skip to Main Content

Shelter (kern)waarden

Wij zijn integer

Door: Michiel Santman

In onze nieuwsbrief hebben we de afgelopen keren aandacht besteed aan verschillende Shelter waarden. Die zijn belangrijk, omdat ze bepalen hoe we met elkaar omgaan en welke cultuur we met elkaar nastreven. De waarden ‘wij zijn Goddelijk geïnspireerd’, ‘we zijn krachtig’ en ‘we zijn één familie’ hebben we eerder uitgewerkt. Deze keer sta ik stil bij: ‘we zijn integer’.

Wat is integer zijn eigenlijk?

‘Integriteit is de persoonlijke eigenschap, karaktereigenschap, van een individu die inhoudt dat de betrokkene eerlijk en oprecht is en niet omkoopbaar. De persoon beschikt over een intrinsieke betrouwbaarheid, zegt wat hij doet, en doet wat hij zegt, heeft geen verborgen agenda en veinst geen emoties. Een persoon met deze eigenschappen wordt integer genoemd’.

Dat is een mooie omschrijving die ik op Wikipedia vind en goed verwoord waarom dat een belangrijke waarde voor ons is. Ik werk het hieronder nog verder uit.

We geloven in transparantie. Dat betekent dat er geen of weinig verschil is tussen wat je aan de buitenkant van een persoon ziet en hoort én wat er bij iemand van binnen zit. Wat hij of zij denkt of voelt. Door te groeien in transparantie is het ook veel makkelijker om jezelf te zijn. Je hoeft niets op te houden, je niet beter voor te doen dan je bent of een rol te spelen. We geloven dat het belangrijk is dat iedere persoon groeit in volwassenheid, en daardoor krachtiger wordt. En dat het daardoor ook makkelijker is om te zeggen waar je voor staat. Want dat we deze waarde belangrijk vinden betekent niet dat we streven naar totale gelijkheid, dat ieder gemeentelid dezelfde mening heeft. Juist niet! Maar integriteit helpt ons om op een zorgvuldige manier om te gaan met de verschillen. Luisteren, samenvatten of je de ander goed hebt begrepen en doorvragen helpt daarbij. Over en weer openstaan voor feedback past ook goed bij deze waarde. We willen met elkaar een lerende omgeving creëren op allerlei gebied. Of het nu gaat om een betere discipel van Jezus worden of beter leidinggeven aan je @homegroep. Beter worden in het geven of ontvangen van een compliment heeft allemaal te maken met een gezonde feedback cultuur. We kunnen leren van elkaar en daarbij hoort ook het benoemen van zaken die beter kunnen.

Het is nog goed om te vermelden dat we samen op weg zijn om beter te worden in de vijf waarden die we hanteren. We zijn er nog niet, we kunnen allemaal groeien en ontwikkelen. Laat dat nu de gemeentecultuur zijn die we met elkaar kunnen bouwen. Bouw jij mee?

Michiel Santman,

voorganger en als oudste verantwoordelijk voor alle leeftijdsgroepen in Shelter.

Back To Top