte van de samenkomst, vanwege de vertrouwelijke informatie, niet wordt uitgezonden. Dit wordt natuurlijk van tevoren aangekondigd. Op een later tijdstip kan je onder MEDIA de preken terugkijken.

Back To Top