skip to Main Content

SOMS KOM JE ER ZELF NIET MEER UIT…
HOE KOMT DAT?

We leven in een onvolmaakte wereld. We lopen soms verwondingen op tijdens dit leven. En een wond heeft rust, herstel en genezing nodig. Jezus had oog voor de gebrokenheid en de verwonding van de mensen om Hem heen. Dat is de reden waarom Hij in Matteüs 11:28 zegt:
‘Kom maar bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven.’

IS ER HULP?

Jazeker! Binnen Shelter Haarlem zijn er diverse medewerkers betrokken bij het pastoraat en de nazorg. Zij zijn zich ervan bewust dat ze dit werk niet vanuit hun eigen inzicht of kracht kunnen doen, maar in alles afhankelijk zijn van God.
We geloven in onze gemeente in de bovennatuurlijke kracht van God en in genezing door Jezus Christus. We geloven ook dat Hij daarbij mensen inschakelt die willen helpen en bidden zodat Hij zijn werk van herstel en verlossing kan doen voor degenen die dat nodig hebben.

OOK VOOR MIJ?

De hulp die in Shelter Haarlem door de teams van pastoraat en nazorg wordt aangeboden is voor iedereen beschikbaar. Als je een beroep doet op een van de medewerkers word je liefdevol, zonder veroordeling en met respect behandeld.

HOE VERDER?

Het eerste en belangrijkste doel van onze medewerkers is om naar je te luisteren. Dit gebeurt door één of meerdere gesprekken met je te voeren.

Een andere prioriteit is dat ze je helpen om in de tegenwoordigheid van God te komen. Daar kun je je zorgen neerleggen, eventueel je zonden belijden en herstel en genezing ontvangen. Hulpmiddelen daarbij zijn gebed, aanbidding, Bijbellezen en eventueel een periode van vasten.

Wat je ook verder zal helpen is het inzicht dat je een nieuwe schepping bent! (zie 2 Korintiërs 5) Je oude leven is voorbij, je nieuwe leven is begonnen. Je hebt zelf de keuze om God te volgen en de juiste beslissingen te nemen. Met Gods hulp ben je in staat om een volwassen christen te worden, die zelf verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar levenswandel.

WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN?

Binnen het pastoraat en de nazorg van Shelter Haarlem kunnen we je de volgende hulp aanbieden:

GEBED


Tijdens al onze samenkomsten is er een gebedsteam aanwezig. Deze mensen zijn gewend om voor iemand te bidden en zijn te herkennen aan de badge die ze dragen. Alles wat jij aan hen vertelt is en blijft vertrouwelijk. Informeer ernaar bij de oudsten van de maand.
Contactpersoon: Marjet Lutgerink.

SHELTER HERSTEL


Heb je behoefte aan regelmatig gebed? Kom dan naar de Shelter Herstel avond. Iedere twee weken op vrijdagavond is ons gebouw open. Er is een team van ervaren bidders voor je beschikbaar. Je hoeft je van te voren niet aan te melden en je bent welkom tussen 20:00 uur en 21:00 uur.
Contactpersonen: Rob en Nel Zwemmer.

KINDERPASTORAAT


Voor de kinderen is er een speciaal pastoraal team beschikbaar. Dit team bestaat uit medewerkers die zich toewijden aan het welbevinden van kinderen en ruime ervaring hebben in de omgang met kinderen.
Contactpersoon: Grace Dinkelman.

BEVRIJDING


Zoek je bevrijding? Er zijn diverse oorzaken mogelijk waardoor je onnodig lasten met je meedraagt. Er is een bevrijdingsteam beschikbaar dat graag met je wil bidden en je helpen om bevrijd te worden van bijvoorbeeld banden, vervloekingen, demonen. 
Contactpersoon: Michiel Santman.

GESPREK VOEREN


Loop je rond met geloofsvragen? Heb je zorgen of verdriet? Relatieproblemen? Wil je er vertrouwelijk met iemand over praten? Maak dan een afspraak!
Contactpersoon: Dik Veefkind.

MAATSCHAPPELIJK WERK


Heb je vragen over huisvesting, werk en inkomen, subsidies, hulpverlening? Neem dan contact op met het kantoor van Shelter (023-5390204) of een email naar de receptie: receptie@shelter-haarlem.nl

FINANCIËLE HULP


We kunnen je helpen als je het financieel moeilijk hebt. Dat doen we niet zomaar. Samen met jou onderzoeken we je inkomsten en uitgaven. We bekijken hoe jij verbetering in jouw situatie aan kunt brengen. Soms helpen we met een eenmalige gift, soms helpen we wat langer.
Contactpersoon: Eveline Hoftijzer.

24-UURS GEBEDSLIJN


Ben je ziek? Of heb je specifieke gebedspunten? Zeven dagen per week zijn er mensen die thuis meebidden voor de noden en behoeften van onze gemeenteleden.
Contactpersoon: Carla van Soest.

COACHINGSTRAJECT


Heb je gedurende een langere periode begeleiding en/of gesprekken nodig? Als dit zo is, dan kunnen we je een tijdje coachen. Samen met jou kijken we waar je behoefte ligt. Voorwaarde voor een coachingstraject is dat je wekelijks onze zondagse samenkomsten bezoekt en daarnaast actief deelneemt in een Sheltergroep.
Contactpersoon: Dik Veefkind.

SGL


Shelter-Haarlem wil transparant zijn en zich in conflicten corrigeerbaar opstellen.
Wanneer er sprake is van (een vermoeden van) machtsmisbruik door leidinggevenden dan kan er contact worden opgenomen met de onafhankelijke vertrouwenspersoon van de Stichting SGL waarbij Shelter is aangesloten.

Back To Top