skip to Main Content

Shelter (kern)waarden

Waarden geven richting aan wat je doet!

In 2016 na de overdracht van het leiderschap van de gemeente van Jan Pool naar Walfried Giltjes hebben we als oudstenteam uitgebreid de tijd genomen om onze visie en missie te herijken. Een waarde is een principe of overtuiging van waaruit je leeft. Deze zijn zo belangrijk voor mensen dat zij ze uiteindelijk niet op kunnen of op willen geven. Ieder mens leeft vanuit deze principes. Ik gebruik het kiezen van waarden ook in individuele coachingstrajecten om mensen te helpen hun missie en visie voor hun persoonlijk leven vast te stellen (zie: andersdenken.nu) Maar je kunt dat dus ook doen voor een team of organisatie.

Een duidelijke visie en een heldere missie zullen alleen in een gezonde omgeving tot uiting kunnen komen. De losse waarden bepalen samen de cultuur van de gemeente. De cultuur is weer bepalend voor de opbrengst. Je kunt dat vergelijken met het klimaat dat in een kas wordt gecreëerd. Hier wordt veel aandacht aan besteed, zodat de gewassen optimaal kunnen groeien. Het maakt een groot verschil of een tomatenplant binnen in de kas staat of een paar centimeter verderop, buiten in de kou. Een gezonde gemeentecultuur is essentieel voor de groei en ontwikkeling van krachtige mensen. Als leiders zijn we daarom continu en bewust bezig met het bouwen aan de gewenste cultuur.In verschillende sessies hebben we daar met het nieuwe team bij stilgestaan en nieuwe keuzes gemaakt. In één van die sessies heeft ieder teamlid uit een lange lijst met waarden zijn eigen top 3 samengesteld. Vervolgens hebben we in tweetallen de gezamenlijke 6 waarden teruggebracht tot 3 waardoor we uiteindelijk met een gezamenlijke top 5 voor het hele team hebben vastgesteld. Het was echt het goede gesprek met elkaar voeren en de ander overtuigen van waarom een waarde voor jou zo belangrijk is. Kostbaar om te doen. Ik wijd over het verdere proces niet verder uit, maar wil graag 1 van onze 5 waarden er in dit artikel uitlichten. En dat is de eerste waarde uit de serie van vijf:

‘We zijn Goddelijk geïnspireerd’, met als ondertitel: ‘we leven vanuit een intieme persoonlijke relatie met God’.

In Shelter-Haarlem zijn we Goddelijk geïnspireerd. Dat betekent dat we leven vanuit een intieme persoonlijke relatie met God de Vader, we erkennen daarbij dat wij niet zonder Hem kunnen! We willen Hem dagelijks ontmoeten en we willen ons laten leiden door Zijn woord. We zijn fijngevoelig voor de leiding van de heilige Geest in alles wat we doen. We leven een bovennatuurlijk leven waarin niets onmogelijk is voor God. Doordat we onze waarden als gemeente hebben vastgesteld helpt het ons op koers te blijven en ons gedrag te toetsen aan deze waarden. Zeggen we alleen dat we ons door God laten leiden of doen we dit ook werkelijk? Op die manier houden we elkaar scherp op onze waarden en de gemeentecultuur die we daarmee met elkaar nastreven!

In een van de volgende nieuwsbrieven werken we de andere waarden verder uit.

Michiel Santman,

voorganger en als oudste verantwoordelijk voor alle leeftijdsgroepen in Shelter.

Back To Top