skip to Main Content

Equip-avonden

En Hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Efeziers 4:11

Equip zijn toerustingsavonden waar ruimte gegeven zal worden aan de bedieningen die onze gemeente rijk zijn. Bedieningen zijn door God gegeven om de heiligen toe te rusten.

We zijn als gemeente gezegend met de diversiteit aan bedieningen en elke avond heeft dan ook zijn eigen invulling. Wordt verrast en gezegend tijdens deze mooie avonden vol van Gods tegenwoordigheid.

Dit is het programma tot de zomer 2022:

Jan de Haan – Bijbelschool Rotsvast (27 maart)

Tijdens het jaar Rotsvast leer en ontdek je meer over je identiteit, bestemming en effectief christen zijn. Deze avond zullen zij je hier kennis mee laten maken en een korte studie geven over discipelschap. Er zal een tijd van bediening zijn met profetie en woorden van kennis.


Klaas van Denderen – Prophetic Experience (24 april 2022)

Zijn verlangen is dat mensen ervaren dat God tot ze spreekt. Gods Woord is levens veranderend.
Laat het Woord van God zelf uitwerken wat je zelf op geen enkele manier zou kunnen bewerken.


Elsa Waljaard – Woord Actief (22 mei 2022)

“Onderweg met Jezus” voor dummies

Oftewel: het leven met Jezus in het leven van elke dag en in alle eenvoud.

Als wandelcoach, jongerenwerker, spreker, politicus, schrijver en regisseur kent Elsa als geen ander de variatie en drukte in het leven. Aan de hand van voorbeelden en interactie zal Elsa tips en bemoedigingen meegeven hoe het dagelijkse leven met Jezus te leven en hoe anderen te discipelen in het leven van elke dag. En hoe we vooral de medemens kunnen liefhebben met de liefde van Christus.

Door te zijn wie we zijn, uniek en geliefd, vanuit Zijn rust, wijsheid en genade.”

Back To Top