skip to Main Content

Discipelmakers

Door: Walfried Giltjes

Discipelschap is één van de drie speerpunten van de gemeente. We verlangen ernaar dat discipelschap een wezenlijk kenmerk zal zijn van de gemeentecultuur. Dat het heel natuurlijk is dat discipelschap op allerlei manieren plaatsvindt.

Toen we als oudstenteam hiermee bezig waren merkte ik dat God ons begon uit te dagen om anders te kijken. Om naar de gemeente te kijken zoals de Vader naar zijn gemeente kijkt. Hij liet ons zien wat Hij ziet. Wanneer God de vader naar de gemeente kijkt ziet Hij discipelen van Jezus. Jongens en meiden, mannen en vrouwen die Jezus willen volgen. Maar Hij ziet meer. Hij ziet niet alleen leerlingen van Jezus, maar Hij ziet op hetzelfde moment een groep discipelmakers! Jij, die dit leest, bent in staat om te discipelen!

Deze andere blik zorgde ervoor dat we anders naar ons “discipelschapprogramma” gingen kijken. Wat we gewend waren is een programma aanbieden waar mensen naar toe konden komen om te leren. De overtuiging die daar achter ligt is dat de groep bestaat uit discipelen. Op zich is dat niet verkeerd, want we blijven allemaal zelf ook discipel en kunnen blijven leren. We zullen programma’s aan blijven bieden die verfrissend, opbouwend en verdiepend zijn voor jouw leven als discipel van Jezus, maar we missen iets als het daarbij blijft.  Wat we nodig hebben zijn tools die ons helpen om zelf een discipelmaker te worden.

Krachtige mensen zijn niet alleen discipelen, maar ze zijn zelf ook discipelmakers. Zij zien de rijkdom die de reis met Jezus hen heeft opgeleverd en willen dat overdragen op een ander. Iemand die zichzelf ziet als discipel zal vooral in de ontvangmodus staan, maar iemand die zichzelf ook ziet als discipelmaker heeft een mindset van weggeven wat je ontvangen hebt.

We hebben ervoor gekozen om samen te werken met de Red Chair Movement van Piet van Walsem.

De Red Chair Movement biedt hele praktische tools om zelf discipelmaker te zijn. Het leuke is dat heel wat mensen van Shelter betrokken zijn bij dit project en het daarom ook echt iets is van ons! Het mooie van de Red Chair Movement is dat het past in elke agenda! Je hebt zelf de regie over hoe je het inzet. Je kunt zelf alvast een kijkje nemen op de site redchairmovement.com

Ik zou je willen vragen om de komende tijd aan te haken bij wat we in beweging willen brengen. Een beweging van disicpelschap.  Dat kun je doen door de komende twee momenten bij te wonen.

  • School of Freedom met Pete Carter vrijdagavond 25 en zaterdag 26 november (meld je hieronder aan)
  • Info red chair movement woensdagavond 16 november 19.30 uur in Shelter (meld je hieronder aan)

Zie jezelf als een discipelmaker en wandel daarin. Je hebt veel te geven!

Back To Top