skip to Main Content

Shelter (kern)waarden

Waarden geven richting aan wat je doet! 

Wij zijn één familie

Door: Stephan Zweers

Deze week willen we graag de waarde ‘wij zijn één familie’ onder de aandacht brengen. Als ik denk aan een familie dan moet ik gelijk denken aan een gezonde familie zoals God dat voor ogen heeft. Ik geloof dat als de wereld zijn focus zou leggen op gezonde families als basis, we een mega-transformatie zullen zien.

Maar wat is nu een gezonde familie? Je kan daarin het onderscheid maken tussen je natuurlijke familie/gezin en de gemeente als geestelijke familie. Je kunt beide niet 1 op 1 op elkaar projecteren, maar er zijn ook best wat overeenkomsten. Toen ik het woord familie noemde gingen er waarschijnlijk gelijk allemaal gedachten in je om. Je perspectief op familie komt voor het grootste deel vanuit je eigen ervaringen van familie zijn, dit is dan ook de lens waar vanuit je dit onderwerp bekijkt. Het betekent echter niet dat de ervaringen die je hebt ook het juiste beeld geeft van hoe God het bedoeld heeft voor zowel je natuurlijke als je geestelijke familie.

Ik moet denken aan 3 basiskenmerken die zowel van toepassing zijn op onze natuurlijke als geestelijke familie. Maar mijn focus zal vooral liggen op wat volgens mij familie zijn betekent in de setting van ons als Shelter familie:

1. Veilige plaats

Een familie is in eerste instantie bedoeld als een veilige plaats. Veiligheid moet centraal staan in elke gezonde familie. Veiligheid is nodig om te kunnen groeien. Het is een plek waar je jezelf kan zijn. Je mag komen zoals je bent, zonder veroordeling, maar ook een plek waar je uitgedaagd wordt om te groeien, om uit je comfortzone te stappen. Waar je tegelijkertijd waar je fouten mag maken en geholpen wordt om weer op te staan. (Filipenzen 2:2-5)

2. Als zonen en dochters

Een tweede kenmerk is vanuit het perspectief als zonen en dochters. We zijn geadopteerd in Gods familie dus we denken als gezonde familieleden en doen wat het beste is voor de gehele familie. We zijn daarin een eenheid en niet op onszelf gericht. We zijn een familie met vader, moeders, zonen en dochters. Ook dit zien we in natuurlijke zin regelmatig anders voorkomen, maar God is heel duidelijk een God van generaties. Iedereen heeft een belangrijke rol in het geheel. Deze wereld heeft vaders en moeders nodig die een veilige plaats creëren voor hun kinderen om te groeien en te leren, waar genade is, goede communicatie en conflictoplossing. We hebben vaders nodig die leiden zoals Jezus dit deed, vol van Gods aanwezigheid. Vaders en moeders die hun verantwoordelijkheid nemen en een voorbeeld zijn voor hun kinderen. Vaders kijken altijd vanuit Gods perspectief; wat is er goed is aan een persoon in plaats van kritisch te zijn. We vieren de doorbraken en dromen van een ander, in plaats van deze neer te halen. Het is niet onze verantwoordelijkheid om anderen erop te wijzen om realistisch te zijn. We zijn niet geroepen om realistisch te zijn, maar bovennatuurlijk.

Zonen en dochters in Gods koninkrijk hebben de karakter eigenschappen om altijd open te staan om te leren, ze zijn nederig van hart, ze eren de mensen om zich heen en dienen waar nodig zonder daar iets voor terug te verwachten. Tegelijkertijd kennen ze de autoriteit en erfenis die ze ontvangen hebben als zonen en dochters. (Efeze 1:5, Efeze 2:19, Romeinen 8:15-16).

Ik kan mij een moment herinneren dat ik gevraagd werd om een leider van het huis te helpen verhuizen. In eerste instantie had ik daar niet zo’n zin in omdat ik al een drukke week achter de rug had. Toen zei God tegen mij dat dit een uitgelezen moment was voor mij als zoon van het huis om mij dienstbaar en nederig op te stellen en te helpen waar nodig om mijn leiders te eren. Ik heb hier zo veel van geleerd en ik geloof dat God hierin ook de voldoening geeft. Je kan geen goede vader zijn voordat je ten volle begrijpt hoe het is om een zoon te zijn in Gods koninkrijk.

3. Betrouwbaar zijn

Een derde kenmerk van een familie is dat we vanuit verbondenheid in relaties bewust kiezen om te vertrouwen en betrouwbaar te zijn. Zodat we in veiligheid en openheid kunnen groeien en confronteren en iedereen vol tot zijn recht komt in Gods koninkrijk. In een gezonde familie cultuur geloof ik dat we naar mensen kijken vanuit hoe waardevol God de mensen heeft gemaakt nog voordat ze ook maar iets gedaan hebben dat hun waarde zou kunnen bepalen (Efeze 4:15-16).

Religie viert perfectie, maar gezonde families vieren vooruitgang. Wanneer we met elkaar groeien en meer van Gods koninkrijk ontdekken, geloof ik dat we van de wereld een mooiere plaats kunnen maken en onszelf, de gemeente, een prachtige bruid voor Jezus.

Kortom: Familie is een veilige plaats vol van betrouwbare vaders, moeders, zonen en dochters die elkaar eren, die hun plek innemen vol van autoriteit om vanuit dienstbaarheid en vertrouwen te groeien en meer te leren.

Back To Top