skip to Main Content

Prayer & Prophecy avonden

Door: Eric en Ineke Koster

Op een avond, toen Eric en ik aan het bidden waren voor de gemeente, werd het idee voor de Prayer & Prophecy avonden geboren. Avonden waar we als hele gemeente met elkaar op kunnen trekken in gebed en voorbede in datgene wat op Gods hart is en waar er ook ruimte is voor een combinatie van onderwijs in profetie en voorbede. Samen optrekken, samen bidden, samen aanbidden en God grootmaken.

Dit seizoen zijn we al een aantal avonden bij elkaar geweest en kunnen we echt zeggen dat het super fijne en bijzondere avonden zijn waarbij we al aan de slag zijn geweest met verschillende thema’s zoals: genezing, onrecht en gerechtigheid en thanksgiving, met specifiek ook profetische woorden voor deze regio (zie de link onderaan de pagina voor een verslag van de profetische woorden die uitgesproken/uitgebeden zijn op 30 november).

Op deze avonden is er alle vrijheid om te bidden, te dansen, te tekenen en uit te stappen.

Het is ons verlangen om met elkaar dichtbij Jezus te zijn, in Zijn tegenwoordigheid en te luisteren naar Hem; Zijn hart, Zijn spreken, aan Zijn voeten dichtbij de troon te zijn. Om te regeren vanuit de hemelse gewesten!

Aan het begin van 2023 kreeg ik de indruk dat God sprak ‘Er zij licht’ en dat dat een profetisch woord was, een belofte voor de gemeente, dat Zijn licht nog meer zou doorbreken dit jaar. Ik denk oprecht dat we dit ook hebben mogen ervaren op allerlei gebieden; m.b.t. Buurtbakens en de samenwerking met de gemeente Haarlem, maar ook hebben we Zijn licht mogen zien doorbreken in de genezing en bevrijdingen die er zijn geweest, de vrijheid die nog meer werd ervaren, de community en het familie- zijn, dat nog meer is gegroeid dit jaar. Ja, het was een bijzonder jaar, om dankbaar voor te zijn!

In 2024 staan de volgende avonden nog gepland. Schrijf ze vast op in je agenda 😉:

22 januari
19 februari
18 maart
29 april
27 mei 
24 juni

We hebben er nu al zin in!!!

Back To Top