skip to Main Content

Shelter (kern)waarden

Wij zijn positief

Door: Michiel Santman

In onze nieuwsbrief hebben we de afgelopen keren aandacht besteed aan verschillende Shelter waarden. Die zijn belangrijk omdat ze bepalen hoe we met elkaar omgaan en welke cultuur we met elkaar nastreven. Onze waarden ‘wij zijn Goddelijk geïnspireerd’, ‘we zijn krachtig’, ‘we zijn één familie’ en ‘we zijn integer’ hebben we eerder omschreven. Deze keer sta ik stil bij: ‘we zijn positief.’

Waar staat dat eigenlijk voor? Het begint met een innerlijke instelling om steeds op zoek te gaan naar het positieve in situaties en mensen. Dat betekent niet dat we al in de hemel leven, waar alles mooi en volmaakt is. We worden geconfronteerd met moeilijke situaties en dito mensen. Dat laatste is waar ik nu vooral over schrijf: de onderlinge omgang en waarin onze cultuur zich onderscheidt.

De ondertitel bij deze waarde is:

We zien en benoemen het goud wat God in elk mens gelegd heeft’.

Het is niet zo moeilijk om te zien waarin iemand tekortschiet en wanneer iemand een blunder begaat. Dat kan eigenlijk iedereen wel. Bewust op zoek gaan naar wat wel goed gaat kost meer moeite en dat is wat we willen. Welke talenten en kwaliteiten heeft God eigenlijk in iemand gelegd? Misschien weet die ander dat zelf ook nog niet zo goed. Daarom doen we dit samen. We zien die ander in wat hij of zij doet en staan erbij stil door het te benoemen. We streven naar een complimenten cultuur waarin we benoemen wat je iemand goed ziet doen. Het tegenovergestelde is een afrekencultuur, ook oordeel en roddel past daar niet bij. We eren anderen om wie ze zijn en wat ze doen. En kijken steeds door de bril van genade ook al gaat dat niet vanzelf. We weten wat vergeving is en passen dit toe als het nodig is.

Is die cultuur dan al helemaal zichtbaar? Nee, natuurlijk niet. Onze waarden zijn onze uitgangspunten hoe we met elkaar om willen gaan. We zijn er nog niet, we kunnen allemaal groeien en ontwikkelen. Laat dat nu de gemeentecultuur zijn die we met elkaar kunnen bouwen. Doe jij mee?

Michiel Santman,

voorganger en als oudste verantwoordelijk voor alle leeftijdsgroepen in Shelter.

Back To Top