skip to Main Content

Village of Peace – Tien jaar van impact en hoop voor Afghanistan

Door: Laurens Lagerwerf

 Terwijl we terugblikken op 2023 en vooruitkijken naar ons 10-jarig jubileum in 2024, markeren we een decennium van verandering en blijvende impact. Bij Village of Peace werken we onvermoeibaar om het leven van Afghaanse weduwen en wezen te transformeren van ondervoeding naar zelfredzaamheid, met een gestage focus op voedselzekerheid en lokaal eigenaarschap.

Lian’s verhaal is een krachtig voorbeeld van onze missie:

Als vierjarige worstelde ze met ernstige ondervoeding, wat haar speeltijd en energie beperkte. Maar dankzij ons voedselhulpprogramma kreeg haar leven een positieve wending. De voedzame maaltijden die ze ontving, zorgden voor een geleidelijke maar opvallende verbetering in haar gezondheid. Nu, vol energie en levensvreugde, kan Lian spelen en groeien zoals elk kind zou moeten. Haar verhaal is slechts één van de vele, waarin onze aanpak een tastbare impact heeft.

Een uitzonderlijk voorval dit jaar was de aardbeving in oktober in de omgeving van Herat, ons team was vanaf de start actief betrokken om te helpen waar mogelijk. In de maanden opvolgend zijn er 1.000 gezinnen geholpen. Eerst met dat wat het hoogstnodig was zoals medicatie, kleding, dekens of voeding en later met voedingspakketten.

Naast directe noodhulp, streven we naar duurzame verandering door trainingen en ondersteuning in zelfredzaamheid, zoals het opzetten van moestuinen of kleine ondernemingen. Deze aanpak versterkt zowel individuen en hun gezinnen, daarnaast draagt het ook bij aan hun omgeving.

Het jubileumjaar biedt ons de kans om onze gezamenlijke successen te vieren. We nodigen je uit om deze speciale momenten met ons te delen en actief deel te nemen aan de geplande momenten.

In 2024 blijven we ons inzetten voor de versterking van zelfredzaamheid en de bevordering van sociaal ondernemerschap. De focus ligt op het blijven trainen van onze Afghaanse teams en het initiëren van nieuwe projecten. Deze inspanningen zijn essentieel om de duurzame ontwikkeling van onze programma’s te waarborgen.

Jouw steun maakt het mogelijk om verder te gaan dan alleen noodhulp. Samen bouwen we aan een toekomst waar Afghaanse weduwen en wezen kunnen floreren, met de middelen en kennis om zelfstandig en veerkrachtig te zijn.

Bezoek onze website voor meer informatie over ons werk en onze aanpak, lees onze ‘Case for Support’ op www.villageofpeace.org/case-for-support voor een beter inzicht in onze missie en impact.

Back To Top