skip to Main Content

Shelter (kern)waarden

Waarden geven richting aan wat je doet! 

Door: Walfried Giltjes

Er wordt veel geschreven over de maatregelen van de overheid en de adviezen van het RIVM. Waar aan het begin van de crisis de meesten van ons zich nog konden vinden in de handelswijze van onze overheid is dat nu niet meer het geval. Er zijn steeds meer stemmen die hun twijfel uitspreken over het gekozen pad van versoepeling. De besluiten die genomen worden trekken lange schaduwen op de zorg, economie, kerk zijn en ons sociale leven. Ook jij zal hier ongetwijfeld een mening over hebben, net als ik. Velen van ons zijn op zoek naar antwoorden, maar wie kun je nu werkelijk vertrouwen? We willen antwoorden omdat de samenleving, misschien wel meer dan ooit, behoefte heeft aan vastigheid.

We zijn krachtig

In deze nieuwbrief behandelen we één van onze gemeentewaarden. Dit keer de waarde, we zijn krachtig.  Dat is een uitdaging want krachtig zijn in tijden van onduidelijkheid en met een gebrek aan antwoorden is niet eenvoudig. Ik wil graag wat gedachten met je delen.

Twee luid klinkende stemmen

Nog even over de situatie waarin we terecht zijn gekomen. Het is mij opgevallen dat er twee uitersten zijn. Aan de ene kant mensen die precies doen wat er verwacht wordt, zij stellen niet veel vragen maar zijn recht in de RIVM-leer. Deze groep omarmt de richtlijnen die gegeven worden en stellen hun vertrouwen in de overheid. Sommigen tot in het extreme. Het bellen van de kliklijn is voor hen geen probleem. Van de week hoorde ik het verhaal van een vrouw die gevallen was maar niet overeind geholpen werd vanwege de 1,5 meter regel…

Aan de ander kant mensen die de richtlijnen juist bekritiseren en zo’n beetje alles in twijfel trekken wat de overheid zegt. Ook hier kiezen sommigen voor een extreem pad, namelijk door te stellen dat de overheid een geheime verborgen agenda heeft. Zij omarmen en verspreiden allerlei complottheorieën.

Twee luid klinkende stemmen. Hoe gaan we hiermee om en hoe kunnen we in deze tijd krachtig zijn? Laten we eens kijken naar hoe Jezus dat deed. Jezus had namelijk ook te maken met twee luid klinkende stemmen.

Bedenk je even in welke situatie Jezus leefde. Hij leefde in het rijk van de keizer, niet bepaald een tolerant rijk. Een rijk met richtlijnen en regels waar Hij zich aan moest houden als burger. De andere luid klinkende stem was de stem van het Judaïsme. De vrome religieuze leiders met hun regels en wetten waar de Joodse Jezus zich aan diende te houden.

Een derde luid klinkende stem

Hoe ging Hij daar mee om? Natuurlijk gaat de vergelijking tussen toen en nu op veel vlakken niet op. Toch kunnen we een belangrijke les leren van Jezus. Jezus had te maken met twee luid klinkende stemmen. Het Romeinse rijk enerzijds, de religieuze leiders anderzijds, maar Hij trok zich er niet zoveel van aan. Natuurlijk, op verschillende momenten spreekt hij zich duidelijk uit tegen de religieuze leiders. En we zien ook dat Jezus zich niet aan bepaalde regels houdt maar waarom deed Hij dat? Omdat er een andere wet in Hem leefde, een hogere wet. Omdat hij wist dat Hij deel was van een ander rijk met andere waarden. Jezus leefde wel in het rijk van de Romeinen maar zijn onderwerping was niet aan de Romeinen maar aan God. Jezus leefde wel met het Judaïsme maar er was een hogere waarheid in Zijn leven, het koninkrijk van God. Tussen de twee luid klinkende stemmen in Jezus wereld creëerde Hij een derde stem. Het evangelie van het koninkrijk van God.

Als we het leven van Jezus “lezen” dan zien we geen man die recht in de leer is van het Judaïsme of een trouwe volgeling is van het Romeinse rijk. We zien een man die het koninkrijk van God uitleeft. We zien een leven van liefde, compassie, goedheid, genade, hoop, vrede, genezing, herstel!

Even terug naar nu. Een aantal regels waaraan we ons moeten houden begrijp ik niet en ik heb op sommige gebieden mijn twijfels. Ik twijfel niet aan de oprechtheid van de overheid, maar ik besef dat ook oprechtheid en zuivere intentie geen garantie is voor goede keuzes. Ik heb veel respect voor onze overheid en ik bid voor hen. Ga er maar aan staan als leider, zij verdienen onze steun. Het lukt lang niet altijd, maar ik kies ik ervoor om mijzelf zoveel mogelijk te houden aan de regels, mits het niet in strijd is met de waarheid van Gods koninkrijk. Want ik ben op de eerste plaats deel van een koninkrijk wat niet van deze wereld is!  De woorden van Jezus in Mattheus 6:33 klinken luider dan ooit,

“Zoek eerst het koninkrijk van God!”

Een krachtige boodschap

De vraag die ik mijzelf stel is: ‘Wanneer mensen mij “lezen”, welke boodschap verspreid ik dan? Is dat een boodschap van volgzaamheid, die koud is en zonder liefde en compassie? Is dat een waarschuwende boodschap, een boodschap van achterdocht, angst? Of is dat een boodschap van hoop, liefde, van vrede?’. Is dat niet de meest krachtige boodschap die we in deze tijd uit kunnen dragen?

Ik merk dat christenen soms zo bezig zijn om dit voor henzelf te pakken. Sommigen zijn tevreden wanneer zijzelf van binnen vrede, rust en hoop ervaren. Maar het moet eruit! Jezus hield zijn mond niet. Hij demonstreerde wat Hij van binnen ervaarde, zodat mensen om Hem heen het konden begrijpen! We hebben een schat ontvangen waar de wereld naar verlangt. Deel het, demonstreer het, wees die boodschap van hoop en goedheid. Wees krachtig en wees het licht voor de wereld om je heen.

Back To Top