skip to Main Content

Het zien van de schrijnende situatie in Afghanistan geeft ons motivatie om door te gaan!

Door: Laurens Lagerwerf

Wanneer we de afgelopen maanden spreken over Afghanistan met mensen dan is het nagenoeg niemand ontgaan wat er heeft plaatsgevonden in het afgelopen jaar. De terugtrekking van buitenlandse troepen uit het land en de machtsovername door de Taliban die heeft plaatsgevonden heeft het nieuws veelvuldig gehaald. Voor Village of Peace heeft dit enorme impact op de mensen waarmee we samenwerken en de diverse projecten.

Voor verschillende Afghanen waar we nauw mee samenwerken betekende het dat ze zich door de ontstane situatie niet langer meer veilig voelden in het land en tot het besluit kwamen (tijdelijk) Afghanistan te willen ontvluchten. We zijn op dit moment vooral dankbaar dat iedereen in veiligheid is.

De machtsovername en evacuatie van verschillende Afghaanse ngo-leiders en medewerkers is gelukkig niet het einde van Village of Peace in Afghanistan. We ervaren een blijvende betrokkenheid vanuit de Afghaanse leiders die momenteel in het buitenland verblijven. Dit maakt een enorm verschil, omdat zij vanuit hun ervaring en netwerk in staat zijn om verschillende mensen aan te sturen en zo diverse projecten of bedrijven door te starten waar mogelijk. Dit toont hun eigenaarschap en blijvende betrokkenheid, maar ook van een enorme veerkracht om verder te gaan.

Voor ons betekent de nieuw ontstane situatie veel onzekerheid; een verschuiving in de aanwezige teams, onbekendheid met mogelijk nieuw beleid in het land zelf, economische instabiliteit en groeiende honger onder de Afghanen. Het zien van de schrijnende situatie geeft ons motivatie om door te gaan om ons in te zetten de negatieve spiraal van armoede, geweld en onrecht te helpen doorbreken in Afghanistan.

We gaan voor een verandering op de lange termijn door de Afghanen zelf. Zodoende willen we juist nu de Afghanen blijven helpen om verandering te bewerkstelligen. Op de korte termijn zullen we dit doen door hen noodhulp te verlenen in de vorm van voedselhulp pakketten. Voor de lange termijn willen we ons inzetten om te werken aan wat we noemen ‘Locally Grown Health’. Dit betekent projecten/ bedrijven gericht op Food Security, voedselzekerheid, ondersteunend aan de meest kwetsbare doelgroepen zoals weduwen, wezen en oorlogsslachtoffers.

Bedankt voor jullie betrokkenheid op velerlei manieren bij Village of Peace. Waardevol om zo samen van betekenis te kunnen zijn voor de Afghanen!

Laurens Lagerwerf

Village of Peace

www.villageofpeace.org

Back To Top