skip to Main Content

Red Chair Movement

Door: Piet van Walsem

Het is inmiddels alweer zo’n anderhalf jaar geleden dat Ina en ik de Red Chair Movement begonnen zijn. In de afgelopen twee jaar heeft God mij diverse keren aangemoedigd om alles wat ik geleerd heb in Rusland, Iran en Afghanistan op te schrijven, uit te werken en te gebruiken om de kerk in Nederland uit te dagen weer actief te worden en uit het gebouw te komen. Om vanuit communities/Ekklesia’s de wereld; bedrijven, scholen, zorginstellingen, etc. het Koninkrijk van God te laten ervaren.

In het eerste deel van deze periode ben ik vooral bezig geweest alles los te laten m.b.t. Afghanistan, te laten bezinken en vooral uit te werken wat ik heb geleerd. Dit proces is nu klaar. Alles is in het Nederlands, Engels, Dari, Farsi en Russisch beschikbaar.
Het tweede deel van deze periode zijn wij begonnen met de ‘Red Chair Movement’. Een nieuwe beweging met oude principes van het Koninkrijk van God. Ina en ik ervaren dat we met de geleerde lessen in de vijf taalgebieden communities oftewel Ekklesia’s mogen starten die impact hebben in de plaatsen waar deze communities samenkomen.

In die periode hebben Stephan Zweers, Chananja Santman en Rianne van der Marel geweldig meegeholpen om alles te doordenken, een prachtige website te bouwen en mooie werkboeken beschikbaar te maken voor het grote publiek.

Afghanistan ben ik zeker niet vergeten, maar wij ervaren dat de Geest ons leidt te focussen op wat onze kracht is: het activeren van Ekklesia’s. Plaatsen waar de aanwezigheid van God is, waar een sterke geestelijke familieband is, waar men erfgenaam is van God en zijn Koninkrijk. Een plaats van waaruit discipelschapsbewegingen ontstaan. Dit doen we samen met kerken, gemeentes, bedrijven, scholen, zorgondernemingen…

Via de website van Red Chair Movement en via zoom zal ik doorgaan met het trainen van onze Afghaanse vrienden en tot mijn vreugde ook met Russisch, Farsi en Engelssprekende leiders. Na 30 jaar gereisd te hebben lijkt de Geest ons in ons thuisland te willen inzetten.

Inmiddels hebben Ina en ik samen zo’n vijf Ekklesia’s gestart en zijn er 4 scholen voor Ekklesia. Eén was er in Haarlem en zal volgend jaar opnieuw beginnen.

We focussen eerst zelf op het beleven van een community met de principes die we anderen leren. Dit is echt geweldig om te doen en wij leren eigenlijk zelf het meest. Vooral wat echt belangrijk is; relatie, samen eten, samen delen, samen bidden, samen leren over het Koninkrijk van God.

Ons doel is elke dag uit één van die communities een getuigenis te horen en dat begint al aardig te gebeuren.

Sommigen van jullie hebben de dienst ongeveer een jaar geleden meegemaakt waarin onze vrienden Wout en Annette werden geïnterviewd. Het is mooi om te zien hoe hun community echt groeit. Wout en Annette vormen nu met ons een community, Wout en ik hebben twee ondernemers ontmoet en zijn een community met hen begonnen en Wout is ook met twee ex-gedetineerden een discipelschapsgroep begonnen.

Terwijl ze zo actief geworden zijn, is God in hun gezin bezig in het herstellen van familierelaties. Zo mooi om te zien hoe Wout een openbaring kreeg van God de Vader, dat door ging geven en nu vele op zijn pad krijgt die ook Vader God willen leren kennen.

In Arnhem werk ik met Salvo. In zijn groep kwam een vrouw in zijn Ekklesia mee naar de School van Ekklesia. Dit jaar is ze met vijf andere vrouwen een Ekklesia begonnen en de dames groeien als kool en worden echt discipelen van Jezus. Ook zien we in haar gezin de ene doorbraak naar de andere. Tot onze grote blijdschap hoorden we dat haar vader, die geen christen is en door doctoren opgegeven was door terminale lymfe en darmkanker, afgelopen week te horen heeft gekregen dat hij helemaal genezen is verklaard!

Wil je meer informatie, ga dan naar www.redchairmovement.com

Ina en Piet van Walsem

Back To Top